Sverige halkar efter i miljöteknikutvecklingen

Efterfrågan på miljövänlig teknik kommer med stor sannolikhet explodera under de kommande decennierna. Företag som General Electric och Toyota, vilka inom affärsvärlden ses som förebilder inom ledarskap och teknikutveckling, satsar hårt på att bli de som säljer framtidens miljövänligare teknik. Vilka svenska företag finns det som tänker sig vara på den vinnande sidan i den omställning som kommer?
Continue reading Sverige halkar efter i miljöteknikutvecklingen

Koldioxidlagring

Eftersom fossila bränslen har blivit en så central del av vår ekonomi och teknologi kommer det inte bara finnas en lösning för att undvika en ökande växthuseffekt. Det kommer krävas många olika politiska och tekniska lösningar, och en lovande teknisk lösning är koldioxidseparering och lagring.
Continue reading Koldioxidlagring