Minska växthuseffekten genom att spara energi

SpargrisI artikeln Vad kan man göra för att minska växthuseffekten nämnde jag att de finns 4 huvudsakliga sätt för en privatperson att försöka dra sitt strå till stacken: undvik slöseri, välj ett miljövänligare alternativ, avstå konsumtion och påverka andra. I denna artikel tänker jag diskutera hur man kan minska växthuseffekten genom att undvika slöseri av el.

Att spara el är ett bra sätt att att minska växthuseffekten (och spara pengar). Visserligen produceras den mesta svenska elen med vattenkraft eller kärnkraft som orsakar mycket små utsläpp av koldioxid. Men Sverige ingår numera i en elmarknad tillsammans Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Ryssland och Polen.

Det innebär att vid brist på el i Sverige, t.ex. vid stark kyla, så importeras el från våra grannländer. Vid bristsituationer är det i första hand el genererad med fossila bränslen som kommer i fråga, som används som reservkraft för att klara av toppar i efterfrågan. På motsvarande sätt exporterar Sverige el när vi producerar mer el än vi använder. Denna el ersätter då i våra grannländer el som annars skulle producerats med fossila bränslen (som används som reservkraft vid behov).

Det kommer alltid att finnas köpare för vår vattenkraft och kärnkraftsel, antigen i Sverige eller utomlands. Om efterfrågan på el i Sverige minskar så kommer det märkligt nog att att nästan direkt leda till en motsvarande minskning av utsläpp från el genererad med fossila bränslen, trots att vi inte producerar el på det sättet i Sverige. Att spara el är alltså ett effektivt sätt att minska koldioxidutsläppen, även i Sverige.

Det finns massor med information på nätet om hur man sparar el (och annan energi):

Bara på området spara energi kan man snabbt få ihop en lista på säkert hundra saker som de flesta av oss kan göra. De flesta tipsen kräver inget mer än en stunds eftertanke och en aning uppoffrad bekvämlighet.

Större delen av världens elförbrukning kommer från el genererad med fossila bränslen. Tills vi har lyckats ändra på det är minskad elförbrukning en av de många åtgärder som krävs för att hantera den accelererande växthuseffekten.

På SVT:s utmärkta klimatsida har man ett Klimat-Quiz där du kan testa om du vet vad man kan göra för att bromsa klimatförändringen. Jag tror att de flesta som gör testet kommer att märka att vi ofta vet vad man borde göra, men kanske inte alltid gör det.