Carl Bennet: Vår livsstil måste ändras

Industrimannen Carl Bennet m.fl. har skrivit en bra debattartikel om växthuseffekten i Svenska Dagbladet i dag.

Artikeln är skriven av företagarna Carl Bennet, Bo Ekman och lantmännens vd Birgitta Johansson-Hedberg. Bennet är en framträdande figur inom det svenska näringslivet och är huvudägare och styrelseordförande i Getinge, Lifco och Elanders, samt styrelseledamot i de börsnoterade bolagen SSAB, Telia Sonera och Boliden.

200609251310
Carl Bennet

Man kritiserar politikerna för att inte våga lyfta fram frågan i valrörelsen:

Mörkningar har förvisso hänt förr, men klimatfrågan får långt allvarligare konsekvenser för var och en av oss än tidigare väljarsvek. Valrörelsen har främst handlat om de för medborgarna historiskt väl kända frågorna och riskerna – att bli arbetslös, att bli sjuk, att bli gammal, att bli förälder (och andra skäl för inkomstbortfall). För allt detta har vi etablerade välfärdssystem och försäkringar. Valkampen har stått om marginalerna i utformningen av dessa system.

Men inget parti har framsynt och ansvarstagande artikulerat den globala uppvärmningens obeveklighet och eskalerande hot.

Jag instämmer helt i detta. Min genomgång av partierna tidigare visade att inget parti vågade sätta hotet om klimatförändringar högst på dagordningen. Inte ens Miljöpartiet hade klimatförändringarna som högsta prioritet, istället var det “barns bästa” som prioriterades högst. Ironiskt nog är det ju våra barn som kommer att få betala priset för våran kortsiktighet nu.

Artikeln kritiserar också oförmågan inom näringslivet att offentligt ta ställning:

Näringslivets ledare och företrädare bör delta i detta viktiga samtal. Kunskap och insikt är betydande på många håll i näringslivet. I USA tas många viktiga initiativ av betydelsefulla företagsledare.

Man nämner också några av de allvarligaste riskerna med växthuseffekten som smältande inlandsisar och stigande havsnivåer.

Mycket roligt att se detta initiativ från det svenska näringslivet som annars i offentligheten verkar domineras av motarbetare och klimatförnekare (som t.ex. Timbro och den associerade organisationen Captus som jag tidigare skrivit om).

One thought on “Carl Bennet: Vår livsstil måste ändras”

  1. En mycket bra debattartikel som visar att det finns framgångsrika företagsledare som på eget initiativ driver klimatfrågan. Fler borde “hoppa på tåget”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *