SVT:s Planeten

Om man överhuvudtaget konsumerar någon form av media så kan man nog inte ha undgått att ha blivit informerad om tillståndet för vår planet under de sista två veckorna:

Mänskligheten påverkar och skadar allvarligt vår planets biologiska och fysiska system som samtidigt samma mänsklighet är helt beroende av.

Vi kan rädda oss själva, men det kräver att vi ändrar vår livsstil, vårt ekonomiska system och våra värderingar.


Igår visades första avsnittet av SVT:s Planeten. Budskapet ovan formligen hamrades in med en kraftfull blandning av expertutlåtanden och suggestiva bilder och musik. Jag gillade det, och det verkar tyvärr som att denna typ av chockterapi krävs för att vissa ska vakna till liv i sina TV-soffor. Serien kommer att fortsätta att visas 3 torsdagar till. För de som missade det första programmet kan man också se det på svt.se/planeten, där det också finns massor av intressant information.

Planeten tog upp miljöproblemen i stort, inte bara växthuseffekten. Jag väljer att fokusera på växthuseffekten på Klimatfakta eftersom jag ser den som en nyckelfråga. Kan vi inte lösa det problemet spelar andra förbättringar liten roll. Kan vi hantera växthuseffekten så har vi lärt oss så mycket att andra miljöproblem bör kunna lösas enklare.

För de som vill ha en lite lugnare och sakligare presentation rekommenderar jag t.ex. följande intervju i Dagens Industri med Christian Azar, professor i hållbara energi- och materialsystem vid Chalmers i Göteborg och medlem i FN:s klimatpanel IPCC, som är den absolut främsta auktoriteten om växthuseffekten. Även SVT:s klimatsida har mycket bra och saklig information om växthuseffekten. Slutsatsen blir dock i stort densamma.