Bevis 1

Detta är det första i tre utvalda bevis för att visa att den globala uppvärmningen är verklig och ett mycket allvarligt problem som vi inte längre har råd att ignorera.

Det här beviset kommer från den information man fått genom att borra i Antarktis (Sydpolens) is och ta upp iskärnor.

Det hela fungerar så att snö faller genom årtusenden på Antarktis, packas ihop till is med luftbubblor i sig. När man borrar sig neråt i det djupa islagret får man upp borrkärnor som tillsammans ger detaljerad information om bland annat temperaturer och atmosfärens sammansättning allt längre tillbaka i tiden ju djupare man borrar.

Nedanstående diagram kommer från borrhålet Vostok. Titta på det en stund och fundera lite.

 Study Timeshelf Images Vostok Graph-1

Man kan med blotta ögat se att koldioxidnivåerna och temperaturen följer varandra. Det är frestande att direkt dra slutsatsen att när koldioxiden varierar orsakar det temperaturförändringar och att den nuvarande skyhöga koldioxidnivån borde leda till en kraftig uppvärmning. I stora drag är det helt rätt, och om man inte är intresserad av detaljerna i den bakomliggande förklaringen kan man nöja sig med det, och hoppa vidare till slutsatsen.

De som är intresserade kan läsa vidare om en del av vad man hittills känner till om det komplicerade sambandet mellan dessa kurvor.

För perioden före den industriella revolutionen vet man följande om koldioxid och värmerelationen:

 • Hög koldioxidhalt motsvaras alltid av hög värme
 • Det finns en enkel fysikalisk förklaring till varför koldioxid hindrar värme frÃ¥n att lämna jorden och pÃ¥ sÃ¥ sätt orsakar en värmande effekt
 • Denna fysikaliska förklaring är den sÃ¥ kallade växthuseffekten och har varit känd sedan 1824
 • Den regelbundna rytmen pÃ¥ ungefär 100 000 Ã¥r orsakas av regelbundna variationer i jordens rotation runt sig själv och solen
 • När temperaturkurvan bottnar sÃ¥ innebär det en istid
 • Vi är nu nära ett naturligt värmemaximum, och temperaturen skulle troligen ha börjat falla naturligt om kanske nÃ¥got eller nÃ¥gra tiotusentals Ã¥r
 • Variationerna i temperaturen är alldeles för stora för att enbart kunna förklaras med variationer i jordbanan
 • Istället sÃ¥ mÃ¥ste det finnas nÃ¥got som gör att en högre temperatur orsakar högre koldioxidhalt, som i sin tur orsaker en högre temperatur, och sÃ¥ vidare
 • Denna sÃ¥ kallade positiva Ã¥terkoppling kan jämföras med det ljud som uppstÃ¥r om man flyttar en mikrofon fram och tillbaka framför en högtalare som är kopplad till mikrofonen
 • En av de viktigaste förklaringarna till Ã¥terkopplingen är troligen att koldioxid och metan (ocksÃ¥ en växthusgas) lagrad i havet och frusen mark frigörs under en uppvärmning
 • Man kan se det genom att de omkring 800 första Ã¥ren av uppvärmningsfas inte innebär en ökad koldioxidhalt, vilket beror pÃ¥ att atmosfären värms fortare än världshaven
 • När haven väl värmts upp frigörs koldioxid och metan, som ökar växthuseffekten, som ökar värmen, mer växthusgaser frigörs, o.s.v.
 • När maxvärdet för solstrÃ¥lningen passerats börjar den motsatta processen, koldioxid absorberas i havet, o.s.v.
 • En annan viktig förklaring till Ã¥terkopplingen är reflektionen av värmestrÃ¥lning frÃ¥n is- och snötäcken pÃ¥ jorden
 • Istäckena fungerar pÃ¥ ett liknande sätt som gaserna i havet, eftersom istäckena minskar, ökar uppvärmningen, istäckena minskar ännu fortare o.s.v.
 • Nedkylningen gÃ¥r dock mycket lÃ¥ngsammare än uppvärmningen, antagligen för att det tar lÃ¥ng tid för istäckena att breda ut sig igen, och ju kallare det blir desto mindre nederbörd faller det som kan bygga upp istäcket

Vad det gäller perioden efter industriella revolutionen så vet man bland annat följande:

 • Temperaturen är fortfarande inte onormalt hög i tidsperioden som diagrammet representerar
 • Däremot är koldioxidhalten mycket hög, idag 381 ppm, för att tidigare vid samma temperatur varit under 300 ppm
 • Före den industriella revolutionen var halten koldioxid 260–280 ppm
 • Temperaturen steg mellan 0,4 och 0,8 °C under 1900-talet
 • Denna ökning gÃ¥r inte att förklara enbart med naturliga variationer
 • I huvudsak har den orsakats av mänskliga utsläpp av växthusgaser
 • Ökningen i koldioxidhalten är nu 200 gÃ¥nger snabbare än nÃ¥gon gÃ¥ng tidigare i tidsperioden
 • Temperaturkurvan har idag inte hunnit ikapp koldioxidkurvan utan släpar efter, detta främst för att det tar lÃ¥ng tid att värma upp världshaven
 • Av diagrammet kan man tro att det finns ett naturligt tak i temperaturen motsvarande -15 °C (5 °F) i Antarktis och att temperaturen kanske inte ska följa med hela vägen i den senaste koldioxidökningen
 • Tyvärr är det inte sÃ¥; för mycket länge sedan (55 miljoner Ã¥r) uppskattas temperaturen ha varit betydligt varmare än nu, och Norra Ishavet var ett subtropiskt hav med temperaturer pÃ¥ 20 °C istället för som nu -1,5 °C, vilket orsakades av en naturkatastrof som drev upp koldioxidhalten till 2000–3000 ppm (mer om detta i en senare artikel)
 • De positiva Ã¥terkopplingarna som tidigare har förekommit har inte kunnat observeras i nÃ¥gon större utsträckning ännu
 • Tvärtom sÃ¥ absorberas för närvarande hälften av all koldioxid som släpps ut av människor i hav och land
 • När, och om, denna negativa Ã¥terkoppling kan slÃ¥ om till en positiv Ã¥terkoppling av den typ som tidigare observerats är inte säkert
 • Även utan positiva Ã¥terkopplingar kommer vi att nÃ¥ farliga temperaturnivÃ¥er inom de nästa hundra Ã¥ren om inte kraftiga Ã¥tgärder vidtas för att minska utsläppen av växthusgaser

Dessa fakta baserar sig inte bara på borrkärnorna utan på en mycket stor mängd vetenskapliga observationer samlade under lång tid.

Slutsats

Ökad koldioxidhalt i atmosfären ger en ökad temperatur på jorden. Vi har inte ännu sett den fulla effekten av de koldioxidutsläpp vi redan gjort p.g.a. världshavens bromsande effekt. Inget vet exakt hur varmt det kommer att bli men man kan tydligt se i diagrammet att avsevärda förändringar är möjliga. IPCC, FN:s klimatpanel, uppskattade 2001 att temperaturen ökar mellan 1,4 till 5,8 °C till år 2100.

Koldioxidhalten är nu så hög och ökar så snabbt att temperaturen kommer att nå en nivå inte uppnådd på mycket lång tid om inte något görs. Det är hastigheten i förändringen som är problemet, och både människor, djur, växter och vår ekonomi kommer att utsättas för mycket stora påfrestningar.

Före den industriella revolutionen, innan storskalig användning av fossila bränslen påbörjades, var koncentrationen av koldioxid 260–280 ppm. Nu är den 381 ppm. IPCC uppskattar att vi når en extrem nivå på mellan 549 ppm och 970 ppm koldioxid år 2100.

Men i slutändan är det vi människor själva som avgör hur mycket mer koldioxidhalten ska få stiga och därigenom hur mycket vi ska förändra vår planet.

Källor

Uppdaterad 2006-09-07 med mycket mer information om det komplicerade orsakssambandet mellan temperatur och koldioxidhalt, efter kommentarer från Thomas Palm och efterföljande emaildiskussion.

Uppdaterad 2006-09-13 modiferade tidsintervallet för nästa istid, la till information om istäckens avkylande effekt.

35 thoughts on “Bevis 1”

 1. Som bevis är det inte direkt idealt. Som du konstaterar tycks historiskt sett koldioxiden ökat som respons på en uppvärmning, men det är i sig inget bevis på att den också orsakar en ytterligare uppvärmning. Du kan se förändringar i isotopkoncentrationer av syre när temperaturen varierar också, men det visar bara att temperaturen påverkar denna inte att en ändring av isotophalten orsakar uppvärmning.

  Däremot är det ett starkt indicium att ingen lyckats skapa en modell som förklarar de stora temperatursvängningarna under dessa hundratusentals år utan att ta med effekten från koldioxid. Albedoförändringar räcker inte.

  Riktigt oroväckande blir dina diagram när man konstaterar att geologiskt koldioxidhalten fungerat som positiv återkoppling. Idag absorberas ungefär hälften av den CO2 vi släpper ut på land och i haven, men dessa historiska data antyder att när jorden värms upp så kan vi istället få nettotillskott som gör att halten ökar än snabbare.

 2. Tack för ditt svar Thomas! Du är min hittills enda och flitigaste debattör. Jag hoppas att det kommer fler.

  Mitt syfte med detta bevis är att presentera den vedertagna vetenskapliga ståndpunkten på ett sätt som allmänheten kan förstå utan att vara vetenskapligt missledande.

  Detta bevis är för övrigt huvudnumret i Al Gores film, An Inconvenient Truth. Se http://en.wikipedia.org/wiki/An_Inconvenient_Truth#Scientific_basis och http://www.realclimate.org/index.php?p=299

  Den sista länken går till Real Climate, en sajt som drivs av ett flertal klimatforskare (bland annat Michael E Mann). Real Climate har följande att säga om Gores motsvarighet till detta diagram:

  “Faktum är att det skulle vara svÃ¥rt eller omöjligt att förklara tidigare ändringar i temperaturen under istidscyklerna utan koldioxidförändringarna. I den meningen, sÃ¥ är iskärnornas koldioxid-temperatur-korrelation en lämplig demonstration av koldioxidens pÃ¥verkan pÃ¥ klimatet.”

  Mer vetenskaplig information om detta hittar du också här
  http://www.realclimate.org/index.php?p=13 och http://www.realclimate.org/index.php/archives/2005/11/650000-years-of-greenhouse-gas-concentrations/

 3. Jag har inte sett Gores film som väl inte ens haft premiär i Sverige än. I den wikipediaartikel du länkar till beskrivs att CO2-halten är den högsta på 600K år, men inte att koldioxidvariationerna i sig bevisar att koldioxiden värmer klimatet. Där har du helt enkelt halkat fel i logiken.

  Jag brukar också läsa Realclimate bloggen.

  Bland de mer illustrativa bevisen jag sett är när man tog en värmekamera och filmade en hand genom en genomskinlig låda. Sen fyllde man på koldioxid så att man kunde se hur handen gradvis suddades ut när alltmer IR absorberades.

 4. Hej! kul ide och bra initiativ!

  Bevis är hårda ord, det är nog därför man inte kan kalla kurvorna för direkta bevis, även om det är en stark indikation på att CO2 halten har stor påverkan på klimatet på jorden

 5. Bra initiativ! Är själv dock tillhörande de s.k “skeptikerna”. Med det menas i mitt fall att det mycket väl finns en antropogen pÃ¥verkan men att tro att man säkert kan pÃ¥visa den (i vetenskaplig mening – ej politisk) utan att först förstÃ¥ hela klimatsystemet – det är mot alla vetenskapliga konventioner. (Har dock inte fÃ¥tt nÃ¥got frÃ¥n Exxon ännu.) Borrkärnematerialet är inget bra bevis om man vill jaga CO2. Det gÃ¥r ju tydligt att se att temperaturen ökar först. Därefter frigörs CO2 ur oceanerna och halten ökar. CO2 behöver alltsÃ¥ inte ha den “forcing” man tror. DÄREMOT vet vi nÃ¥got annat: att vi aldrig tidigare haft en sÃ¥ hög nivÃ¥ av CO2.

  Jo, tyvärr gÃ¥r dagens temperaturökningar (om man kan lita pÃ¥ dem) att förklara inom naturliga variationer. BÃ¥de absolutmässigt och “rate”-mässigt. Speciellt om man tittar c:a 1000 Ã¥r bakÃ¥t. Ofta har man förkastat denna varma period som “lokal” men sena artiklar har slagit fast att denna period kan betraktas som “global”. Temperaturen är dock inget bra värde pÃ¥ klimatförändring. Vad ska man dÃ¥ annars säga dÃ¥ mycket sena artiklar visar att oceanernas temperatur sjunker (!)och inte stiger. Detta är stick i stäv med alla modeller som innehÃ¥ller ett stort mÃ¥tt av antropogen inverkan. En del av Solforskarna har däremot fÃ¥tt rätt eftersom de förutspÃ¥tt en avkylning dÃ¥ solens aktivitet har varit lugnare ett bra tag nu.
  Lite mer om antropogen påverkan och varför temperatur och CO2 inte kanske är avgörande:
  Flera artilkar visar hur vi har varierande påverkan på glaciärer och polar-isarna. En del minskar en del ökar. Totalt sett sägs det vara en minskning. En faktor ofta bortglömd är påverkan från aerosoler. Sot från förbänning t ex, absorberar värme bättre och kan få is att smälta fortare utan temperaturökning. Aerosoler kan förklara lokala väldiga variationer där temperaturen går bet. Läser man artiklar från 2005 och framåt så säger det mig att mycket mer forskning krävs här. Glöm inte heller våttenånga och molnbildning, de är betydligt viktigare än CO2. Det finns artiklar som säger att så mcyket som 20% av molnbildningen på hög höjd i atmosfären beror på hög-energi-strålning från solen. En faktor helt borta i förra IPCC.

 6. Anders, jag tror att du får granska dina källor lite mer kritiskt. Lars Silen som du länkar till har också följande åsikter:

  I believe that a Persian noble that was brought as a prisoner to the holy land has the key to a newborn religion that will eliminate conflicts between religions. The bahá’í faith has many of the answers to todays big and growing problems. I think that Bahá’u’lláh is the person that Christians have been expecting for almost 2000 years.

 7. Att du sågar Lars Silen för att han tror på Bahai http://sv.wikipedia.org/wiki/Bahai liksom åtta miljoner andra på planeten bevisar en hel del.

  Själv är jag ateist, får man uttala sig då? Eller måste man kanske vara kristen?!
  Däremot är Lars fysiker. Med INTE ETT ORD berör du alla Lars data, grafer och resonemang. Du bara föraktfullt avfärdar honom för att han är religiös. Snygg debattteknik. Eller rättare sagt: Helt igenom patetisk.

  Med anledning av din tolkning av borrhålsgrafen antar jag att du måste tro på tomten. Lägg båda graferna i samma diagram så lär du upptäcka nåt intressant. Eller, lägg skostorlekens utveckling i sverige vs temperaturen med början från köldperioden runt 1970 i ett diagram. Äh, det lär inte hjälpa.

 8. Nils, jag håller med dig om att min kommentar om Lars inte var bra, och jag har bett Lars om ursäkt om det (se här).

  Däremot tror jag inte att man kan kalla Lars en fysiker, hans teorier klarar inte många minuters granskning av en riktig fysiker (se samma länk som ovan).

  I din kommentar så syftar du på något men du vill inte säga vad. Jag gissar att det är tidsförkjutningen mellan graferna och den finns redan förklarad och diskuterad i artikeln ovan.

  Angående kurvan över skostorleken kan man också lägga den bredvid en kurva över kroppslängden och du kommer hitta en mycket bättre passning än mot temperaturen och inte bara för en avgränsad period. Någon sådan bättre alternativ förklaring för temperaturvariationerna än koldioxiden existerar inte som gäller för hela det kända temperaturintervallet. Kan du hitta en så är det nog inte långt kvar till Nobelpriset.

 9. Hej! Du avfärdar Jan Lindström med att han inte framför underbyggda fakta. Vad har du själv för underbyggda vetenskapliga fakta för att CO2 är den huvudsakliga orsaken till dagens klimatförändring? Förutom statistiska serier med selektivt vald mätdata och selektit valda tidsperioder. Hur skall du fysikaliskt bevisa att en höjning av CO2 med några 10-tals ppm står för den avgörande påverkan av jordens klimat i konkurrens med solaktivitet, kosmisk bakgrundsträlning molnbildning etc. Eller gör du som Martin Luther, hänvisar till IPCC som han hänvisade till Bibeln för att bevisa att jordens är univesums mitt?

  Föreslå gärna bra vetenskapliga länkar. Jag har hittills inte lyckats hittad några opolitiserade.

 10. Angående glaciärers avsmältning. De flesta glaciärer på norra halvklotet har varit på tillbakagång sedan lilla istiden på 1600- och 1700-talen. T.ex. har man mätdata från Storbreen i Norge som har varit på konstant tillbakagång sedan dess (med några upp och nedgångar). Dvs lånt innan det fanns någon industri som stod för några märkbara utsläpp.

  Jacob! Ta och fråga dig själv om du kanske inte blivit för dogmatisk. Öppna ditt sinne. Försök att ta in andra förklaringsmodeller i stället för att från början bestämma dig för att de är fel. Prästerskapet i IPCC kanske har fel?

  Har du t.ex. kollat in det intressanta projekt (CLOUD) som man har påbörjat på CERN.

  http://cloud.web.cern.ch/cloud/documents_cloud/cloud_addendum_3.pdf

 11. Sven… du använder dig av retorik som är totalt innehÃ¥llslös. Förklara istället varför Storbreen har gÃ¥tt tillbaka, istället för att använda det som ett nullifierande argument. Att plocka ut en observation bland tusentals känns som att du just gjort det som jag bemöter i nästa stycke.

  Obs, här börjar nästa stycke. Selektivt valda mätdata… förklara dig… vilka tidsserier skulla vara oselektiva? Vilken forskning väljer oselekterade mätdata? Alla data som används blir automatiskt selekterade… det är innebörden av ordet selekterad. Är globala medeltemperaturer tillräckligt “oselekterade” för att använda? var gÃ¥r gränsen när du diskvalificerar en forkarkÃ¥r genom att pÃ¥stÃ¥r att de falsifierat sin forskning genom att använda selekterade data???

  Det finns inga mätserier på kosmisk bakgrundsstrålning, samt solaktivitet som är längre än CO2-mätserierna. Så att signifikansen i att förklara en klimatförändring med dessa är svagare än med CO2.

  Gillar ditt försök med att likställa klimatforskare och de som har hand om tredje uppgiften med Martin Luther. Var ställer det dig? Förespråkare för avlatsbrev?

  Ang Cloud… Det enda i den som jag antar du syftar till är den delen frÃ¥n Mesyats (ryss) där han, som förövrigt den ende i denna medelansökan, pÃ¥stÃ¥r att cloud formation are thought to be responsible for climate change… utan referenser eller liknande. Givetvis vill man ha pengar som alla andra och det styrker givetvis chanserna att fÃ¥ det genom att slänga in ordet climate change i ansökan. Detsamma gäller antalet forskare som skickar in dessa ord i vetenskapliga artiklar för att öka chanserna att fÃ¥ de publicerade i Science och Nature, fastän de kanppt hÃ¥ller pÃ¥ med impact factors… Opolitiserat??? nja… knappast med de kriterier du verkar ha pÃ¥ det hela…

  Givetvis skall de genomföra projektet då det är ett bra och viktigt projekt. Men vilka mätserier sitter man på i molnsammanhang?

  Med en värmeböljande hälsning…
  L

 12. Hej
  Jag ska hålla ett tal i engelska i skolan. jag har valt att tala om den globala uppvärmningen. Men jag tror inte att den är orsakad av människan och tänker därför argumentera emot vad vi alla lär oss från media. Finns det någon som skulle vilja mejla mig några grundläggande fakta/bevis i den här teorin så skulle jag bli mycket tacksam.

 13. Hej Ida,

  Är det inte bättre att du först tar reda på grundläggande fakta/bevis innan du bestämmer dig vad du ska tro?

 14. Jag håller med om att vi måste göra något nu för vi kan inte blunda och hoppas att faran med växthuseffekten är överdriven.

  Däremot ger jag inte mycket för detta bevis då det inte är ett bevis. Precis som någon sa ovan är det tydligt att rent historiskt har koldioxidhalten följt temperaturen och inte tvärt om.

  Däremot kan det mycket väl vara så att detta fungerar omvänt. Det är också en av denna anledningen varför klimatforskarna inte är ense i hur kraftigt växthuseffejkten påverkar människan. Om ditt bevis vore sant hade vi kunnat lägga ner all forskning nu eftersom vi hade hittat ett mycket lätt svar på ett mycket komplicerat problem.
  Jag anser däremot att vi måste ta växthus effekten på största allvar och agera nu.

  Jag är bara kritisk till att det läggs fram konstiga och direkt felaktiga bevis ifrågan. Vilket sker från intressen på bägge sidor i den här debatten.

  SÃ¥väl ‘An inconvinient Truth’ som ‘The Great Global Swindle’ var bra exempel pÃ¥ hur man ljuger med statistik. Rent vetenskapligt var deras slutsatser tvivelaktiga, i vissa fall helt felaktiga.

 15. Det är inte sant att “det lika gärna kan fungera omvänt”. Du kan läsa mer om detta pÃ¥ Realclimate här och här.

  Kan du visa mig nÃ¥gon länk där en mainstream-forskare (stödjer IPCC och ej betald av Exxon Mobil) där man säger att Al Gore “ljuger” i sin film? Jag tror inte du kan det.

 16. Hmmm…helt ny i detta ämne (har ägnat kvällen Ã¥t nätforskning) undrar jag:
  – inte kan väl frÃ¥gan vila pÃ¥ dessa “tre bevis”? Av vilka bara nr 1 är att likna vid vetenskap. Det mÃ¥ste väl finnas mer? Var?
  – Bevis nummer 1 bygger pÃ¥ “Vad det gäller perioden efter industriella revolutionen sÃ¥ vet man bland annat följande:
  […]
  – Före den industriella revolutionen var halten koldioxid 260–280 ppm
  РDenna ̦kning [temepratur̦kningen, min anm.] g̴r inte att f̦rklara enbart med naturliga variationer
  – I huvudsak har den orsakats av mänskliga utsläpp av växthusgaser”

  Var kan man läsa bevisen för DETTA? (Hittar inget på denna sajt.)

  Jag är i grunden skeptiker och är i detta fall lika skeptisk till förespråkarna som till skeptikerna!
  Hjälp mig! 🙂
  /D

 17. Välkommen i debatten Davidoff.
  Jag föreslår att läsa senaste IPCC http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/wg1-report.html
  Där hittar du sammanställt en väldans massa forskning. Skeptikerna vill ju inte riktigt erkänna denna då de anser att skeptikerna är fler än vad som hittas publicerat. Rapporten har även fått kritik för att den är politisk, och det kan jag hålla med om. Flera stater har varit inblandade och velat dämpa resultaten vilket har gjort till följd att många forskare tror att det är underdrifter i många av projektionerna. Real climate och Climate Audit är ju två motstående bloggar, den ena driven av flertalet klimatforskare, den andra av Mr McIntyre. (Varning för sandlåderetorik från båda sidor).

  McIntyre försöker slå hål på småsaker i t ex IPCCs rapport och Real Climate försvarar densamma. Om man orkar läsa dessa debatter så får man väl en insikt om hur infekterad frågan kan vara.

  Denna länk är ganska intressant även om det finns lite sakfel i den.
  http://ekonominyheterna.se/va/magasin/2007/25/isen-som-inte-far-smalta/index.xml

 18. Klimatbloggen är också att rekommendera. http://klimat.wordpress.com/
  Denna blogg vill inte ta ställning utan vara ett objektivt språkrör på svenska. Dock så är det när man läser den svårt att inte dra egna slutsatser ur den selektion av data som tas upp.

  Mycket nöje! 🙂

 19. Ang CO2 och temperaturkurvan som diskuterats här tidigare så är det väl självklart för alla forskare att det är en feedback som ger detta.

  Alla vet att varmare temperaturer ökar CO2-halten i atmosfären och alla vet att mer CO2 ger varmare temperaturer.

  Diskussionen ligger inte där utan huruvida det är en antropogen effekt i det hela. Och ökar vi CO2-halten till det dubbla så är det väl upp till var och en att dra sina slutsatser.

  Men effekten är inte enkelriktad… viktigt att tänka pÃ¥ eftersom man fastnar i en nowin-debatt om man tror att det ena endast pÃ¥verkar det andra…

 20. Tack för tipsen!
  Några småsaker:
  – finns det nÃ¥n oenighet runt hur ökad koldioxidhalt pÃ¥verkar temperaturen? Jag tolkar det som att inte mÃ¥nga förnekar att VI orsakar koldioxidökningen, men skeptikerna hävdar att det inte kommer att leda till nÃ¥n annan temperaturökning än vad vi fÃ¥r med den “normala” uppÃ¥tkurvan just nu. Korrekt?
  DÃ¥ kan det ju inte stämma att “Alla vet att varmare temperaturer ökar CO2-halten i atmosfären och alla vet att mer CO2 ger varmare temperaturer”. Det mÃ¥ste väl förnekas av skeptikerna, annars finns det väl inte mycket att förneka?

 21. Nej… det är just det. Man pratar ju om, som i ovan diskussion, att temperaturökningen har frigjort CO2 i atmosfären, och det är nog sÃ¥. Sedan pratade Arrhenius redan pÃ¥ 1800-talet om växthuseffekten, och den är nog odiskutabel. Dock är det inte bara CO2 som är inblandade i detta. Sedan försöker flera forskare att hitta alternativ till förklaringar av temperaturkurvorna… alltfrÃ¥n vulkaner till solaktivitet… Dessutom har vi de som inte accepterar temperaturkurvorna eftersom man inte har mätt temperaturen pÃ¥ samma globala sätt tidigare som idag… sÃ¥ det blir väl bara proxies. Vi använder ju oss av iskärnor och andra indirekta metoder för att beräkna CO2-halt och temperatur för tidpunkter längre tillbaka än 1700-talet. Dock visar det sig att ju fler observationer vi skaffar oss desto mer belagd blir temperaturökningen, samtidigt som vi ser idag hur fort den aktuella temperaturökningen sker (med geologiskt perspektiv).

  Mao… diskussionen ligger nog egentligen inte kring växthuseffekten, utan om temperaturhöjningen vi ser är onormal eller inte, och om den överhuvudtaget finns. Finns den sÃ¥ antar nÃ¥gra att den är försvinnande liten i jämförelse med annan pÃ¥verkan, t ex solaktivitet. Dock fÃ¥r man väl säga att fler och fler, och vi pratar en överhängande majoritet av forskare, tror pÃ¥ stÃ¥ndpunken profilerad av t ex IPCC. Konsensus i vÃ¥r riksdag handlar om 75% majoritet.. och inom forskarvärlden sÃ¥ är det nog högre än sÃ¥.

  Det stora problemet med skeptiker av McIntyres typ är att kravet på bevis är totala observationer. Dvs man måste visa att temperaturen har stigit 4 grader enligt projektionerna för att låta sig övertygas, och då är det verkligen försent att börja försöka stävja det. Så problematiken är; lyckas climate-change förespråkarna att uppvisa deras tes, få folk att inse att så är fallet, samt få jordens befolkning att stävja ytterligare temperaturökning, så faller beviset platt till marken eftersom man aldrig kommer att kunna fullt bevisa att en temperaturökning borde ha skett om vi inte gjorde ngt. Förstår du vad jag försökar att säga? Vi befinner oss i en lose-lose situation

  Sedan finns det andra diksussioner, som jag tycker är mer intressanta, på de sk impact-studies som görs inom alla typer av områden. Dvs vilka följder får en prognostiserad temperaturhöjning för olika näringar/områden/samhällen. Om sedan temperaturen stiger 1 grad på 100 år eller 6 grader på hundra år är egentligen inte relevant, utan endast för hur snabbt vi måste agera.

  Att tro att det inte kommer att ske ngnting tycker jag personligen är det värsta. Att sitta i armarna i kors och tro att det löser sig via business-as-usual är bÃ¥de naivt och mycket oansvarigt. Det mÃ¥nga inte ser är att klimatfrÃ¥gan och CO2 innafattar hela samhället, skogar, industrier, cement och jordbruk. Och egentligen kan man dra ett likhetstecken mellan energi och CO2. För vi en bättre energianvändning sÃ¥ mildrar vi även andra koncept än endast en global uppvärmning. Det trÃ¥kiga är att koncentrationen, mha kvällstidningar och pop-bloggare, bara handlar om klimat och gemene man… Diskussionen mÃ¥ste luftas högre upp, och jag tycker det är glädjande att se att även stater och världssamfund nu börjar att prioritera detta. Ekologi är ekonomi… bara lite mer lÃ¥ngsiktig!!!

  För det arktiska klimatet så är nog ACIA en bra rapport att läsa, även om den är lite flashig i sitt framförande. http://www.acia.uaf.edu/

 22. Det är fakta det här, inget annat! Vi måste skärpa oss om vi ska få ett slut på den globala uppvärmningen!

 23. Envar som nÃ¥gonsin sysslat med naturvetenskaplig forskning vet att en teori aldrig kan bevisas, endast motbevisas. En teori bör aldrig försvaras med: “Vi kunde inte komma pÃ¥ nÃ¥gon annan förklaring.” Med tanke pÃ¥ att förändringar i temperatur alltid och utan undantag föregÃ¥r förändringar i koldioxidhalt, förefaller argumentet att koldioxiden driver pÃ¥ temperaturen ad hoc. Kurvorna ger vid handen att ett spann om 20 Kelvin (-15 till +5 grader Celcius) Ã¥tföljs av ett spann om 100 ppm (180-280 ppm) koldioxid. Det bör jämföras med 1900-talets spann om ca 0,7 Kelvin Ã¥tföljt av ett spann om 100 ppm (280-380 ppm) koldioxid. Det var tydligen mer krut i koldioxiden förr i tiden. Koldioxid absorberar förvisso IR lika bra som vattenÃ¥nga. Saken är bara den att atmosfären vid varje givet tillfälle innehÃ¥ller 50 ggr mer vattenÃ¥nga än koldioxid. Spelar det verkligen nÃ¥gon avgörande roll för klimatet om atmosfären innehÃ¥ller 2,04 eller 2,08 % gaser kapabla att absorbera IR? Det största problemet med teorin om antropogen uppvärmning är att ingen ännu lyckats svara pÃ¥ frÃ¥gan: “Hur kan teorin falsifieras?” En teori som inte kan falsifieras är inte en teori. Det är en dogm.

 24. Ianric, jag använder inte ordet bevis i en matematisk mening utan i en naturvetenskaplig. Som du säger så finns det inga absoluta bevis inom naturvetenskapen, men man kan jämställa säkerheten i vetenskapen kring växthuseffekten med säkerheten hos t.ex. kvantteorin eller evolutionen.

  Som du säkert känner till finns det många som försöker förneka evolutionen på grund av den inte passar ihop med deras övriga åsikter. Det hindrar inte evolutionen från att vara tillräckligt bevisad (evidence) för att man samhälleligt och politiskt bör betrakta det som en sanning. Detsamma gäller växthuseffekten och den grundläggande vetenskapen kring klimatförändringarna.

 25. Jacob, först mÃ¥ste jag be om ursäkt för att ha slarvat med temperaturen. Temperaturspannet är 20 Fahrenheit (och det hade ju inte varit mycket till iskärna med perioder med fem plusgrader…). Min poäng är att om koldioxidhalten verkligen hade en avgörande inverkan pÃ¥ klimatet, sÃ¥ borde variationen vara betydligt större än 100 ppm, inte sant? Nu finns det ocksÃ¥ goda grunder att anta att uppmätta koldioxidhalter är för lÃ¥ga. Det beror pÃ¥ koldioxidens höga löslighet i vatten. Det finns alltid vatten i flytande form i is, även om isen är -70 grader Celsius. En ispelare om 3000 meter stÃ¥r under starkt tryck, tryckförändringen när den plockas upp till ytan är inte heller att leka med. Och pÃ¥ tillräckligt stort djup är det inte is, utan issörja och sedan flytande vatten. De som är oroliga för att antarktis glacialis ska glida ner i havet pga vatten under isen bör veta att där har alltid funnits flytande vatten.

  Det om detta. Jag tror varken på första Mosebok eller att jorden är platt. Inte heller får jag några pengar från Exxon (tyvärr). Att använda sig av den sortens personangrepp tyder mest på avsaknad av vetenskapliga argument.

  Följande vetenskapliga fakta talar emot teorin om antropogen uppvärmning:
  1. Atmosfären på 8-12 km höjd värms upp hälften så snabbt som jordytan. (Data från satellitmätningar 1979-2007. Teorin förutspår 2-3 ggr snabbare uppvärmningstakt.)
  2. Världshaven har kylts ned de senaste fem åren. Nedkylningen är inte stor, men med tanke på att haven är den ojämförligt viktigaste värmereservoaren stämmer det illa med teorin. (Data från Argo-bojarna som mäter temperatur och salthalt ner till 2 km djup.)
  3. Jordytan kyls ner söder om breddgrad 53S. (Satellitdata.)
  4. Av den totala mängden kol i kolcykeln kommer ca 1% från förbränning av fossila bränslen.
  5. Dagens uppvärmning började inte 1945 (90% av allt fossilt bränsle som använts har bränts efter 1945). Dagens uppvärmning har pågått i ca 200 år.

  Listan kan göras längre, men jag nöjer mig att konstatera hur man bemöts om man motbevisar en etablerad “sanning”. Inom vetenskapen hyllas man som en hjälte som fört vetenskapen framÃ¥t. Inom religionen förkastas man som varande kättare. Sedan kan ju var och en fundera över om dagens propaganda om klimatet ska räknas som vetenskap eller religion.

  Vad gäller försiktighetsprincipen kan jag konstatera att det bästa sättet att försäkra sig om att inte kvävas av en matbit i luftstrupen är att sluta äta. Det medför förvisso svältdöden, men man kommer definitivt inte riskera en kvalfull död av en köttbulle på tvären.

  Den som tror att man kan minska mängden kol i kolcykeln med utsläppsrätter, har missat något. När oljan eller kolet eller naturgasen är uppbränd så har koldioxiden återkommit till kolcykeln, det kan inget vindkraftverk ändra på. Och atmosfärens koldioxidhalt styrs av havens temperatur (med 800 års eftersläpning). Personligen tror jag att dagens stigande koldioxidhalt beror på den medeltida värmeperioden, då våra förfäder kolonialiserade Grönland. På den tiden kunde man odla spannmål där.

  Slutligen kan jag inte motstÃ¥ ett personangrepp. Al Gore som bland annat pÃ¥stÃ¥tt att hans föräldrar sjöng en facklig kampsÃ¥ng som vaggvisa för honom (han var 27 Ã¥r gammal när visan komponerades) har köpt en vÃ¥ning för flera miljoner dollar. NÃ¥ än sen dÃ¥? Han har ju redan skrapat ihop 100 miljoner dollar pÃ¥ att sälja utsläppsrätter. Men vÃ¥ningen ligger i Fisherman’s Wharf i San Francisco, ett omrÃ¥de som han pÃ¥stÃ¥r riskerar ställas under vatten!

 26. Jag vill först bara säga att jag inte är särskilt påläst i ämnet och jag har ingen akademisk bakgrund, utan halkade in på den här sidan av misstag och började läsa det som kallas bevis. Om det här är de bevis som är underlag för den profetia vi medborgare lärt känna som klimathotet, då är det nog inte global uppvärmning som kommer att bli vår undergång.

  Efter att ha tittat på de tjusiga diagrammen över temperaturer, den mängd CO2 och läst texten om den rådande teorin.
  ”Jag vet inte om man ska skratta eller gråta, om det här är det enda som behövs för att skrämma upp oss medborgare så till den milda grad att vi har accepterat att jordens undergång är nära. Då tror i alla fall jag att det är dags att söka faran på annat håll.”
  Det enda vi kan utläsa av det som kallas bevis, är att mängden CO2 i atmosfären har styrts av de rådande temperaturerna. Det finns dock ett litet undantag, vilket är att mängden CO2 under den senaste värmeperioden har fortsatt att stiga även fast temperaturen har planat ut. Jag som lekman har jag då svårt att tro att man med denna statistik som grund kan dra slutsatsen att den globala medeltemperaturen är på väg att stiga. Dessutom har jag svårt att förstå att en så kort tidsperiod som 400 000 tusen år kan anses vara statistiskt säkerställd. 400 000 år är ju bara en bråkdel av Jordens ålder.

  Sen kan jag som Ianric inte heller låta bli ett litet personangrepp på den före detta senatsledamoten, och presidentkandidaten Al Gore. Han har ju fått blivit hjälten på den vita springaren, Nobels fredspris och antagligen en hel del dollars rätt in på kontot också. Jag undrar om det ändå inte var hans hustru Tipper som drog igång det hela åt honom. Det var ju hon som 1985 låg bakom PMRC, Parents Music Resource Center. Tillsammans med några andra fruar till senatsledamöter så startade de PMRC med målet att censurera pop och rockartisters texter, vilka de ansåg vara skadliga för barn och ungdomar. Det gick så långt att det inleddes hearings i senaten där det fria ordet försvarades av Frank Zappa, John Denver och Dee Snyder.

  En av de senatorer som var med om dessa hearings var Al Gore, har rätt svårt att ta honom på allvar. Jag skulle inte bli förvånad om det är på hans hustru Tippers nattduksbord fredspriset har sin plats i Goreska hemmet.

  Christer Finn

 27. Kan bara hålla med Crister med flera; om det här skulle var de berömda bevisen för koldioxids klimatpåverkan så vet man ju inte om man skall skratta eller gråta.

 28. CO2 absorberar solstrålning och sänker temp. på dagen på jorden och och absorberar även IR strålning från jorden. CO2 reflekterar elektromekanisk värmeutstrålning från jorden som skulle kunna vara en orsak till att temp. höjs på jorden. Jag frågar mig dock om 0,04 procent CO2 i atmosvären kan påverka jordtemperaturen . Vi har tex gas i våra fönster för att få varmare i husen, är det någon som tror att det räcker med 0,04 procent CO2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *