Valet 2006: Artikelserie om partiernas klimatpolitik

Val 2006

Inför valet 2006 kommer Klimatfakta göra en sammanställning av de olika partiernas klimatpolitik. Jag kommer att använda partiernas egna valmanifest som källa och lista de åtgärder man planerar att vidta för att hindra eller begränsa klimatförändringen.
Continue reading Valet 2006: Artikelserie om partiernas klimatpolitik