Koldioxidlagring

Eftersom fossila bränslen har blivit en så central del av vår ekonomi och teknologi kommer det inte bara finnas en lösning för att undvika en ökande växthuseffekt. Det kommer krävas många olika politiska och tekniska lösningar, och en lovande teknisk lösning är koldioxidseparering och lagring.

Redan idag existerar det teknik för att separera koldioxid från utsläppen från stora utsläppskällor som kolkraftverk. Problemet är vad man ska göra med de enorma gasmängderna. Den hittills bästa idén går ut på att pumpa ner gasen i de stora undervattenskällor med saltvatten som finns i stort antal i jordskorpan. Med rätt förutsättningar tror man att det går att få koldioxiden att stanna i källan för mycket lång tid framöver, men det krävs mer forskning, teknikutveckling och praktiska experiment.

FN:s klimatpanel, IPCC, bedömer att 10-50% av den minskning som krävs i koldixodutsläppen till 2100 kan komma från koldioxidseparering och lagring. Det är få andra lösningar som har en sådan potential och denna lösning bör vara extra intressant för de som är oroliga för stora uppoffringar i den moderna livsstilen.

En allvarlig risk med lagringstekniken är naturligtvis att stora mängder koldioxid från lagringsplatserna läcker tillbaka till atmosfären. IPCC bedömer att det är mycket sannolikt att minst 99% av koldioxiden finns kvar efter 100 år i en underjordisk lagringsplats, givet att platsen är rätt vald och övervakas på rätt sätt. I en framtid där det finns ett pris på koldioxidutsläpp via koldioxidskatt eller utsläppsrättigheter finns det också en möjlighet att helt enkelt göra kraftföretaget skadeståndskyldigt för eventuella läckor, vilket avsevärt bör höja företagets motivation att undvika läckage.

Enorma vinster väntar naturligtvis för de företag och de länder som har den bästa tekniken i framtiden för koldioxidseparering och lagring. Därför satsar företag som ABB och General Electric stora summor på att förfina tekniken för koldioxidseparering, för dem är det en god investering, eftersom man tror sig veta tillräckligt säkert att efterfrågan på tekniken kommer förr eller senare.

Det går dock långsammare för kolkraftsföretagen eftersom det fortfarande är billigare att släppa ut koldioxiden än att lagra den. IPCC bedömer att koldioxidseparering och lagring kommer att öka kostnaderna för energin som genereras med 30-60%. Det gör det mer ekonomiskt för kolkraftsföretagen att vänta med att investera i ny teknik tills det kommer eventuella politiska beslut som tvingar dem att agera.

Det är inget tvivel om att det skulle bli betydligt högre fart i den tekniska utvecklingen av lagringstekniken om kolkraftsföretagen kunde se en tydlig långsiktig politisk framtid med stadigt ökande koldioxidskatter alternativt stadigt minskande utsläppsrättigheter. Där kan du som väljare hjälpa till genom att stödja partier som är för en sådan politik.

Källor