Koldioxidlagring

Eftersom fossila bränslen har blivit en så central del av vår ekonomi och teknologi kommer det inte bara finnas en lösning för att undvika en ökande växthuseffekt. Det kommer krävas många olika politiska och tekniska lösningar, och en lovande teknisk lösning är koldioxidseparering och lagring.

Redan idag existerar det teknik för att separera koldioxid från utsläppen från stora utsläppskällor som kolkraftverk. Problemet är vad man ska göra med de enorma gasmängderna. Den hittills bästa idén går ut på att pumpa ner gasen i de stora undervattenskällor med saltvatten som finns i stort antal i jordskorpan. Med rätt förutsättningar tror man att det går att få koldioxiden att stanna i källan för mycket lång tid framöver, men det krävs mer forskning, teknikutveckling och praktiska experiment.

FN:s klimatpanel, IPCC, bedömer att 10-50% av den minskning som krävs i koldixodutsläppen till 2100 kan komma från koldioxidseparering och lagring. Det är få andra lösningar som har en sådan potential och denna lösning bör vara extra intressant för de som är oroliga för stora uppoffringar i den moderna livsstilen.

En allvarlig risk med lagringstekniken är naturligtvis att stora mängder koldioxid från lagringsplatserna läcker tillbaka till atmosfären. IPCC bedömer att det är mycket sannolikt att minst 99% av koldioxiden finns kvar efter 100 år i en underjordisk lagringsplats, givet att platsen är rätt vald och övervakas på rätt sätt. I en framtid där det finns ett pris på koldioxidutsläpp via koldioxidskatt eller utsläppsrättigheter finns det också en möjlighet att helt enkelt göra kraftföretaget skadeståndskyldigt för eventuella läckor, vilket avsevärt bör höja företagets motivation att undvika läckage.

Enorma vinster väntar naturligtvis för de företag och de länder som har den bästa tekniken i framtiden för koldioxidseparering och lagring. Därför satsar företag som ABB och General Electric stora summor på att förfina tekniken för koldioxidseparering, för dem är det en god investering, eftersom man tror sig veta tillräckligt säkert att efterfrågan på tekniken kommer förr eller senare.

Det går dock långsammare för kolkraftsföretagen eftersom det fortfarande är billigare att släppa ut koldioxiden än att lagra den. IPCC bedömer att koldioxidseparering och lagring kommer att öka kostnaderna för energin som genereras med 30-60%. Det gör det mer ekonomiskt för kolkraftsföretagen att vänta med att investera i ny teknik tills det kommer eventuella politiska beslut som tvingar dem att agera.

Det är inget tvivel om att det skulle bli betydligt högre fart i den tekniska utvecklingen av lagringstekniken om kolkraftsföretagen kunde se en tydlig långsiktig politisk framtid med stadigt ökande koldioxidskatter alternativt stadigt minskande utsläppsrättigheter. Där kan du som väljare hjälpa till genom att stödja partier som är för en sådan politik.

Källor

11 thoughts on “Koldioxidlagring”

 1. I gårdagens Washington Post var det en artikel med mer information om energiindustrins syn på det hela. T.ex. så säger Shells vd John Hofmeister:

  Vi mÃ¥ste hantera växthusgaserna. FrÃ¥n Shells synpynkt sÃ¥ är debatten över. När 98% av forskarna är överens, vem är dÃ¥ Shell att säga ‘LÃ¥t oss debattera vetenskapen’?

  John L Stowell, vice vd för Duke Energy i USA säger:

  Om vi fick som vi ville, skulle vi redan ha reglering av koldioxidutsläpp. Vår synpunkt är att det kommer att hända. Det finns vetenskapliga bevis för klimatförändringen. Vi vill veta vilka lagar som kommer så att vi vet vad vi kan vänta oss när vi ökar vår produktion.

 2. Kanske hinner skriva om det senare, det finns lite problem med lagring… det är svÃ¥rt att modulera vad som händer där under jorden och nÃ¥gra försök som gjorts har inte riktigt funkat som man ville. Bland annat har vittringen varit större än förväntat.

  Men det är definitivt något att forska vidare på!

 3. Risken är bara att forskningen mest är ett alibi för att kunna bygga fler kolkraftverk med löften om att i någon obestämd framtid lägga till koldioxidrening. Och låt oss för all del inte glömma vilken skada kolgruvor gör när de äter sig igenom landskapet.

  Själv är jag mest förvånad över hur olika kärnavfall och koldioxid behandlas. Kärnavfallet är ändå fast och kemiskt inert medan koldioxiden är en reaktiv gas. Den som tvivlar på att det förra kan lagras säkert borde få kalla kårar av koldioxiden.

 4. Läste om tankarna att lagrakoldioxid från koleldning i jorden. På sätt och vis vet jag inte om netoeffekten är positiv.

  Bakgrund:
  Jag är kritisk mot växthuseffekthypotesen som förutspÃ¥r en klimatkatastrof. Jag anser att det är den teori som kanske mer än nÃ¥gon annan “stÃ¥r pÃ¥ lösan sand”, och ju mer vi lär oss om klimatet desto mer tycks IPCC:s arbete som bygger och arbetar pÃ¥ ett ad hoc-mässigt sätt utgÃ¥ende frÃ¥n kkatastrofhypotesen (och som, med FN-medel, anställer en majoritet av världens klimatforskare) minska i trovärdighet. Även genom att IPCC dömer ut mycket av (den mot FN fria) forskningen, och pÃ¥ ett vetenskapligt rätt häpnadsväckande/undermÃ¥ligt sätt dessutom.

  Jag anser ändå att kolkraft är något vi borde minska. Till viss del för koldioxidens skull men till avsevärd och större del för de skador som kolbrytningen ger på naturlandskap eller rent av samhällen! I Tyskland sveper man bort en hel gammal kulturellt intressant by för kol-energins skull!

  Man borde ersätta kol med billig kärnkrft. KK är några ören dyrare än kol i väst. Det har vi råd med (kostar KK t ex 15 öre KWh kostar kol under 10 öre).

  Att samhället ser CO2 som det största problemet kan innebära att kolkraft nu inte bromsas av den – som jag anser – fantomsmärtan och att man därför med den nonchalans man visar natur- och kulturmiljön fortsätter att förstöra dessa med (billiga = ekonomiskt attraktiva) dagbrott. DET tycker jag är ett större hot med att lagra undan CO2-utsläpp vid kolförbränning än hotet frÃ¥n CO2 om man inte eliminerar de utsläppen!

  Detta är förstås ingen vanlig avvägning/åsikt, men jag tror att den är riktig.

 5. BTW: Läser nu Thomas Palms kommentar och inser att …jag hÃ¥ller med.

  Hoppas (för en gångs skull) att hans synpunkter här får ett genomslag! Att de förekommer beslut i industrin som innebär nyetablering av kolkraft och mer brytning.

  Opinionsbildare: hear-hear!

 6. Vore det för dyrt att splittra upp koldioxiden i dess beståndsdelar: kol och syre, och återföra syret i förbränningsprocessen och få en ökad förbränning? Kemiskt rent kol kanske har något industriellt värde och kan säljas som biprodukt för att täcka upp för kostnaderna för splittringen.

  Vet inte om det över huvud taget går att splittra koldioxid med rimlig mängd energi, men på så vis skulle man kunna totaldränera atmosfären på koldioxid om man så ville. Samt bränna all kol som finns i jordskorpan = massor av energi.

  Måste finnas någon industriell användning för kemiskt ren kol som kan försvara den dyra utgiften i splittringen.

  En vän säger till mig att splittringen av en stabil molekyl kostar mycket mer energi än vad man kan vinna på det, men det måste ändå vara en grov generalisering..?

  Vad är det inte värt att kunna dränera atmosfären på koldioxid?
  Vad är det inte värt att kunna mata in rent syre i kraftverksförbränningen?
  Rent kol som säljbar produkt? … Kolfiber?

 7. Teoretiskt sett sÃ¥ är givetvis det en möjlighet. Problemet är ju att den energin (som är stor) för att splitta CO2 till C och O2 mÃ¥ste vara förnyelsebar, annars faller det ju pÃ¥ sitt eget grepp, sÃ¥ dÃ¥ borde det vara rimligare att direkt använda denna energi direkt för att ersätta befintlig fossil förbränning. Men kommer vi sÃ¥ lÃ¥ngt att vi inte har en fossil förbränning sÃ¥ skulle eventuell överskottsenergi kunna fÃ¥ “rena” luften frÃ¥n CO2. Tills dess sÃ¥ är den bästa lösningen att ersätta fossila energikällor med förnyelsebara. Den billigaste CO2-molekyl är den som aldrig framställs.

 8. Men detta är som en möjlighet att utan att förorena få tillgång till en av våra största energireserver. Våra skogar och åkrar kan inte producera tillräckligt med biomassa för energibehoven, och de andra alternativen kanske dröjer lite för länge med att bli utvecklade..

  Jag tänker mig såhär:

  Kol finns i sådana ofantliga reserver att lagren beräknas räcka i 1000 år med nuvarande förbrukning.
  Carbon capture tar bort 90% av CO2.
  Med en fördubbling av kolanvändningen skulle man möjligtvis kunna splitta upp CO2 till C och O2. (lagren räcker i 500 år) Ökningen av CO2 utsläpp skulle också den fördubblas, men fortfarande vara 10% av totala mängden CO2 i bränslet.
  Utsläppen skulle vara 20% av de utsläpp vi skulle ha om all energi kom från kolkraft. Vilket iof är ganska mycket, säkert för mycket (därav tanken längst ned).

  Det är ungefär som med lagringen av CO2 genom reaktionen med metalloxider, som skulle kräva upp mot 180% mer energi. Men då skulle koldioxiden vara permanent bunden utan en endaste procents läckage på 1000 år.

  Skillnaden är väl att man kan fÃ¥ ut syre som i sin rena form är som ett bränsle i sig, samt rent kol – som man möjligtvis skulle kunna fÃ¥ användning av i industrin (letar fortfarande efter användningsomrÃ¥de – kolfiberproduktionen i världen är enbart 25 000 ton per Ã¥r, utsläppen av rent kol är minst 1,5 miljarder ton, men uppemot 6 miljarder ton är nog rimligare – wikipedia). PÃ¥ detta vis har man gjort tvÃ¥ resurser av ett avfall. Jag tror det är sÃ¥här man mÃ¥ste tänka i framtiden.
  Så länge man kan finna ett användningsområde för de nya resurserna så är ju kostnaden (till en viss gräns) försvarbar. Vi är ju beredda att betala för sådant som är till nytta för oss. Däremot har vi lite mer problem med att betala för att stoppa undan ett avfall. Finns inget riktigt incentive.. tills vi kvävs i avfallet.

  Jag tänkte att med användning av detta i biomassaverk så skulle man inte bara hålla +/- noll av CO2 i atmosfären utan långsamt sänka nivåerna.
  Kol skulle bara användas för att komplettera.

 9. AN, incentivet att stoppa undan avfallet kan också komma av att det kostar att släppa ut det.

 10. Precis, men det är starka krafter som ska tvingas att punga ut med pengar och arbeta för att ta ansvar.

  Ni vet ju hur det går för folk som ger sig på företagen. Folkvalde presidenten i Venezuela, Húgo Chavez, tog tillbaka oljeexploateringen till staten och folket. Whops, CIA-dirigerad statskupp och Chavez blev kidnappad och var en hårsmån från att mista nacken. Nu hade han folket bakom sig så genom något totalt makalöst och historiskt som fångades av ett dokumentärfilmarteam och som ännu inte visats på svensk TV (och säkert aldrig kommer att visas, you know who owns media..) så kom han tillbaka till makten. Folket störtade kuppmakarna. (http://video.google.com/videoplay?docid=5832390545689805144)

  Alla som känner till EU-kommisionens utredningar kring CIA-flygningarna mm, vet att det inte är krafter att leka med. Det krävs nÃ¥gon slags superstat för att pÃ¥tvinga företagen ansvar för utsläppen. Det eller en lika insatt och hängiven världsbefolkning som Venezuelas den dag deras folkvalde ledare utsattes för en CIA-kupp – En sammanslutning av folk. Hur troligt är det i nuläget i Sverige, bekvämt och tryggt som det är..

 11. Men, vilket jag glömde lägga till, just sånna här sidor är ju det som behövs i dagsläget för att möjliggöra förändringarna.

  Information information information.

  Vilket betyder att du just nu Jacob gör en viktig insats.
  Jag vill inte sjunga kråksång, men ibland måste man kika på vad man har för motstånd, och att införa kostnad för företagen att släppa ut, det är som att bege sig i direkt konlfikt med dem, så länge de inte själva förstår vikten av det (som boeing, toyota, whirlpool etc. etc.).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *