Klimathjälte: Svante Arrhenius

 Nobel Prizes Chemistry Laureates 1903 ArrheniusNästa mottagare av Klimatfaktas pris Klimathjälte är den svenske kemisten och nobelpristagaren Svante Arrhenius. Priset delas ut för Arrhenius banbrytande insikt från 1896 om hur mänskliga utsläpp av koldioxid bör leda till en uppvärmning av Jorden.

År 1884 blev Arrhenius klar med sin avhandling i kemi som ansågs undermålig av Uppsalas professorer. Den blev dock uppmärksammad internationellt och 1903 fick Arrhenius Nobelpriset för sin avhandling. Han skulle senare anses som en av grundarna till det vetenskapliga området fysikalisk kemi.

Arrhenius publicerade 1896 en artikel där han var först med att inse att koldioxidhalten i atmosfären påverkar Jordens medeltemperatur. Han uppskattade att en fördubbling av halten koldioxid i atmosfären skulle leda till temperaturen stiger med 5,7 grader.

FN:s klimatpanel uppskattade 2001 att en fördubbling leder till en höjning på 1,5 till 4,5 grader. (Senare forskning pekar på 2,6 till 4,1 grader).

Vad Arrhenius inte kunde förutse var den otroliga ekonomiska tillväxt som skulle se. Han uppskattade att det skulle ta oss 3000 år att fördubbla koldioxidhalten genom våra utsläpp. På Arrhenius tid var koldioxidhalten ca 300 ppm och vi har redan ökad halten med 27% (till 381 ppm) och man uppskattar att det tar 50 till 100 år till att slutföra fördubblingen till 600 ppm (om inte drastiska åtgärder vidtas). År 1000 till 1800 låg koldioxidhalten stadigt kring 280 ppm enligt FN:s klimatpanel.

Arrhenius var alltså först med att inse att förbränning av fossila bränslen skulle orsaka en höjning av Jordens temperatur. Hans uppskattning av hur mycket temperaturen skulle stiga var dessutom otroligt nära dagens bästa siffror. Det var nog både tur och skicklighet som ledde till den precisa uppskattningen. Men det visar också att fysiken bakom växthuseffekten inte är mer avancerad än att dess grunder kunde förstås för över hundra år sedan.

Klimatfaktas pris Klimathjälte tilldelas personer som tjänat mänskligheten genom sitt arbete mot den accelererande växthuseffekten.

Arrhenius förtjänar priset eftersom han var den första att börja bryta igenom mänsklighetens kollektiva mentala blockering mot att vi kan påverka Jordens klimat genom våra aktiviteter. Man kunde bara önska att vi hunnit längre på 110 år.

Källor

3 thoughts on “Klimathjälte: Svante Arrhenius”

  1. Har propagerat för en utekissardag.En köttfri dag i den kommunala maten. Det utgör 22% av världens utsläpp av växthusgaser. Vem ska börja?
    MVH
    Inge Lindahl
    Miljöpartiet de Gröna i Boxholm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *