Valet 2006: Artikelserie om partiernas klimatpolitik

Val 2006

Inför valet 2006 kommer Klimatfakta göra en sammanställning av de olika partiernas klimatpolitik. Jag kommer att använda partiernas egna valmanifest som källa och lista de åtgärder man planerar att vidta för att hindra eller begränsa klimatförändringen.

Jag kommer att lista en sammanfattning av respektive partis klimatpolitik från vänster till höger: v, mp, s, c, fp, kd och m. Detta kommer att fördelas över en artikel per parti. Jag kommer också att ta upp några av de nya partierna som inte finns i riksdagen i dag.

Avslutningsvis kommer jag att presentera en översikt över de olika partiernas klimatpolitik och vilka åtgärder man föreslår (eller inte föreslår). Förhoppningsvis kan detta vara intressant information för de väljare som är oroade över växthuseffekten.

Naturligtvis finns det många fler aspekter av detta, även från ett snävt klimatpolitiskt perspektiv. Vilka åtgärder är effektivast? Kommer man faktiskt att göra det som står i manifestet? Jag kommer inte försöka svara på dessa frågor, däremot välkomnar jag mina läsare att försöka genom att lämna kommentarer.

Klimatfaktas politiska ståndpunkt är att åtgärder mot klimatförändringarna förtjänar att ligga högst upp på den politiska dagordningen, oavsett parti. Privat har jag naturligtvis mer åsikter än så, men dessa kommer jag inte att framföra på denna sajt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *