En obekväm sanning: de vanligaste invändningarna

På valborgsmässoafton visade TV4 filmen En obekväm sanning där Al Gore på ett enkelt sätt sammanfattar vetenskapen kring klimatförändringarna. I diskussioner kring filmen dyker det ofta upp motargument mot filmen som är svåra att bemöta om man inte är mycket insatt i frågan. I denna artikel tar Klimatfakta upp de vanligaste invändningarna mot En obekväm sanning och varför dessa invändningar inte håller.

Filmen

Efter förlusten mot George Bush i presidentvalet 2000 började Gore turnera med en föreläsning och bildpresentation om den globala uppvärmningen som han höll för inbjudna beslutsfattare inom politiken och näringslivet. Gore har har sedan dess hållit föreläsningen över 1000 gånger och filmen En obekväm sanning består till den största delen av denna föreläsning.

Filmen gör en del förenklingar i vetenskapen kring klimatförändringarna, men trots det så det den kanske bästa introduktion för någon som vill lära sig mer om den globala uppvärmningen, dess orsaker och varför den är ett problem. Filmen har fått ett bra mottagande hos de flesta forskare som sett den. Enligt sajten Real Climate som drivs av ett antal klimatforskare så “behandlas vetenskapen på ett berömvärt sätt. Filmen är anmärkningsvärt aktuell, med referenser till en del av den allra senaste forskningen.”

Gores livsstil

Det kanske vanligaste angreppspunkten mot filmen är att peka på hur Gores egen livsstil inte är hållbar. Speciellt pekar man på hur Gore rest runt världen för att hålla sin föreläsning eller att han äger ett en jättevilla som drar massor av energi.

Detta är sant, även om man i fallet med föreläsningen skulle kunna hävda att nyttan med resandet i detta fall är större än den skada som orsakats. Men är det egentligen relevant? Nästan alla som lever i västvärlden lever en icke hållbar livsstil där vi förbrukar mer än vår andel av jorden kan producera och absorbera. Är vi därför förbjudna att kritisera det system vi lever inom? Är det inte i själva verket extra intressant när någon inom systemet vågar kritisera det även om det kan få konsekvenser för den egna livsstilen?

Benny Peiser

I Gores film nämns en undersökning av Naomi Oreskes som gått igenom 928 vetenskapliga artiklar om klimatförändring publicerade mellan 1993 och 2003. Oreskes fann att 75 procent av artiklarna stödde teorin om en mänskligt orsakade global uppvärmning medan ingen av de undersökta artiklarna ifrågasatte den.

Som motargument mot Oreskes undersökning brukar nämnas att Benny Peiser gjort samma undersökning men kommit fram till helt andra resultat. Det som inte brukar nämnas är att Oreskes studie publicerats i en av de två mest ansedda vetenskapliga tidskrifterna medan Peisers studie är en ej publicerad insändare. Peiser begick ett antal fel i sin undersökning vilket gjorde att han fick ett annat resultat än Oreskes, bland annat så tog han med alla sorters artiklar, men Oreskes tog bara med de som publicerats i faktagranskande vetenskapliga tidskrifter. Han kategoriserade också flera artiklar som att de tog ställning mot mänskligt orsakad klimatförändring, vilket senare inte visade sig vara fallet.

Peiser har själv senare medgett att fel gjordes i hans undersökning och att “de skeptiska forskarna otvivelaktigt utgör en liten minoritet”.

Värmehöjningen orsakar koldioxidutsläpp, inte tvärtom?

Ett av de centrala argumenten i Gores film utgörs av ett diagram som visar sambandet mellan koldioxidhalten i atmosfären och temperaturen de senaste 650 000 åren. Man kan tydligt se hur kurvorna för koldioxidhalten och temperaturen följs åt. Man kan också se hur koldioxidhalten skenat iväg de senaste århundradet och att även temperaturen är på väg åt samma håll. Den uppenbara intuitiva slutsatsen är att mer koldioxid leder till en högre temperatur och att det kommer att bli betydligt varmare i framtiden om vi fortsätter med våra utsläpp som hittills. (Diagrammet nedan visar detta samband men är inte exakt samma som i Gores film.)

 Study Timeshelf Images Vostok Graph-1

Invändningen mot detta brukar vara att peka på när kurvorna vänder uppåt efter att passerat en bottenpunkt (en istid) så börjar värmekurvan stiga omkring 800 år före koldioxidkurvan. Det är kraftfullt argument och det kan tyckas som en oundviklig slutsats att värmekurvan inte alls styrs av koldioxidkurvan utan av något annat.

Men naturligtvis är det inte så att tusentals klimatforskare har gjort ett sådant enkelt förbiseende. Sanningen är att argumentationen i Gores film är förenklad och att temperaturen inte bara styrs av koldioxidhalten utan också påverkas av en rad andra faktorer som till exempel istäckets utbredning, vulkanutbrott, variationer i växtlighet och solstrålning.

När man lägger i hop alla dessa faktorer så finner man att man kan förklara den historiska temperaturvariationen i detta diagram mycket väl. Om man däremot tar bort koldioxidhalten ur ekvationen så kan man inte längre förklara kurvornas utseende. De regelbundna istiderna orsakas mest troligt av små regelbundna variationer i jordens bana runt solen. I slutet av istiden orsakar dessa en ökad solstrålningen och isen börjar smälta och haven värmas upp. När isens utbredning krymper minskar reflektionen från jordytan och mer solstrålning absorberas. Efter omkring 800 år har land och hav värmts upp tillräckligt för att de ska börja avge koldioxid som varit bunden vid lägre temperaturer. Den ökade halten koldioxid i atmosfären minskar värmeutstrålningen från Jorden (vilket är ett grundläggande fysikaliskt fenomen som varit känt sedan 1824) och Jorden värms ytterligare. I detta läge börjar kurvorna följas åt och driva på varandra. Man kan i diagrammet se att det går mycket snabbt att gå från en köldperiod till en värmeperiod och det beror alltså på isens och koldioxidens roll. (För en mer ingående analys av detta diagram, se Realclimate här och här samt Klimatfaktas tidigare artikel i ämnet.)

Det som är mest oroväckande med dessa kurvor, vilket Gore inte nämner, är att de visar hur en temperaturhöjning i sig själv kan driva på ökade koldioxidutsläpp och därigenom öka temperaturen ännu mer och så vidare. FN:s klimatpanel varnar i sin senaste rapport för att naturen under andra halvan av 2100-talet totalt sett själv kan börja bidra till koldioxidutsläppen istället för att som idag absorbera ungefär hälften av de utsläpp som görs.

Konspiration och grupptryck

Det tramsigaste motargumentet mot Gores film är att hela växthuseffekten är en konspiration av miljömuppar, kommunister, ekofascister och vänsterflummande forskare för att krossa kapitalismen. (Eller något i den stilen.) Det är i så fall den mest gigantiska konspiration som världen någonsin skådat och den innefattar även vetenskapsakademierna i USA, Kina, Ryssland, Japan, Tyskland, Storbritannien, Italien, Indien, Frankrike, Brasilien och Kanada; världens största sammanslutning av forskare; Pentagon; samt företag som ABB, Boeing, Deutsche Telekom, Du Pont, General Electric, Hewlett-Packard, IBM, Intel, Lockheed Martin, Shell, Toyota, Whirlpool och Ford. Om man inte är förblindad av rädsla att ändra på sin egen livsstil och värderingar så faller en sådan konspirationsteori på sin egen orimlighet.

En något mindre tramsig variant av samma argument hävdar att ett slags grupptryck hindrar forskare från att publicera resultat som avviker från det rådande konsensus. Men det bygger på ett totalt missförstånd hur forskning fungerar. Ingen akademisk karriär byggs på att bara rapa upp redan etablerade vetenskapliga resultat. Om en artikel inte innehåller någon sorts nya resultat så blir den normalt överhuvudtaget inte ens publicerad. De allra mest berömda forskarna är också de som lyckats slå hål på ett redan etablerad sanning som till exempel Darwin och Einstein.

Vi kan lugnt räkna med att tusentals forskare i hopp om framgång och berömmelse slitit mycket hårt för att hitta alternativa förklaringar till klimatförändringarna. Att ingen alternativ hållbar teori ännu hittats är ett mycket starkt stöd för att teorin håller. Det är däremot ingen absolut garanti för att någon sådan alternativ förklaring aldrig kan komma att hittas. Men oavsett om man tror att det är 50 eller 99,9 procents chans att forskarnas teorier om en mänskligt orsakad klimatförändring i stort är korrekta så innebär det ju ingen större skillnad för hur vi ska förhålla oss till dessa risker. Både ur ekonomisk och moralisk synvinkel är det nödvändigt att vi så långt som möjligt undviker att riskera oåterkalleliga och allvarliga skador på vår planet.

Filmen ”En obekväm sanning” finns att hyra på DVD.

16 thoughts on “En obekväm sanning: de vanligaste invändningarna”

 1. En skeptikers kommentarer

  Filmen

  Ja, en del forskare som de pÃ¥ “realclimate” har gillat den. Det är samma forskare som ligger bakom “hockeyklubban”. Filmen gÃ¥r dock inte fri frÃ¥n kritik och den gjordes innan den senaste IPCC-rapporten (om man nu tycker att det är en referens). Det gör att mÃ¥nga siffror är överdrivna (t.ex havsnivÃ¥höjningen som har ordentligt reviderats nedÃ¥t).

  Gores livstil

  Jag hÃ¥ller delvis med dig Jacob och tycker att kritiken är ganska ointressant. Värre är alla dessa “falska” profeter som gör stora pengar pÃ¥ att sälja kol-neutralitet för att folk ska kunna behÃ¥lla sin livsstil.

  Benny Peiser

  Har du själv läst referenserna? Peisers poäng är att det finns flera aktiva, skeptiska icke-EXXON forskare (inte noll som Al Gore försöker pÃ¥stÃ¥)och att de som stödjer ‘mainstream’/IPCC har en mycket varierande grad av stöd av denna inställning. Det beror pÃ¥ vad det gäller. Forskare är inga svart-vita individer. Glöm inte att IPCC är ett slags politiskt styrt kompromiss-hantverk (inkluderande Greenpeace m.fl!). Det är knappast troligt att du kan fÃ¥ sÃ¥dana som Hansen att skriva under allt i IPCC:s rapporter av den enkla anledningen att han inte är insatt i alla delar. Vidare handlade det om sökorden “Global Climate Change”. Det borde ha varit “Anthropogenic Climate Change”. En vÃ¥ldsam skillnad. Vilken forskare (skeptiker eller inte) tror inte pÃ¥ klimatförändringar. Klimatet har alltid varierat i alla tider. Peiser konstaterar att de flesta forskare tar inte ens ställning utan studerar en pusselbit. Det mÃ¥ste vara ett missförstÃ¥nd hur forskning fungerar när man tror att forskarna till varje pris försöker bevisa att människan ligger bakom klimatförändringarna. Det enda som är intressant är “sanningen” inte en slags majoritetsuppfattning. “20 miljoner tyskar kan inte ha haft fel – de röstade pÃ¥ Hitler”.

  Värmehöjningen orsakar koldioxisutsläppen – inte tvärtom?

  Den centrala frÃ¥gan är: eftersom det är ett historiskt faktum att temperaturökningen kommer först – därefter CO2 ökningen. Kan man förklara den temperaturökning man ser, (om man nu godtar mätningarna med alla felkällor) med att det är en naturlig variation? CO2 ökar – det är ingen stor diskussion om detta. FrÃ¥gan är, som du skriver, om den antropogena CO2 “späder” pÃ¥ temp.ökningen? I sÃ¥fall – hur mycket?

  Här är den absoluta knäckfrÃ¥gan och det finns inga vetenskapliga bevis för att CO2 driver temperaturen pÃ¥ det sätt som IPCC hävdar i sina modeller. Systemet är för komplext och idagsläget gÃ¥r det INTE att med säkerhet urskilja vad det mänskliga CO2-bidraget ställer till med i det stora hela. Sen är det sÃ¥ att det teoretiska (väldigt förenklade) sambandet mellan CO2 och temp. är logaritmiskt – inte linjärt. Dvs en fördubbling av CO2-halten ger inte en födubbling av temp. utan en betydligt mindre ökning. CO2 har stadigt nedgraderats i sin relativa pÃ¥verkan i IPCC:s rapporter. SÃ¥ även i den senaste. Lindzen hävdat t.ex att den (det antropogena bidraget) nästan helt saknar betydelse. Detta är ju inte politiskt korrekt och skulle fÃ¥ flera länders skattesystem att rämna utan denna miljöaspekt. För att inte tala om den “skyddstull”-effekt som det ger mot de fattigare fossilbaserade ekonomierna som lever pÃ¥ sin export när de ska betala dyrt och tvingas bort frÃ¥n kol-ekonomin.

  Konspiration och grupptryck

  Jag personligen tror att vissa desillsuionerade 40-talister äntligen har hittat en ny religion som de tror kan förändra samhället. Det gick ju inte sÃ¥ bra förra gÃ¥ngen, -68 och framÃ¥t. Politiker ser ett nytt skatteunderlag som inte kan ifrÃ¥gasättas. Hur säger man emot nÃ¥got som är “för miljöns skull”? Det är egentligen perfekt, för det gÃ¥r aldrig att motbevisa eftersom varje scenario varmt eller kallt blir ett bevis pÃ¥ vÃ¥r klimatpÃ¥verkan. Demokratin är helt satt ur spel.

  Konspiration., njae inte riktigt. Snarare ett politiskt mode. Alla dessa vetenskaplig instutioner som lever på statliga bidrag. Skulle de våga opponera sig mot den förhärskande normen? Knappast. Däremot är det så att inom dessa org. finns hela regnbågen. Alltifrån Lindzen till Hansen. Alltifrån Greenpeace till Exxon. Tror du verkligen att varje socialdemokratisk väljare skriver under allt som sossarna står för eller ens gillar sin partiledares åsikter i alla lägen?

  Och jo, det finns flera alternativa teorier. Alla med minst samma bevisnivå som IPCC:s mainstream modeller. Det är ju en självklarhet, så fungerar forskning. Att man använder en teori betyder ju inte att man tror på den till varje pris. Men man måste ju ha en arbetshypotes att förhålla sig till. Den arbetshypotes som för tillfället överhuvudtaget ger anslag är den som påstår att klimatförändringarna beror på människan.

  En detaljkommentar: referensen “Pentagon”. Har du läst rapporten? Jag har det. Var stÃ¥r det att man tror pÃ¥ IPCC:s Ã¥sikter? Det är ju bara en hypotes-övning!! OM IPCC:s värsta klimatscenario skulle inträffa – vad sker dÃ¥ rent säkerhetspolitiskt? Det handlar alltsÃ¥ inte om att ta ställning till klimatforskningen.En väldig skillnad.

 2. Jan,
  IPCC har inte reviderat ned höjningen av havsytan i senaste rapporten. Läs det finstilta och du skall finna att de till skillnad från den tidigare rapporten valt att exkludera risken av snabbare kollaps av istäcken vid polerna.

  Har man själv inte specialistkunskaper kan man normalt inte bedöma vilken av alla “experter” man skall tro pÃ¥ och fÃ¥r dÃ¥ förlita sig pÃ¥ vad majoriteten av forskarna anser. Det händer att det är det ensamma geniet som har rätt och alla andra som har fel, men det är mycket ovanligt.

  “Den centrala frÃ¥gan är: eftersom det är ett historiskt faktum att temperaturökningen kommer först – därefter CO2 ökningen.”

  Detta gäller (troligen) under istidscyklerna, vilket är helt naturligt eftersom det inte pågick någon förbränning av fossilbränslen då utan ändringarna av koldioxdihalt var en respons på temperaturändringen. Detta har dock inget att säga om vad som händer idag när vi släpper ut så mycket koldioxid. Den närmaste analogin till dagens situation får du gå tillbaka 55 miljoner år för att hitta.

  Visst finns det bevis för att koldioxid orsakar uppvärmning, i den mån man nu alls anser att det finns bevis inom naturvetenskapen. Man kan som Lindzen spekulera i att det finns någon annan mekanism som skulle motverka denna uppvärmning, men inget tyder på att detta skulle vara korrekt. Skulle det finnas sådana stabiliserande mekanismer skulle vi knappast kunnat ha de istidscykler vi bevisligen har haft.

  “Alla dessa vetenskaplig instutioner som lever pÃ¥ statliga bidrag. Skulle de vÃ¥ga opponera sig mot den förhärskande normen?”

  I USA är den statliga normen sedan sju Ã¥r tillbaka att man inte skall tala om nÃ¥gra klimatförändringar. Amerikanska forskare behöver tillstÃ¥nd för att ens fÃ¥ nämna isbjörnar! Vill du tala om pÃ¥tryckningar mÃ¥ste du ta hänsyn till att det finns ett väldigt tryck pÃ¥ att *inte* se nÃ¥gra klimatproblem utan pÃ¥stÃ¥ att vi kan fortsätta som hittills. Nu är dock forskare en rebellisk grupp som *älskar* att opponera sig mot förhärskande normer, det är sÃ¥ man kan bli berömd. Därför kommer det alltid finnas “skeptiker”, det är ett sätt att snabbt bli känd även om de resultat man har att komma med inte är sÃ¥ intressanta vetenskapligt.

  “Och jo, det finns flera alternativa teorier. Alla med minst samma bevisnivÃ¥ som IPCC:s mainstream modeller.”

  Kan du visa på en sådan alternativ teori och de GCM-körningar som visar att den kan reproducera tidigare klimat med den mycket lägre känslighet för koldioxidutsläpp som du tycks tro på.

 3. Om man som Lindström tycker att varningarna om klimatförändringar verkar löst grundade borde man ju grunda sina egna teorier i något mer än löst tyckande.
  Teorin om “politiska moden” är bekväm för att den inte kan falsifieras. Den blir sitt eget bevis. SÃ¥ledes skulle alla politiska förändringar kunna förklaras med “politiska moden” – romerska imperiets fall, reformationen, franska revolutionen, Mingdynastins uppgÃ¥ng och fall, välfärdsstaten … Vilket skulle befria historikerna frÃ¥n en massa arbete. Samt inte minst vartenda samhällsproblem som gÃ¥r att tänka sig, frÃ¥n bostadsbrist till drogmissbruk. Problemet är bara att man med det har nÃ¥tt en punkt dÃ¥ ingen vidare diskussion blir möjlig. Allt är politiskt mode, följaktligen är allt bortom rationellt tänkande.
  Jag utmanar alltså Lindström på ett seriöst belägg.

 4. Hej Jacob!

  Vilken bra blogg ni har om klimatfrÃ¥gorna, bravo!!!!! Jag har själv skrivit om dÃ¥ren Per Welander pÃ¥ min blogg, men ni har bemött honom mycket bättre än jag. Jag är själv forskare (ekologi) dock ej klimatexpert. Rent allmänt sett tycker jag, utifrÃ¥n min snäva specialistforskarhorisont, att Per Welander är en oerhört obehaglig och manipulativ typ, som använder argument som är fullständigt ovetenskapliga, ogrundade och kryddade med diverse absurda konspirationsteorier om “kommunistiska” sammansvärjningar.

 5. Tack Erik! Jag har också stött på Per. Tack och lov så blir de åsikter han står för mer och mer marginaliserade.

 6. Det avgörande är om ökningen av koldioxidens IR-absorption, beroende på ökningen av koldioxidens koncentration, kan ge en mätbar höjning av temperaturen.

  NASA har sateliter med ytterst fina instrument som mäter ändringar i koldioxidens IR-absorption. De kan beräkna hur stor ökningen i värmeabsorptionen är när koncentrationen av CO2 ökar.

  Satelitmätningarna säger att den ökningen är så liten att den inte är mätbar.

  Alltså: Ökad koldioxidhalt ger en temperaturökning som så obetydlig att den inte är mätbar.

  Det går att beräkna hur mycket temperaturen ökar för en given ökning av koldioxidhalten. Dessa beräkningar visar liksom sateliterna att den ökning av temperaturen som ju sker om koldioxidhalten ökar är så liten att den inte går att registrera.

  Båda kommer fram till att en fördubbling av CO2-halten kan ge högst 0,02 graders temperaturökning.

  Vad vetenskapsmän och politiker tror i den frågan spelar ingen roll. Vetenskapliga fakta mäter man, de kan inte röstas fram!

  Kemist

 7. Referenser tack!

  Var kommer då växthuseffekten in? Anser du med detta inlägg att växthusgaser inte är växthusgaser egentligen? I så fall skulle du vara ganska ensam som kemist att föreslå det.

  Jordytan som står värmesbsorbtionen. En växthusgas kännetecknas med att de släpper igenom kortvågigare strålning och förhindrar långvågig strålning, vilket man enkelt kan mäta i vilket labb som helst. Det viktigaste är att man känner till den utstrålande mängden, dvs har kontroll på denna och dess våglängd. Har man total koll på utråliningen från jordytan? Spelar ingen roll vilka satelliter man använder om man inte vet detta. Vilken referens använder man? Här pratar vi om så stor yta och med så stor variation (pga landyta, hvastempteratur, humiditet, vinkel mot solen, molnighet, CO2-halt, andra gasers halt, osv osv) att noggrannheten inte ligger på mätinstrumenten utan på det observerade objektet.

  Vetenskapliga fakta mäter man, men slutsatser kräver dessutom lite insikt om systemet.

  Lunken, biolog.

 8. Det som är sÃ¥ märkligt i sammanhanget är att den främsta växthusgasen av dem alla över huvud taget sällan ens nämns, och om den nämns sÃ¥ “bortser” man frÃ¥n den, för “sÃ¥ gör alla”. Koldioxid stÃ¥r för en ynkligt liten del av den totala växthuseffekten.

  Vattenånga (vatten i gasform, inte molndroppar) står ensamt för ungefär 95% av växthuseffekten.

  Referens: S.M. Freidenreich and V. Ramaswamy, “Solar Radiation Absorption by Carbon Dioxide, Overlap with Water, and a Parameterization for General Circulation Models,” Journal of Geophysical Research 98 (1993):7255-7264

  Varför bortser man från detta?

  3,6% av växthuseffekten beror på koldioxid. Om då drygt 3,2% av all koldioxid i atmosfären beror på mänskliga utsläpp, ja då står dessa för sammanlagt ungefär 0,12% av den totala växthuseffekten.

  Om vi dubblar våra utsläpp av koldioxid i morgon, så når vi 0,24%. Märks det ens i sammanhanget? Eller om vi skulle sluta släppa ut koldioxid helt och hållet, skulle det märkas? Det känns inte helt självklart.

 9. Vilken temperatur skulle jorden ha om vi inte hade växthuseffekt?

  Givetvis skulle skillnaden mellan natt och dag bli hysterisk eftersom växthuseffekten jämnar ut denna in och utstrålning. Vilket i sig har stora effekter om vi gör idag.

