Minska växthuseffekten genom att spara energi

SpargrisI artikeln Vad kan man göra för att minska växthuseffekten nämnde jag att de finns 4 huvudsakliga sätt för en privatperson att försöka dra sitt strå till stacken: undvik slöseri, välj ett miljövänligare alternativ, avstå konsumtion och påverka andra. I denna artikel tänker jag diskutera hur man kan minska växthuseffekten genom att undvika slöseri av el.

Att spara el är ett bra sätt att att minska växthuseffekten (och spara pengar). Visserligen produceras den mesta svenska elen med vattenkraft eller kärnkraft som orsakar mycket små utsläpp av koldioxid. Men Sverige ingår numera i en elmarknad tillsammans Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Ryssland och Polen.

Det innebär att vid brist på el i Sverige, t.ex. vid stark kyla, så importeras el från våra grannländer. Vid bristsituationer är det i första hand el genererad med fossila bränslen som kommer i fråga, som används som reservkraft för att klara av toppar i efterfrågan. På motsvarande sätt exporterar Sverige el när vi producerar mer el än vi använder. Denna el ersätter då i våra grannländer el som annars skulle producerats med fossila bränslen (som används som reservkraft vid behov).

Det kommer alltid att finnas köpare för vår vattenkraft och kärnkraftsel, antigen i Sverige eller utomlands. Om efterfrågan på el i Sverige minskar så kommer det märkligt nog att att nästan direkt leda till en motsvarande minskning av utsläpp från el genererad med fossila bränslen, trots att vi inte producerar el på det sättet i Sverige. Att spara el är alltså ett effektivt sätt att minska koldioxidutsläppen, även i Sverige.

Det finns massor med information på nätet om hur man sparar el (och annan energi):

Bara på området spara energi kan man snabbt få ihop en lista på säkert hundra saker som de flesta av oss kan göra. De flesta tipsen kräver inget mer än en stunds eftertanke och en aning uppoffrad bekvämlighet.

Större delen av världens elförbrukning kommer från el genererad med fossila bränslen. Tills vi har lyckats ändra på det är minskad elförbrukning en av de många åtgärder som krävs för att hantera den accelererande växthuseffekten.

På SVT:s utmärkta klimatsida har man ett Klimat-Quiz där du kan testa om du vet vad man kan göra för att bromsa klimatförändringen. Jag tror att de flesta som gör testet kommer att märka att vi ofta vet vad man borde göra, men kanske inte alltid gör det.

4 thoughts on “Minska växthuseffekten genom att spara energi”

  1. Är det inte ganska vanligt att uran anrikas med mycket stora insatser av energi som ofta kommer från fossila bränslen? Det är inte vad jag kallar särskilt koldioxidsnålt.

  2. Det är riktigt att det finns indirekta utsläpp av koldioxid i samband med kärnkraft. Det verkar vara en kontroversiell fråga exakt hur mycket, enligt Wikipedia så:

    Several life cycle analyses show similar emissions per kilowatt-hour from nuclear power and from renewables such as wind power [65]. According to one life cycle study (van Leeuwen and Smith 2001-2005 [66]), carbon dioxide emissions from nuclear power per kilowatt hour could range from 20% to 120% of those for natural gas-fired power stations depending on the availability of high grade ores. The study was rebutted in detail by the World Nuclear Association [67].

    Kol genererar mer än dubbelt så mycket koldioxidutsläpp som naturgas, så även enligt de mest extrema uppskattningarna så är i alla fall kol värre än kärnkraft. Men min poäng med den här artikeln var inte att ta ställning för kärnkraft (eller emot), utan snarare visa att även för en vän av kärnkraft så finns det goda skäl att försöka spara på energi.

  3. I en debattartikel i Aftonbladet presenterar energiföretaget Eon i stort sett samma resonemang, d.v.s. att minskad energianvändning i Sverige leder till minskad kolkraftsanvänding i Europa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *