Risk för mycket stora höjningar av havsytan

Det har skrivits flitigt om IPCC:s klimatrapport för 2007 i media under våren och sommaren. En av de allvarliga riskerna som rapporterats är höjningen av havsytan och enligt bland annat DN så ”beräknar IPCC att havsytan under de närmaste hundra åren kommer att stiga med mellan 18 och 59 centimeter, beroende på hur mycket koldioxid vi släpper ut.”

Det är dessvärre en felaktig tolkning av rapporten, man kan inte läsa rapportens siffror som en övre gräns, havsytan kan komma att stiga betydligt mer än så.

Continue reading Risk för mycket stora höjningar av havsytan

Terra Preta РAmazonas m̦rka jord

Foto Rick HarrisonTänk dig att det finns en teknik som samtidigt kan minska klimatförändringen, hungersnöden, skadliga utsläpp från jordbruket och tillverka biobränslen. Vidare så är denna teknik inte ny, utan den härstammar från en utdöd och tills nyligen okänd civilization i Amazonas. Det låter kanske för bra för att vara sant, men det är ändå vad en växande skara entusiastiska forskare hoppas på.

Continue reading Terra Preta РAmazonas m̦rka jord

Fördubblade utsläpp när importen räknas in

Svenskarnas koldioxidutsläpp kan vara betydligt högre än den officiella siffran sex ton per invånare. Inkluderas även importen kan det tillkomma upp till sex ton ton koldioxid. Det visar en studie gjord på uppdrag för naturvårdsverket.

Continue reading Fördubblade utsläpp när importen räknas in

En obekväm sanning: de vanligaste invändningarna

På valborgsmässoafton visade TV4 filmen En obekväm sanning där Al Gore på ett enkelt sätt sammanfattar vetenskapen kring klimatförändringarna. I diskussioner kring filmen dyker det ofta upp motargument mot filmen som är svåra att bemöta om man inte är mycket insatt i frågan. I denna artikel tar Klimatfakta upp de vanligaste invändningarna mot En obekväm sanning och varför dessa invändningar inte håller.

Continue reading En obekväm sanning: de vanligaste invändningarna

Politiseringen av IPCC

FN:s klimatpanel IPCC publicerade den 6:e april den andra av tre delrapporter i sin fjärde klimatrapport. IPCC:s detaljerade och sakliga rapporter från 1990, 1995 och 2001 har varit en guldgruva för alla som försökt navigera i flodvågen av vetenskapliga resultat, partsinlagor och desinformation om klimatförändringarna. Tyvärr visar den senaste rapporten på en ökad politisk kontroll av vilka vetenskapliga resultat och bedömningar som forskarna tillåts presentera genom IPCC.

Continue reading Politiseringen av IPCC

De främsta forskarna i klimatförändring

John MitchellTrots den sista tidens uppmärksamhet kring klimatförändringarna förblir de som forskar om detta ett anonymt släkte. Klimatfakta har sammanställt en översikt över de tio främsta forskarna inom detta område, deras arbetsområden och viktigaste resultat.
Continue reading De främsta forskarna i klimatförändring

El Niño, den globala uppvärmningen och en ovanligt varm amerikansk vinter

Klimatfakta kan nu presentera en artikel översatt från Real Climate, som är en mycket intressant webbsajt där riktiga klimatforskare presenterar och diskuterar sina resultat direkt med allmänheten. Denna artikel handlar om vilket samband det finns mellan El Niño, den nuvarande varma amerikanska vintern och den globala uppvärmningen. Även om artikeln handlar om den varma vintern i USA, så är diskussionen intressant även för Europa eftersom också vi upplevt en ovanligt varm vinter och El Niño och klimatförändringarna påverkar även Europa, om än inte på exakt samma sätt. Real Climates artikel följer:
Continue reading El Niño, den globala uppvärmningen och en ovanligt varm amerikansk vinter

Släpp DSCOVR fri!

dscovrNär man följt debatten om växthuseffekten ett tag så blir det inte så mycket som kan förvåna en. Men en fängslad forskningssatellit har just lyckats.

I det läge vi är nu kan det verka märkligt att en ny, helt färdigbyggd forskningssatellit som skulle kunna ge mycket värdefull information om klimatförändringarna ligger i en låda i ett lager utan några planer på att skjutas upp.
Continue reading Släpp DSCOVR fri!

Gästinlägg: En introduktion till växthuseffekten

Jag är glad att kunna presentera det första gästinlägget på Klimatfakta. Det är en introduktion till växthuseffekten skriven av Thomas Palm, som är teknisk doktor i mikrovågsteknik och som ser vetenskapen bakom klimatförändringarna som ett fritidsintresse. Thomas artikel beskriver på ett enkelt och pedagogiskt sätt fysiken bakom växthuseffekten och hur man som forskare tänker kring det här problemet. Jag lämnar ordet till Thomas:
Continue reading Gästinlägg: En introduktion till växthuseffekten