  Senaste nyheten om att sälenfjällen är under trädgränsen är nog beroende av att den kallaste tiden på året är varmare, inte att medeltemperaturen är högre. Alla organismer sprider sig och många lever på gränsen av sin förmåga. Denna gräns är beroende på den begränsande faktorn. För tallarna på fjället är den begränsande faktorn köldskador, vilka minskas i och med varmare vintrar.

  SÃ¥ förutom att använda sig av argumentet ovan som inte utgÃ¥r frÃ¥n växthuseffekt “noll”, som kommer fram lite dÃ¥ och dÃ¥, sÃ¥ är det som sagt den begränsande faktorn som styr spridning av organismer och förändring av natur. Inte medelvärdena!

  Detsamma kan man applicera pÃ¥ fysiska fenomen sÃ¥som isbildning och liknande. När nÃ¥r man the tipping point? När börjar glaciärer avsmälta istället för att pÃ¥byggas… När blir nederbörden sÃ¥ liten att växter inte kan hÃ¥lla kvar jorden, eller sÃ¥ mycket att erosionen sker av vatten istället.

  Ang vattenÃ¥ngan sÃ¥ nämns den absolut. Den inkorporeras i klimatmodeller och avdunstning av land och hav samt molnbildning är delar av de stora modellerna. Dock är detta ämne (H2O) konstant, dvs det är antingen bundet i is, , vätskefas… eller i atmosfären i gasform… Vi tillför inget nytt vatten. Däremot kan temperaturen ge mer eller mindre vatten i gasform, och skulle vi öka den delen sÃ¥ kan man tänka sig att växthuseffekten skulle öka (positiv feedback). Dock är det mer komplicerat än sÃ¥ eftersom albedo och meteorologiska konsekvensen som lufmassors värmekapacitivtet (dvs förmÃ¥gan att hÃ¥lla temperaturen) ändras.

  CO2 tillför vi…

  Men som sagt.. tröskelvärden och tipping points är det svÃ¥ra… och det spelar ingen som helst roll om medeltemperaturen ändras 0,1 grad om vi är 0,1 grad ifrÃ¥n att komma in i en positiv feedback i systemet pga olika orsaker. DÃ¥ är 0,1 grad värmeökning för mycket, vilket i sig leder till allvarligare temperaturökningar och effekter av detta.

  SÃ¥ frÃ¥gan som egentligen borde ställas är om vi redan har kommit in i en positiv feedback… dvs gÃ¥r temperaturhöjningen ens att stoppas eller stabiliseras pÃ¥ en varmare nivÃ¥???

 10. Thomas och Göran,

  Era invändningar om satellitdata och vattenånga är vanliga myter som sprids på klimatförnekarsajter. Nu är det ju naturligtvis inte så att en hel forskarkår gjort så enkla förbiseenden.

  Följ länkarna ovan för att läsa mer.

 11. Ref: Tomas Palm

  “Visst finns det bevis för att koldioxid orsakar uppvärmning, i den mÃ¥n man nu alls anser att det finns bevis inom naturvetenskapen.”

  I exakt i vilken/vilka artikel/artiklar bevisas det pÃ¥stÃ¥dda sambandet mellan CO2-ökningen och den globala temeperaturökningen? (OBS! jag menar inte modellerna nu, de är inga bevis. Deras “fitting/tuning” förutsätter att antropogen CO2 har en pÃ¥verkan) Jag kanske ska vara schysst och säga att jag ställt frÃ¥gan även pÃ¥ Realclimates blogg. Svaret var att det finns ingen/inga sÃ¥dana artiklar. Enligt alla vetenskapliga regler sÃ¥ finns därmed inget bevis om inte orsakssambandet kan förklaras. Statistisk korrelation är inte värt nÃ¥got om inte hypotesen kan valideras pÃ¥ nÃ¥got sätt. Ta det klassiska exemplet om det perfekta, helt linjära sambandet mellan antalet sinnesjuka och antalet radiolicenser i 20-talets Sverige. Ökningen följdes Ã¥t med perfekt korrelation. Om ni tror pÃ¥ AIT:s pÃ¥stÃ¥enden om korrelation = kausation, dÃ¥ har ni gÃ¥tt i en klassisk fälla. Detta gäller f.ö Svensmark-effekten ocksÃ¥ som pss inte är bevisad men enligt min Ã¥sikt har kommit betydligt längre än antropogen CO2/klimatförändringar att föreslÃ¥ ett förklarat samband.

  Om ni vill se ytterligare detaljer angående varför AIT har stoppats av en domstol i UK pga bl.a av dåligt underbyggda vetenskapliga påståenden så finns en hyfsat saklig föklaring här:

  http://wattsupwiththat.wordpress.com/2007/10/04/detailed-comments-on-an-inconvenient-truth/

 12. Hej

  Jag skulle gärna se några kommentarer på att det verkar vara temperaturhöjning i hela solsystemet.

  Skulle CO2 pÃ¥ jorden medföra det… det säger nÃ¥got.

  Jag såg en svensk webbtidning som publicerat några artiklar som ifrågasätter detta vad det verkar hoax (att mänskligheten är skyldig till uppvärmningen, och att CO2 skulle orsaka temperaturhöjning´):

  Skeptiker fortsätter sin kamp i klimatdebatten

  http://www.epochtimes.se/articles/2007/10/22/13375.html

  Se även några relaterade artiklar längst ned.

  Hälsningar

  Knut

 13. Hej.
  Jag har inga kunskaper i ämnet, är varken naturare, lärare eller forskare.

  Men: Jag har diskuterat med en kompis till mej, som studerar nÃ¥gon sorts miljövetenskap i Lund, och hon sa nÃ¥got i still med att “det optiska fönstret” för CO2 nästan är fullt, och att CO2 kanske inte kommer att pÃ¥verka klimatet sÃ¥ mycket i framtiden. CO2 HAR pÃ¥verkat, men kommer inte att pÃ¥verka mycket till.

  Däremot så kommer andra växthusgaser att påverka, ex: metangas.

  Det jag försöker säga är: (kanske främst till Göran Tullberg och Tomas Gradin) Lås inte bara fast er vid CO2, det finns andra västhusgaser också!

  Bara för att man har hittat argument mot CO2, betyder inte det att “faran är över”.

 14. Mycket intressant at jag har hittat en blogg som behandlar ett av mina intresseområden.

  Jag tycker det är ganska märkligt beteende bland alla domedags profeter att avvisa det mest signifikanta problemet med CO2 –Temperatur teorin med alla de mest märkliga förklaringar.
  Jacob skriver
  “Men naturligtvis är det inte så att tusentals klimatforskare har gjort ett sådant enkelt förbiseende”
  Eller det som skrivs på Realclimate http://www.realclimate.org/index.php/archives/2004/12/co2-in-ice-cores/

  I första texten skriver man med självklarhet att ”—the answer is no” detta grundas senare på ett resonemang
  ”The 4200 years of warming make up about 5/6 of the total warming. So CO2 could have caused the last 5/6 of the warming, but could not have caused the first 1/6 of the warming.”
  Detta bara för att den första mätperioden inte stämde så kan man inte bevisa att resterande kanske , notera ordet kanske, orsakar uppvärmning. I all vetenskaplig forskning måste att man måste stödja en teori på mätfakta eller experiment. Nu visar detta tydligt att temperaturen styr CO2 halten och inte tvärtom alltså teorin stämmer inte i alla fall inte i 5/6 av fallen då stämmer inte teorin, basta!
  För övrigt är det likval bara 0.024% som vi människor tillför i klimatgas vilket torde ha föga påverkan när inte ens molnen är med i klimatmodellen.

  Per Ekvall Fysiker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *