Klimatfaktas första inlägg

Jag startar min första blogg idag, ytterligare en till de tydligen 50 miljoner bloggar som redan finns. Det ska bli intressant att se om jag lyckas göra mig hörd i mängden. (Eller snarare, om nÃ¥gon hör mig överhuvudtaget…)

Fokus kommer att ligga på de klimatproblem som världen står inför och deras rapportering i svensk media. Jag kommer att bland annat att länka till artiklar och nyheter och försöka faktagranska dem.

Idéen till att starta denna blogg kom när jag lästa Aftonbladets artikel, Bluff om klimatet. (Mer om denna artikel i nästa inlägg). Artikeln gjorde mig upprörd eftersom en lobbyist tilläts presentera sina felaktiga påståenden nästan helt oemotsagda. Överhuvudtaget tycker jag att faktakontrollen ofta brister vid rapportering i media av vetenskapliga nyheter. Det blir extra allvarligt när det rör något så viktigt som växthuseffekten.

Mitt mål med denna blogg är att försöka minska förvirringen något, om än så lite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *