Invändning: Det spelar ingen roll, vi kommer förstöra jorden ändå

I klimatdiskussioner stöter man ibland på argumentet att det spelar ingen roll vad vi gör, mänskligheten kommer att förstöra jorden, naturen eller sig själv ändå. Det är lätt att bli svarslös över en sådan uppgivenhet och cynism, men om vi försöker se den bakomliggande orsaken till argumentet så blir det lättare att svara och förstå personen vi talar med.
Continue reading Invändning: Det spelar ingen roll, vi kommer förstöra jorden ändå

Jim Holdren – ett hopp om förändring

Jim Holdren utnämndes strax före jul till Barack Obamas vetenskapliga rådgivare. Holdren är en framstående expert på energipolitik och klimatförändringar. Han har mycket tydligt uttalat sig om vikten av att snarast vidta kraftiga åtgärder för att minska klimathotet. Utnämningen är ett hoppfullt tecken på att vi snart kan komma att se en radikal omsvängning i USA:s klimatpolitik.

Continue reading Jim Holdren – ett hopp om förändring

Invändning: Klimatforskarna har fel

Även om det inte är lika vanligt som tidigare stöter man ofta på argument där någon försöker motbevisa den etablerade vetenskapen kring de pågående klimatförändringarna. Några av de vanligaste invändningarna:

  • Det beror pÃ¥ ändringar i solstrÃ¥lningen
  • Isen breder ut sig i Antarktis
  • Uppvärmningen slutade 1998
  • Det var lika varmt pÃ¥ medeltiden
  • Det fanns vindruvor i Vinland
  • Den mesta koldioxiden kommer frÃ¥n vulkaner
  • Klimatet har alltid ändrats
  • VattenÃ¥nga spelar en större roll i atmosfären än koldioxid
  • Mänsklighetens koldioxidutsläpp är minimala jämfört med naturens
  • Historiskt ökar koldioxidnivÃ¥n efter temperaturen, inte tvärtom

Kärnan i denna typ av argument är att någon försöker motbevisa den etablerade klimatvetenskapen: det sker ingen klimatförändring, den är mycket mindre än vad som påstås eller det är inte mänskligheten som orsakar den. Argumenten kommer ofta från inbitna klimatförnekare som har många liknande påståenden på lager. Det kan vara mycket tröttsamt att diskutera med en sådan person. Här är tre taktiker för att bemöta förnekaren:

Continue reading Invändning: Klimatforskarna har fel

Hur du diskuterar med en klimatstruts

Klimatfakta är tillbaka efter långt uppehåll och startar med en artikelserie som kommer att bli en guide till hur du argumenterar mot de som av olika anledningar anser att vi inte behöver ta krafttag för att begränsa utsläppen av växthusgaser.

Guiden är inspirerad av den utmärkta How to Talk to a Climate Sceptic som listar motargumenten mot alla de hundratals felaktiga tekniska invändningar som klimatförnekare brukar dra upp (det beror på solen o.s.v.). Till skillnad från How to Talk to a Climate Sceptic riktar sig den här guiden i första hand till diskussioner med de som inte ifrågasätter forskningen i sig men har andra anledningar till att vi inte bör agera snart och kraftigt.
Continue reading Hur du diskuterar med en klimatstruts

Vad kan du göra för att rädda klimatet?

I massmedia ges ofta tips på hur man kan hjälpa till att minska klimatförändringarna. Men fokus är ofta på ganska små och oförargliga tips. Kanske är man rädd att skrämma bort läsarna om man ställer för stora krav på dem? Men sanningen är att ska du ändra dina utsläpp med mer än några få procent så krävs det betydligt mer än att du sparar på varmvatten, sopsorterar, slutar överdosera tvättmedel, frostar av frysen, installerar lågenergilampor, skriver på namnlistor, tittar på klimatgalor och slutar köpa mineralvatten.

Men på Klimatfakta stryker vi inte alltid läsarna medhårs. Till 2050 bör utsläppen av växthusgaser minska med mellan 50 och 100 procent för att undvika farliga klimatförändringar. I denna artikel listar vi 10 krafttag som du som privatperson kan välja ibland om du vill göra en markant skillnad på dina utsläpp av växthusgaser.

Continue reading Vad kan du göra för att rädda klimatet?

Risk för mycket stora höjningar av havsytan

Det har skrivits flitigt om IPCC:s klimatrapport för 2007 i media under våren och sommaren. En av de allvarliga riskerna som rapporterats är höjningen av havsytan och enligt bland annat DN så ”beräknar IPCC att havsytan under de närmaste hundra åren kommer att stiga med mellan 18 och 59 centimeter, beroende på hur mycket koldioxid vi släpper ut.”

Det är dessvärre en felaktig tolkning av rapporten, man kan inte läsa rapportens siffror som en övre gräns, havsytan kan komma att stiga betydligt mer än så.

Continue reading Risk för mycket stora höjningar av havsytan

Stor utmaning att nå klimatvänlig bilism

Foto Jack KeeneTransportsektorn och bilarna är klimatförbättringarnas svarta får. Biltrafiken ökar ständigt vilket gör det svårt att pressa koldioxidutsläppen trots utvecklingen av motorer och fordon. Transporterna är dessutom i närmast totalt oljeberoende, förnybara bränslen står ännu bara för några få procent.

I denna artikel granskar vi utmaningen att skapa en klimatneutral bilism.

Continue reading Stor utmaning att nå klimatvänlig bilism

Terra Preta РAmazonas m̦rka jord

Foto Rick HarrisonTänk dig att det finns en teknik som samtidigt kan minska klimatförändringen, hungersnöden, skadliga utsläpp från jordbruket och tillverka biobränslen. Vidare så är denna teknik inte ny, utan den härstammar från en utdöd och tills nyligen okänd civilization i Amazonas. Det låter kanske för bra för att vara sant, men det är ändå vad en växande skara entusiastiska forskare hoppas på.

Continue reading Terra Preta РAmazonas m̦rka jord

Produktionen av fossila bränslen måste minska

Foto PaulinskiMånga olika åtgärder har föreslagits för att minska utsläppen av växthusgaser, allt från koldioxidskatter, utsläppsrättshandel, klimatmärkning, etanolbilar, trädplanteringar till nya glödlampor. Men i detaljdiskussionen om dessa lösningar glöms det större perspektivet ibland bort.

Den allra största delen av det kol som finns i de fossila bränslen vi gräver och pumpar upp hamnar i atmosfären förr eller senare. Därför är det viktigt att vi inte bara fokuserar på att minska konsumtionen av fossila bränslen utan också på att minska produktionen av dem. Annars är det risk att vi hamnar fel i våra åtgärder och att det enda som sker är att en form av konsumtion ersätts av en annan.

Continue reading Produktionen av fossila bränslen måste minska

Mat eller bränsle – bioenergins etiska dilemma

Biodrivmedel som etanol produceras ofta av råvaror som samtidigt är en basföda för världens fattiga. USA:s produktion av etanol har pekats ut som orsaken till det kraftigt ökade världsmarknadspriset på majs, vilket orsakat demonstrationer i Mexiko. Vi går mot en framtid där energibranschen och livsmedelsbranschen kommer att konkurrera om samma råvaror. Det skriver Petter Hedberg, ekologkonsult och författare till boken ”Förändringens vindar – en bok om vårt nya klimat”.

Continue reading Mat eller bränsle – bioenergins etiska dilemma