Risk för mycket stora höjningar av havsytan

Det har skrivits flitigt om IPCC:s klimatrapport för 2007 i media under våren och sommaren. En av de allvarliga riskerna som rapporterats är höjningen av havsytan och enligt bland annat DN så ”beräknar IPCC att havsytan under de närmaste hundra åren kommer att stiga med mellan 18 och 59 centimeter, beroende på hur mycket koldioxid vi släpper ut.”

Det är dessvärre en felaktig tolkning av rapporten, man kan inte läsa rapportens siffror som en övre gräns, havsytan kan komma att stiga betydligt mer än så.

Continue reading Risk för mycket stora höjningar av havsytan

Mat eller bränsle – bioenergins etiska dilemma

Biodrivmedel som etanol produceras ofta av råvaror som samtidigt är en basföda för världens fattiga. USA:s produktion av etanol har pekats ut som orsaken till det kraftigt ökade världsmarknadspriset på majs, vilket orsakat demonstrationer i Mexiko. Vi går mot en framtid där energibranschen och livsmedelsbranschen kommer att konkurrera om samma råvaror. Det skriver Petter Hedberg, ekologkonsult och författare till boken ”Förändringens vindar – en bok om vårt nya klimat”.

Continue reading Mat eller bränsle – bioenergins etiska dilemma

SVT:s Planeten

Om man överhuvudtaget konsumerar någon form av media så kan man nog inte ha undgått att ha blivit informerad om tillståndet för vår planet under de sista två veckorna:

Mänskligheten påverkar och skadar allvarligt vår planets biologiska och fysiska system som samtidigt samma mänsklighet är helt beroende av.

Vi kan rädda oss själva, men det kräver att vi ändrar vår livsstil, vårt ekonomiska system och våra värderingar.

Continue reading SVT:s Planeten

Ekonomiska konsekvenser av växthuseffekten

Nicholas SternDen mest heltäckande rapporten någonsin om de ekonomiska konsekvenserna av klimatförändringen har publicerats idag.

Rapporten, som beställdes av den brittiska regeringen i juli förra året, har utförts av Sir Nicholas Stern, chef för Government Economic Services och f.d. chefsekonom hos Världsbanken. (Government Economic Services utför ekonomiska analyser åt den brittiska regeringen.)

Stern säger attskalan pÃ¥ riskerna liknar de som vi förknippar med världskrigen och depressionen“.
Continue reading Ekonomiska konsekvenser av växthuseffekten

Klimathjältar: Mark Wootton och Eve Kantor

Debatten är intensiv i Australien om de sista 6 Ã¥rens torka, eller “Big Dry” som den kallas. Regeringen tvingas till en rad initativ, bönder tar livet av sig och privatpersoner har börjat ta saken i egna händer. TvÃ¥ av dem är Mark Wootton och Eve Kantor, Klimatfaktas senaste klimathjältar.

Jag har tidigare skrivit om torkan i Australien, eller “Big Dry” som den kallas. Trots att detta sker pÃ¥ andra sidan Jorden tycker jag att vi noga ska iaktta vad som händer där eftersom vi har mycket att lära oss av detta, bÃ¥de i den mÃ¥n man lyckas och misslyckas med att hantera situationen.
Continue reading Klimathjältar: Mark Wootton och Eve Kantor

Australiens jordbruk håller på att torka bort

Australien upplever just nu den värsta torkan på minst 100 år. Det har varit torrt de sista 10 åren, och 2002 var den värsta torkan som uppmätts. Årets torka är ännu värre. Kostaderna är enorma och många ser kopplingar till växthuseffekten.
Continue reading Australiens jordbruk håller på att torka bort

Senaste klimatforskningen enligt James Hansen

James HansenTT hade en intressant artikel om den senaste forskningen kring klimatförändringarna för några dagar sedan. Det är bistra framtidsscenarier som presenteras av den ledande klimatforskaren James Hansen. Man kan nog se en trend, speciellt under de sista två åren, där fler och fler forskare börjar tala om väldigt allvarliga konsekvenser även på relativt sett kort sikt.
Continue reading Senaste klimatforskningen enligt James Hansen