Stor utmaning att nå klimatvänlig bilism

Foto Jack KeeneTransportsektorn och bilarna är klimatförbättringarnas svarta får. Biltrafiken ökar ständigt vilket gör det svårt att pressa koldioxidutsläppen trots utvecklingen av motorer och fordon. Transporterna är dessutom i närmast totalt oljeberoende, förnybara bränslen står ännu bara för några få procent.

I denna artikel granskar vi utmaningen att skapa en klimatneutral bilism.

Continue reading Stor utmaning att nå klimatvänlig bilism

Fördubblade utsläpp när importen räknas in

Svenskarnas koldioxidutsläpp kan vara betydligt högre än den officiella siffran sex ton per invånare. Inkluderas även importen kan det tillkomma upp till sex ton ton koldioxid. Det visar en studie gjord på uppdrag för naturvårdsverket.

Continue reading Fördubblade utsläpp när importen räknas in

Klimatkompensation kan bli en storindustri

ANALYS Klimatfrågan har på alla sätt blivit den stora frågan. Att vi måste göra väldigt mycket mot våra utsläpp av växthusgaser är uppenbart för de allra flesta, förutom några rabiata klimatskeptiker.

Privatpersoner, företag och organisationer funderar allt mer på vad som är möjligt för att minimera de egna utsläppen av växthusgaser.

Det allra viktigaste och grundläggande är sparsamhet och effektivisering av energin.

Continue reading Klimatkompensation kan bli en storindustri

Stora prisskillnader för klimatkompensation

Kostnaden för att kompensera ett ton koldioxidutsläpp varierar rejält mellan olika aktörer. Det kan kosta allt mellan 90 kr upp till 350 kr per ton. Men så skiljer innehållet i tjänsten, de billigare har inte lika stor grad av granskning och investerar i trädplantering vars långsiktiga effekt är omdiskuterad.

Continue reading Stora prisskillnader för klimatkompensation

Koldioxidkompensation med utsläppsrätter

Att som privatperson köpa utsläppsrätter har beskrivits som ett sätt att kompensera sina koldioxidutsläpp. Hittills har inte utsläppsrätterna givit de önskade effekterna, visar utvärderingarna, men de har ändå haft en viss betydelse anser forskaren Markus Åhman.

Continue reading Koldioxidkompensation med utsläppsrätter

Vilken nytta gör koldioxidkompensation genom trädplantering?

Foto: caribbSom privatperson kan man numera köpa tjänsten koldioxidkompensation. Säljaren utlovar att dina utsläpp kompenseras genom energibesparingar, förnybar energi eller genom trädplanteringar. Träd är dock en omtvistad metod, eftersom den långsiktiga effekten är högst osäker.
Continue reading Vilken nytta gör koldioxidkompensation genom trädplantering?

Stor variation i koldioxidutsläppen från etanol

Etanolen kramas ju av miljöbilisterna, då den påstås ge en ordentlig reduktion av den fossila koldioxiden. Men det är ett påstående som ibland ifrågasätts. Och ibland med rätta, för etanolens koldioxidreduktion varierar stort beroende på produktionsmetod. Den mesta av etanolen innebär ändå en rejäl koldioxidreduktion när den används som motorbränsle.
Continue reading Stor variation i koldioxidutsläppen från etanol

Kan man blanda etanol i tanken på en vanlig bil?

Tankar bilBiltillverkarna avråder, men etanolentusiasterna trotsar ändå. De vill köra bil utan att paja klimatet, därför tankar de etanolbränsle i vanliga bensinbilar. Men det är inte riskfritt. Biltillverkarna manar till försiktighet med etanolexperiment då etanolen har andra egenskaper än bensin, bland annat är den mer frätande på vissa material. Men det är svårt att hitta svenska bilister som verkligen råkat ut för etanolhaverier.
Continue reading Kan man blanda etanol i tanken på en vanlig bil?

Biffen — värsta utsläppsrätten

KoTransporterna har länge pekats ut som den stora växthusboven. Nya rön pekar på att boskapsuppfödning för köttproduktion är än värre skadefaktor för klimatet. FN:s livsmedelsorgan FAO har släppt en rapport som visar på boskapsuppfödningens miljöeffekter, inklusive dess påverkan på klimatet.

Denna artikel är skriven av Björn Åslund, ny medarbetare på Klimatfakta.
Continue reading Biffen — värsta utsläppsrätten