Vad kan man göra för att minska växthuseffekten?

Vad kan man göra för att rädda vår planet? Det är få förunnat att själva ändra historiens gång, men kan man nöja sig med att dra sitt strå till stacken så finns det väldigt mycket man kan göra som privatperson.

Fossila bränslen genomsyrar hela vår ekonomi: Det används inte bara för transporter (flyg, bilar och båtar), uppvärmning, och generering av elektricitet utan även för tillverkning av bl.a. konstgödsel, alla plaster och de flesta kemikalier.

Det betyder att nästan vad du än konsumerar så har kol, olja eller naturgas varit inblandat någonstans på vägen. Därför kan man minska utsläppen av koldioxid på många olika sätt, nedan är fyra huvudkategorier:

  • Undvik slöseri
  • Välj ett miljövänligare alternativ
  • Avstå konsumtion
  • Påverka andra

Att undvika slöseri bör alla kunna ställa upp på, man sparar rent av pengar. Att välja ett miljövänligare alternativ är lite svårare, det kräver kunskap och kostar ofta mer. Att avstå konsumtion kan vara provocerande för många och kräver de största uppoffringarna. Sist kan man försöka påverka andra, vilket kan vara svårt men också givande.

Jag kommer i en artikelserie titta närmare på vart och ett av dessa olika sätt att minska växthuseffekten.