Bevis 2

I det andra beviset om den globala uppvärmingen sÃ¥ tänkte jag, istället för att rada upp “the usual suspects”, FN:s klimatpanel, massor med ledande vetenskapsakademier och framstÃ¥ende forskare, berätta om vad nÃ¥gra auktoriteter inom näringslivet anser.

“Jag brukade vara skeptisk till den globala uppvärmningen, men nu är jag absolut övertygad om att världen hÃ¥ller pÃ¥ att spinna ur kontroll. Koldioxid är som en skogsbrand (bush fire) som blir större Ã¥r för Ã¥r.” säger Richard Branson, en av Storbritanniens rikaste personer och grundare till Virgingruppen som bland annat omfattar lÃ¥gprisflygbolaget Virgin Atlantic Airways.

Ron Oxburgh, ordförande för Shell 2004-5 sa, medan han var ordförande:“Ingen kan vara bekväm med utsikten att fortsätta pumpa ut de mängder av koldioxid som vi gör för närvarande”. Han anser att lösningen är att koldioxiden fÃ¥ngas frÃ¥n bilar och kraftanläggningar. “Det är svÃ¥rt, men om vi inte kan göra det sÃ¥ ser jag väldigt lite hopp för världen.” “Tidsskalan kan göra det omöjligt, och i sÃ¥ fall sÃ¥ är jag verkligen mycket oroad för planeten.” Shell är ett multinationellt olje- och energiföretag. och rankas av finanstidningen Forbes som världens sjunde största företag. Shell ställer sig ocksÃ¥ bakom IPCC:s varningar om växthuseffekten.

Jag har inte kunnat hitta något drastiskt uttalande från General Electric, men vad som kanske är än mer talande är att hela företagets framtida strategi läggs om utifrån ett antagande om att kraftiga politiska restriktioner för utsläpp av koldioxid på ett eller annat sätt kommer att bli nödvändiga i framtiden. General Electric är enligt Forbes världens näst största företag och har massor med produkter och tjänster. Man tillverkar bland annat elektrisk utrustning, jetmotorer, vanliga motorer och plaster.

Vi har inte mycket mera tid att hantera klimatförändringen.” “Vi behöver den rätta balansen mellan reglering och marknadsbaserade ansatser.” Henry Paulson Jr, säger detta som är ordförande för Goldman Sachs, som är en världens mest prestigefyllda investmentbanker och rÃ¥dgivare till nÃ¥gra av de viktigaste företagen, största länderna och rikaste familjerna i världen. Goldman Sachs uppmuntrar ocksÃ¥ sina klienter i miljökänsliga branscher att vidta lämpliga Ã¥tgärder.

Det är en fara att mänsklig pÃ¥verkan kommer att accelerera och intensifiera naturliga klimatförändringar till en sÃ¥dan grad att det kommer att bli omöjligt att anpassa vÃ¥ra socioekonomiska system i tid. Den mänskliga rasen kan leda sig själv till klimatkatastrof – eller den kan undvika det.Swiss Re, som är världens största Ã¥terförsäkringsbolag, det vill säga där andra försäkringsbolag tar ut försäkringar för att minska sina risker.

Som en fin slutkläm har vi Pew Center som har vittnat inför USA:s kongress där man säger följande:

Vetenskapen om klimatförändringen är ett extraordinärt exempel pÃ¥ en teori-driven, datarik vetenskaplig paradigm, vars like man kan argumentera inte har setts sedan utvecklingen av kvantmekaniken i början av 1900-talet. Resultatet är ett starkt vetenskapligt ramverk med en samling av starka mÃ¥ngfacetterade bevis att växthusgaser med mänskligt ursprung orsakar en nutida global uppvärmning, och att denna trend orsakar storskaliga ändringar i det globala klimatet. De primära bevisen baseras pÃ¥ fysiska principer […]. Vi kan nu säga med övertygelse att bevisen om mänsklig pÃ¥verkan pÃ¥ klimatet är starka.

Pew Center är en lobbyorganisation, med anlitade forskare, som har 41 anslutna företag, med tillsammans 3 biljoner dollar ($3 000 000 000 000) i omsättning. Till de anslutna företagen hör ABB, Boeing, Deutsche Telekom, Du Pont, General Electric, Hewlett-Packard, IBM, Intel, Lockheed Martin, Shell, Toyota och Whirlpool.

Denna anmärkningsvärda organisation, där storföretagen nu har börjat lobba för åtgärder mot den skenande växthuseffekten, har för övrigt fått minimalt med uppmärksamhet i svensk media.

Slutsats

Mitt argument här är inte ett strikt vetenskapligt bevis, eftersom jag bara refererar till olika auktoriteter. Däremot kan man jämföra dessa auktoriteter med ett sakkunnigt vittnes intyg inför en domstol som normalt har ett stort juridiskt bevisvärde. Notera att Pew Centers representant faktiskt vittnar under ed inför kongressen och använder ordet bevis (evidence). Det finns heller ingen rimlig förklaring till varför alla dessa företag skulle vilja sprida felaktig information i frågan.

Det måste anses som uppenbart att dessa företag med enorma resurser har gjort extremt noggranna undersökningar och konstaterat fakta innan man sticker ut hakan på det här sättet. Deras slutsats är enkel: Den globala uppvärmningen är ett faktum och den bästa affärsstrategin är att anpassa sig.

Det är meningslöst att ha politiska åsikter om fakta. Och som alltid så är det de som först inser hur världen förändras som är vinnarna.

2 thoughts on “Bevis 2”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *