Invändning: Det spelar ingen roll, vi kommer förstöra jorden ändå

I klimatdiskussioner stöter man ibland på argumentet att det spelar ingen roll vad vi gör, mänskligheten kommer att förstöra jorden, naturen eller sig själv ändå. Det är lätt att bli svarslös över en sådan uppgivenhet och cynism, men om vi försöker se den bakomliggande orsaken till argumentet så blir det lättare att svara och förstå personen vi talar med.

Gradskillnader i helvetet

Argumentet är ett typiskt exempel svart-vitt tänkande utan nyanser. Den vi talar med har uppenbarligen accepterat att människan hotar både naturen och sig själv. Men man kan bara tänka sig ett resultat där allt är förlorat. Rent vetenskapligt finns det naturligtvis inget stöd för en sådan slutsats, i själva finns det ett mycket brett fält av möjliga konsekvenser. Säg t.ex. som Sternrapporten att de möjliga konsekvenserna skulle kunna jämföras med andra världskriget. Det vore fruktansvärt men andra världskriget var definitivt inte slutet för vare sig jorden, naturen eller mänskligheten. Världen rullade på ganska bra bara några år efter andra världskrigets slut.

Men det går att tänka sig än värre scenarier. En av de värsta dysterkvistarna, James Lovelock, tror att 80% av mänskligheten kommer att dö till år 2100 och att de kvarvarande människorna samlas kring den brukbara marken vid polerna. De arter som inte kunde hänga med i förflyttningen är utrotade. Kvar blir “ogräsarter” som kan leva överallt och av allt som tvättbjörnar, råttor, duvor, maskrosor, kackerlackor, flugor, svampar och bakterier. Och människor. Det är nämligen vi som är den mest anpassningsbara och spridda av alla arter. Sådana massutrotningar har hänt några gånger tidigare i jordens historia och det brukar ta 5-10 miljoner år för livet att återhämta sig. Jämfört med det så verkar andra världskriget obetydligt men trots det har inte allt gått förlorat.

Så jorden, naturen eller mänskligheten är inte det som står på spel utan enorma förluster av människoliv, ekonomiska värden och i slutändan kanske vår civilisation. För civilisationer har kollapsat många gånger tidigare, ofta orsakat av just överutnyttjande av naturens resurser.

Framtiden är inte ännu bestämd. Även om vi nu är så sent ute att vissa obehagliga konsekvenser inte kan undvikas så betyder det inte att det fortfarande finns möjlighet att undvika de värsta scenarierna motsvarande ett världskrig eller värre. Varje extra kg växthusgaser i atmosfären innebär till slut att jorden kommer bli en liten aning varmare.

Åsikter som självförsvar

En typisk person som framför “det spelar ingen roll” har nog tagit till sig en hel del av de dystra framtidsvisioner som forskarna levererar. Man vill dra sitt strå till stacken och vara en god medborgare. Man trivs med sin västerländska livsstil och kan inte föreställa sig hur man annars skulle leva.

I detta läge uppstår en känslomässig konflikt. Ekvationen forskarnas budskap, den goda självbilden och livsstilen går inte ihop. En utväg ur konflikten är att förklara sig själv maktlös att göra någonting, vilket man gör när man tar till “det spelar ingen roll”-argumentet. Men egentligen är det bara är en ursäkt för att inte behöva göra något svårt som att ändra sin livsstil eller åtminstone sin politiska åskådning.

Argumentation

För att diskutera med vår klimatstruts så bör vi försöka frigöra honom från svart-vitt tänkandet och istället få honom att se nyanserna. Det är knappast jorden, naturen eller ens mänskligheten som står på spel utan olika grader av mänskligt och ekonomiskt lidande. Historiskt sett har vi människor kunnat ta sig igenom de mest osannolika lidanden. Men av det följer det inte att vi frivilligt vill öka lidandet genom att dröja med de beslut som vi ändå blir tvingade att göra förr eller senare.

Vi bör också påpeka att de ändringar som behövs är inte så farliga som de verkar. T.ex. så ligger Sverige ganska bra till bland i-länderna när det gäller klimatskadliga utsläpp. Orsaken är främst den koldioxidskatt som infördes 1991. Har vi verkligen lidit så svårt av koldioxidskatten förutom en del svordomar vid bensinpumpen? Kanske det inte är så farligt att långsamt och gradvis fortsätta att öka koldioxidskatten? Även om det bara ger en än så liten chans att världen klarar sig en stund till så är det kanske en lösning värd att pröva?

Vi kan också påpeka för vår fatalistiska vän att i konsekvensens namn så bör vi också överge alla andra långsiktiga projekt som försvaret, EU, rättvisa, utbildning och barnafödande. Detta eftersom vi ändå kommer förstöra jorden.

Denna artikel är en del i serien Hur du diskuterar med en klimatstruts.