Klimathjältar: Mark Wootton och Eve Kantor

Debatten är intensiv i Australien om de sista 6 årens torka, eller “Big Dry” som den kallas. Regeringen tvingas till en rad initativ, bönder tar livet av sig och privatpersoner har börjat ta saken i egna händer. Två av dem är Mark Wootton och Eve Kantor, Klimatfaktas senaste klimathjältar.

Jag har tidigare skrivit om torkan i Australien, eller “Big Dry” som den kallas. Trots att detta sker på andra sidan Jorden tycker jag att vi noga ska iaktta vad som händer där eftersom vi har mycket att lära oss av detta, både i den mån man lyckas och misslyckas med att hantera situationen.
Continue reading Klimathjältar: Mark Wootton och Eve Kantor