Stora prisskillnader för klimatkompensation

Kostnaden för att kompensera ett ton koldioxidutsläpp varierar rejält mellan olika aktörer. Det kan kosta allt mellan 90 kr upp till 350 kr per ton. Men så skiljer innehållet i tjänsten, de billigare har inte lika stor grad av granskning och investerar i trädplantering vars långsiktiga effekt är omdiskuterad.

Måttlighet med förbrukning av fossil energi är grundläggande för att komma till rätta med växthuseffekten. Men det kan vara svårt att helt upphöra med aktiviteter som alstrar koldioxid. Ett sätt att gå vidare här, och sopa ut de sista koldioxidspåren, är att köpa koldioxidkompensation. Något som också benämns klimatkompensation eller klimatneutralisering.

I korthet går det ut på att lägga pengar i projekt som på olika sätt drar ned fossila utsläpp, eller binder koldioxid som redan finns i atmosfären. I huvuddrag finns två typer av kompensation, vilket Klimatfakta berättat utförligt om i två tidigare reportage.

En typ av projekt är investeringar i energibesparingar, förnybar energi eller genom trädplanteringar, oftast i utvecklingsländer.

En annat typ av kompensation är inköp av utsläppsrätter i EU:s handelssystem. Internationellt finns mängder med aktörer som erbjuder tjänsten klimatkompensation. I Sverige finns ännu bara ett mindre antal som säljer denna tjänst.

Ur konsumentperspektiv är det förstås intressant var man får mest kompensation för pengarna. Ett lågt pris kan verka lockande, då kan man ju köpa in mer kompensation. Som i många andra sammanhang finns här ett samband mellan pris och kvalitet, framgår av de uppgifter vi fått från företagen som säljer tjänsterna.

De som håller ett lågt pris lägger pengarna på kompensationsprojekt i form av trädplantering vars långsiktiga klimatkompensation inte kan garanteras. Problemet är att träden måste finnas kvar väldigt länge för att hålla kvar koldioxiden, men det kan vara svårt att ge sådana garantier.

Om koldioxidkompensationen ska bli långsiktig och mer betryggande är det att föredra investeringar i energieffektiviseringar eller i förnybar energi som solenergi eller vindkraft.

De dyrare erbjuder tjänster där kontrollgraden är högre. Kostnader för certifiering av utomstående kontrollorgan drar naturligtvis upp priset. Å andra sidan ökar det trovärdigheten att de satsade pengarna verkligen går till bra och hållbara projekt, vars långsiktiga koldioxidreduktion är betydligt högre.

En genomsnittssvensks aktiviteter alstrar cirka sju ton koldioxid per år. Ett ton motsvarar ungefär 500 mils bilkörning med en normal svensk bil. Med hänsyn till de redovisade priser kostar ett års kompensation mellan cirka 630 kr och 2450 kr, beroende på vilket aktör man väljer.

Nedan följer en prisjämförelse för klimatkompensation hos de olika svenska aktörerna.

Consitio Klimatbalans

90 kr per ton koldioxid (inkl moms). Faktureringsavgift 15 kr på beställningar mindre än 100 kr.

Bakom Klimatbalans.se finns företaget Consitio Klimatbalans. För närvarande görs deras neutraliseringsprojekt i trädplanteringar i antingen Senegal eller i Honduras. Man uppger att investeringarna endast görs i trädplantering som inte hade blivit av utan dessa pengar. Det sker i s k agroforestryprojekt vilket innebär samverkan mellan odling, djurhÃ¥llning och trädplantering. Enligt uppgifter pÃ¥ hemsidan sker planteringen i samarbete med organisationer som har vana vid sÃ¥dana projekt; en är “Trees for the Future”

Man har tidigare erbjudit köp av utsläppsrätter men valt att sluta med det eftersom man bedömt den reella effekten som minimal på grund av de extremt låga priserna på utsläppsrätterna.

Källa: Fredrik Wenneberg, Consitio Klimatbalans

Statoil

119 kr/ton koldioxid (inkl moms) (plus 59 kr i administrativ avgift)

Statoil erbjuder en tjänst kallad klimatneutral förbrukning, som ett komplement till kundens egen reduktion av växthusgaser. Statoils tjänster grundar sig på de s k flexibla mekanismerna som finns i Kyotoprotokollet. EU:s handelssystem med utsläppsrätter är en av dessa, och är den som Statoil nyttjar primärt i dagsläget. Man har ambitionen att även nytta s k CDM-krediter, vilket innebär att industriländer genomför projekt i länder utan egna åtaganden i Kyotoprotokollet.

Källa: Henrik Grenert, Statoil, 08-4296059, shgr@statoil.com

U&W Zero Mission

156 kr/ton koldioxid (inkl moms)

U&W är ett konsultföretag inriktat på att stötta företag som vill förena affärer med ansvar för miljö och sociala frågor. Men även privatpersoner är välkomna att köpa klimatneutralisering, som sker bland annat genom trädplantering i Uganda och Mexiko. Dessa projekt ryms inom Kyotoprotokollets CDM-ramverk (Clean Development Mechanism), alltså projekt i länder där inte Kyotoprotokollet tillämpas. Man uppger att de aktuella projekten är certifierade, vilket skall betyda att det finns en utfästelse om hur mycket koldioxid som binds.

Källa: U&W AB:s hemsida

Tricorona Climate Partner

320 kr/ton koldioxid (inkl moms), senare 280 kr ton

Tricorona Climate Partner är ett nystartad företag (tillhör Tricoronakoncernen), som säljer koldioxidreducering till privatpersoner. Man vill jobba med neutraliseringsprojekt av hög kvalitet som ska vara spårbara med bevisad miljönytta. Därför ska projekten vara certifierade inom Kyotoprotokollets CDM-ramverk, vilket bl a innebär projekt i länder utan egna åtaganden inom Kyotoprotokollet. Även certifiering enligt Gold Standard krävs.

För att uppfylla certifieringskraven avstår Tricorona från trädplanteringar. Man inriktar projekten på förnybar energi eller energieffektivisering, och det ska vara i projekt som bidrar till hållbar utveckling i mottagarlandet, bland annat genom tekniköverföring och social utveckling, uppger man från Tricorona Climate Partner.

Idag kan privatpersoner köpa utsläppskompensation genom en mailtjänst (mailto:climate@tricorona.se). Senare kommer en webbaserad tjänst, då ska priset sänkas till 280 kr/ton reducerad koldioxid.

Källa: Conor Foley, Tricorona Climate Partner

Naturskyddsföreningen SNF

350 kr/ton koldioxid (inkl moms)

SNF är den mest kända aktören inom klimatkompensation. Och den dyraste. SNF har valt att köpa utsläppsrätter i EU:s handelssystem. Tidigare köpte man utsläppsrätter för perioden 2005-2007. SNF bedömer dock att miljönyttan blir större i den kommande perioden 2008-2012, därför har man börjat köpa optioner, vilket innebär en förhandsbeställning av de framtida utsläppsrätter som ska släppas på marknaden under våren 2007.

Av de 350 kr går 50 kr till hanteringskostnader, uppger SNF på sin hemsidan. SNF medger att priset 350 kr ger ett överskott, det används till SNF:s klimatarbete. Storleken på detta bidrag varierar med priset på utsläppsrätterna.

När detta skrivs (21 mars) är priset på en utsläppsrätt för 2008-2012 över 16 euro (cirka 150 kr) på handelsplatsen Nordpool.

Källa: SNF:s hemsida

Utsläppsrätt.se

Pris ej bestämt för närvarande.

Utsläppsrätt.se har just sålt slut på av de sista utsläppsrätter (inom EU:s handelssystem) man hade lagrat på sig. Dessa gick till priset 150 kr/ton (inkl moms). Sannolikt köper man ett antal utsläppsrätter för återstoden av den innevarande handelsperioden 2005-2007. De sjunkande priserna på utsläppsrätter gör att Utsläppsrätt.se troligen justerar slutkundpriset nedåt.

Källa: Petter Lydén, Utsläppsrätt.se

Ordlista klimatkompensation

Den som vill sätta sig in i klimatkompensation kommer snart att stöta på en del uttryck och företeelser som kan verka kryptiska. Vi förklarar de vanligaste här.

  • CDM Projekt enligt CDM (Clean Development Mechanism) är en del av Kyotoprotokollet. Det innebär projekt i utvecklingsländer som stÃ¥r utanför Kyoto. Ingredienserna är tekniköverföring samt olika insatser för hÃ¥llbar utveckling i mottagarlandet. Det finns en mängd regler kring granskning och verifiering för CDM-projekten. Projekten godkänns och registreras av CDM-styrelsen.
  • JI-projekt betyder neutraliseringsprojekt i de länder som omfattas av Kyotoprotokollet, ungefär enligt samma modell som CDM.
  • VER (Verified Emission Reduction) liknar CDM-modellen, men kontrolleras inte lika noggrant. Dessa bygger pÃ¥ frivilliga Ã¥tagande om utsläppsreduktion.
  • ER (Emission Reduction) är neutraliseringsprojekt som sker utan kontroll och verifiering.
  • SUS. Enligt EU:s handelsdirektiv är varje medlemsland skyldigt att upprätta och driva ett nationellt register för bokföring av transaktioner av utsläppsrätter inom handelssystemet. SUS, Svenskt utsläppsrättssystem, är det svenska registret för handel med utsläppsrätter som upprättats vid Energimyndigheten. Dit kan vem som helst ansluta sig. Öppning av ett konto kostar 1000 kr vid första tillfället.

2 thoughts on “Stora prisskillnader för klimatkompensation”

  1. Hej,

    Vill bara nämna att Respect är ett företag som arbetat sedan Ã¥r 2000 med klimatfrÃ¥gan och har – utan att ta i för mycket – utvecklat ett databaserat system för företag som vill bli klimatneutrala. Vi har ocksÃ¥ utbildat ett stort antal föret – stora som smÃ¥ om hur man klimatkompenserar sedan ett flertal Ã¥r tillbaka.

  2. Te4nk om cirka 5.5 miljarder e5r ne4r solen blir en rf6d je4tte och joredn antagligen kommer att slukas och brinna upp i evigheten, de5 kan man snacka om att det kommer att bli varmt. Kanske ser man en liten klimathysteriker som skriker ne5got om att det faktiskt ockse5 blir varmt av koldioxid innan vi alla blir en he4rlig pe5skabrasa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *