Sverige halkar efter i miljöteknikutvecklingen

Efterfrågan på miljövänlig teknik kommer med stor sannolikhet explodera under de kommande decennierna. Företag som General Electric och Toyota, vilka inom affärsvärlden ses som förebilder inom ledarskap och teknikutveckling, satsar hårt på att bli de som säljer framtidens miljövänligare teknik. Vilka svenska företag finns det som tänker sig vara på den vinnande sidan i den omställning som kommer?

Veckans Affärer satte nyligen ihop en grön aktieportfölj för svenska placerare. Man fann utbudet av miljöteknikbolag på den svenska börsen så magert att man även tog med nordiska bolag. Detta blev VA:s gröna aktieportfölj:

 • REC Norskt företag som tillverkar solceller och liknande produkter och är världsledande pÃ¥ en rad omrÃ¥den. REC startades sÃ¥ sent som 1996 men har ändÃ¥ ett högre börsvärde än det svenska SKF. Börsvärde 63 miljarder kronor.
 • Vestas Danskt företag som är världens största tillverkare av vindturbiner. 11 200 anställda och 50 miljarder kronor i börsvärde.
 • Novozymes Danskt företag som är världsledande inom enzymteknologi för etanolframställning. MÃ¥nga tror att sÃ¥dana enzymer i framtiden kommer möjliggöra framställning av stora mängder etanolbränsle frÃ¥n växtavfall snarare än mat och skog vilket till stor del sker idag. Börsvärde 31 miljarder kronor.
 • Morphic Svenskt företag som satsar bÃ¥de pÃ¥ vindkraft, vattenkraft, bränsleceller och en del annat. Börsvärde 1,4 miljarder kronor.
 • Tricorona Svenskt företag som agerar mäklare för storföretag som behöver köpa utsläppsrätter. Börsvärde 0,55 miljarder kronor.

Trots att Veckans Affärer hade det uttryckliga målet att skapa en portfölj för svenska placerare så blev bara två av fem bolag svenska. Räknat på börsvärdet så är bara 1,3% av portföljen svensk. När det gäller miljöteknik så är det tydligt att Sverige är lillebror och inte storebror i Norden. Veckans Affärer säger följande om det klena resultatet:

Att bli en aktiv grön placerare i Sverige är inte lätt. Vi är fortfarande ett u-land när det gäller att ta vara på möjligheterna med det nya klimatmedvetandet och den nya energitekniken.

I en annan artikel konstaterar Veckans Affärer också att svenska patent inom miljöteknik minskar, att miljötekniken utgör blygsamma 2 procent av den svenska exporten och att det är mycket svårt för de entreprenörer som finns att få riskkapital till miljöteknik. Per Grunewald som driver riskkapitalbolaget Pegroco och tidigare var miljöchef på Electrolux sammanfattar det hela:

Vi lever i en illusion om att Sverige ligger långt framme inom alla miljöfrågor.

Till skillnad från Sverige så har miljö och energiteknik hamnat i fokus i USA, även om man justerar för skillnader i befolkningsmängd. Pengarna flödar i en sådan mängd över de företag som tror sig ha hittat framtidens miljöteknik att vissa till och med jämför det med internetbubblan för några år sedan.

I takt med att klimatförändringarna ökar under de kommande decennierna kommer det bli oundvikligt med kraftiga politiska åtgärder för att få ner våra utsläpp av koldioxid. Ju längre vi väntar med detta, desto mer drastiska åtgärder blir vi tvungna till. De företag som då har lösningar för hur vi kan lösa våra transport- och energibehov och ändå bara släppa ut små mängder växthusgaser kommer att bli framtidens Nokia, General Motors och Microsoft. Hittills ligger Sverige dåligt till i denna kapplöpning, politikerna har varit mycket försiktiga med åtgärder som kan drabba den energiintensiva svenska basindustrin. Men om vi visar för mycket omsorg om gårdagens storföretag skapar vi inte förutsättningarna för morgondagens storföretag.

Källor

One thought on “Sverige halkar efter i miljöteknikutvecklingen”

 1. Jag har svårt att bedöma återvinnings verkan på klimatet, men mitt antagande är att det är positivt.

  Det finns ett flertal exempel på att just ökade krav leder till mera sysselsättning och ökad efterfrågan på företagande.

  Återbruken har drivit fram ett antal små företag som specialicerat sig på att återvinna material och då framförallt från elektronik.

  Även om det är en droppe i havet så finns det många små företag som både innoverat och effektiviserat återvinning som ett resultat av återbruken.

  Genom att ställa högre krav på Svensk industri och miljö skulle troligtvis en efterfrågan på nytt företagande som tillhandahåller miljövänliga alternativ uppstå. Sverige missar sin chans just för att de är rädda för att industin konkurreras ut på grund av miljökrav.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *