Klimathjältar: Mark Wootton och Eve Kantor

Debatten är intensiv i Australien om de sista 6 Ã¥rens torka, eller “Big Dry” som den kallas. Regeringen tvingas till en rad initativ, bönder tar livet av sig och privatpersoner har börjat ta saken i egna händer. TvÃ¥ av dem är Mark Wootton och Eve Kantor, Klimatfaktas senaste klimathjältar.

Jag har tidigare skrivit om torkan i Australien, eller “Big Dry” som den kallas. Trots att detta sker pÃ¥ andra sidan Jorden tycker jag att vi noga ska iaktta vad som händer där eftersom vi har mycket att lära oss av detta, bÃ¥de i den mÃ¥n man lyckas och misslyckas med att hantera situationen.

Precis som vi så har Australien sitt ursprung i den europeiska kulturen, de har en fri press, forskare, företag, politiker och en befolkning som inte gärna vill ändra på sin livsstil. Vad händer då när växthuseffekten går från att vara ett abstrakt framtida hot som forskare pratar om till att bli ett verkligt hot som alla kan se och som kostar pengar nu?

En av dem som pÃ¥verkats är Mark Wootton, australiensisk storbonde med 20 kvadratkilometer land (2000 hektar). När torkan kom var han övertygad om att det var en de torrperioder som regelbundet drabbar Australien. Med början Ã¥r 2000, gjorde han “allt enligt skolboken” för att skydda farmen mot torka: planterade en miljon(!) träd för att binda fukten, grävde djupa dammar för att minska avdunstningen och ändrade utsäde till sorter som behöver mindre regn. Till slut tvingades han inse att det var nÃ¥gonting annat som pÃ¥gick:

“Vädret ändrade sig helt enkelt… Jag lÃ¥ter känslomässig för jag är känslomässig, för vi förlorar boskap. Vi försökte anpassa oss och vi kunde inte och det var dÃ¥ vi bestämde oss för att ta ställning.”

När Woottons fru Eve Kantor fick ett betydande arv bestämde de sig för att donera 56 miljoner kronor för att grunda Climate Institute i syfte att “höja allmänhetens medvetande och främja debatten om farorna för Australien med den globala uppvärmningen samt att motivera landet till att handla positivt”.

Climate Institue har rekryterat akademiker och experter och man har den senaste tiden drivit en landsomfattande kampanj för att övertyga människor att något måste göras och att det går att göra något. Bilden ovan är från en av deras annonser i dagstidningar, man har också gjort reklam i TV och radio.

Genom denna insats så har Mark Wootton och Eve Kantor sannerligen förtjänat Klimatfaktas pris Klimathjälte som tilldelas personer som tjänat mänskligheten genom sitt arbete mot den accelererande växthuseffekten.

Källor

3 thoughts on “Klimathjältar: Mark Wootton och Eve Kantor”

  1. Nä, det är inte så många som har några miljoner över (och ännu färre som vill skiljas från dem). Men jag kommer också att skriva om vanliga människor som gör hjältedåd utifrån sina förutsättningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *