Politiseringen av IPCC

FN:s klimatpanel IPCC publicerade den 6:e april den andra av tre delrapporter i sin fjärde klimatrapport. IPCC:s detaljerade och sakliga rapporter från 1990, 1995 och 2001 har varit en guldgruva för alla som försökt navigera i flodvågen av vetenskapliga resultat, partsinlagor och desinformation om klimatförändringarna. Tyvärr visar den senaste rapporten på en ökad politisk kontroll av vilka vetenskapliga resultat och bedömningar som forskarna tillåts presentera genom IPCC.

IPCC:s rapport Klimatförändring 2007, består av tre delrapporter:

 1. De fysikaliska grundvalarna
 2. Konsekvenser, anpassning och sårbarhet
 3. Åtgärder för att mildra klimatförändringarna

Processen går till så att över 2500 forskare över hela världen bidrar till rapporten. En panel på några hundra forskare författar successiva utkast för granskning av regeringsutsända från över 120 länder. Om inte alla forskare och regeringsutsända är överens så kan inte dokumentet godkännas. Det som hände den 6:e april var att IPCC blev klar med en “Sammanfattning för beslutsfattare” på 21 sidor av den andra delrapporten. Detta skedde efter mycket tuffa förhandlingar där forskarna tvingades till ett flertal viktiga eftergifter av regeringsrepresentanterna.

En av forskarna sa till nyhetsbyrån AP att “författarna förlorade.” Många forskare lovade att aldrig delta i IPCC-processen igen på grund av den politiska styrningen. Martin Parry, en av forskarna sa att “det var beklagligt att vissa budskap försvann.” Men han hävdade ändå att rapportens övergripande genomslagkraft inte blev urvattnad. John Walsh, en klimatexpert som skrev ett kapital om polarregionerna, sa att “vetenskapen kapades av de politiska byråkraterna.” En av huvudförfattarna protesterade under arbetet att “det här är vandalism av vetenskapen” och drog ner applåder i den hårda debatten. Vid ett tillfälle lämnade forskarna förhandlingarna i protest. Presskonferensen som skulle presentera sammanfattningen fick skjutas upp eftersom man inte kunde enas i tid.

Neil Adger vid brittiska Tyndall Centre sa att:

Det verkar som väldigt ogenerade särintressen försöker hindra vissa budskap från att nå ut. Vi har gjort vårt bästa för att tillhandahålla den bästa vetenskapliga bedömningen, men när dess ordval sedan ändras så blir vi väldigt upprörda. Det handlar om tre års arbete.

Nedan följer exempel på information som utelämnats eller mildrats i den andra delrapportens 21-sidiga sammanfattning:

 • Ett påstående om att klimatförändringarna med 90 procents säkerhet redan påverkar naturen på alla kontinenter och i många hav. Flera länder insisterade på 80 procents sannolikhet och formuleringen fick strykas.
 • Man har också tonat ned och mildrat en varning om att det är stor risk att 20–30 procent av alla växt- och djurarter kommer att dö ut.
 • Utkasten sa att ingen kontinent undgår dramatiska effekter om medeltemperaturen på jorden stiger med mer än 2 grader jämfört med 1990. Temperaturgränsen fick justeras till 2–3 grader.
 • Delar av Nordamerika kan drabbas av svåra ekonomiska skador. Fick strykas efter initiativ från USA.
 • Beskrivningen av riskerna för korallrev har lindrats.
 • Även en beskrivning av riskerna för tropiska orkaner har lindrats.
 • En illustration som visar hur olika regleringar av utsläppen kan begränsa skadorna har utelämnats.
 • En tabell som visar konsekvenserna av den globala uppvärmningen för varje grad av uppvärmning fick också strykas.
 • En mening som hävdade att en minskning av utsläppen krävs utöver endast anpassning till klimatförändringarna ströks även den.
 • En annan mening som påstod att “hundratals miljoner” människor skulle vara i riskzonen för översvämningar fick ändras till “miljoner.”
 • Ett påstående om att upp till 120 miljoner människor löper risk för hungersnöd fick strykas.

Saudiarabien, Kina, Ryssland, USA, Kanada och Australien pekas ut som de största bromsklossarna. Det är inte svårt att se anledningar till att just dessa länder sätter sig på tvären:

 • Saudiarabien har världens största oljereserver och 90 procent av landets export kommer från olja.
 • Även Rysslands export domineras av olja och naturgas och landet har de sista åren återfått en del av sin forna stormaktsglans genom att använda sina åtråvärda fossila bränslen som ett påtryckningsmedel mot sina grannländer inklusive EU.
 • USA, Kanada och Australien har regeringar som gått mycket långt i sina försök att förringa riskerna med klimatförändringarna och deras politiska prestige står på spel (samt kampanjstöd från mäktiga oljeberoende eller oljeproducerande industrier.)
 • USA har världens största utsläpp av koldioxid och Kina de näst största.
 • USA, Kanada och Australien har de största koldioxidutsläppen per person av alla länder (utom några mindre länder med mycket speciella ekonomier.)

Ändå så förutsägs i alla fall USA, Kina och Australien få bära en mycket stor del av de framtida konsekvenserna av klimatförändringarna bland annat i form av torka och vattenbrist som skulle slå mycket hårt mot det ekonomiskt viktiga jordbruket i dessa länder. Uppenbarligen har de regeringar som prioriterar att sitta kvar vid makten framför sitt lands långsiktiga väl.

USA har även försökt påverka andra delar av IPCC:s rapport. Bland annat så ville man poängtera möjligheten med science fiction-artade lösningar som att placera ut tusentals speglar mellan solen och jorden för att minska solstrålningen. IPCC:s utkast hävdar att att dessa lösningar är “spekulativa, med okänd kostnad och med okända sidoeffekter.” USA tyckte också att Kyotoprotokollet för handel med utsläppsrätter framstod i alldeles för god dager och ville lyfta fram fler negativa sidor.

Årets rapport publiceras under ledning av Rajendra Pachauri. Han blev tillsatt efter att den förra ordföranden Robert Watson tvingades bort år 2002 av USA, uppenbarligen efter lobbying av oljejätten Exxon Mobil, som Klimatfakta skrivit om tidigare. Watson hade uttalat sig mycket kraftigt om behovet att bekämpa den globala uppvärmningen, vilket inte gillades av USA. Pachauri har dock inte blivit så slätstruken som Bushregeringen kanske hoppats, utan han har gjort ett bra jobb givet den politiska press som uppstått.

Orsaken till IPCC:s bekymmer ligger i den byråkratiska processen där 2500 forskare först ska enas om sina resultat (vilket är svårt nog), och sedan kompromissa med samtliga regeringsrepresentanter för 120 länder. Till de 120 länderna hör både demokratier, repressiva diktaturer och oljestater. Med sådana förutsättningar är det ett mirakel att man alls fått fram en rapport.

IPCC:s byråkratiska process utformades under åttiotalet inför den första rapporten 1990. Även här har USA haft ett finger med i spelet. Ronald Reagans regering ville förhindra uttalanden av självutnämnda kommittéer av forskare av fruktan att de skulle vara för “alarmistiska.” Reaganregeringen förespråkade därför den nuvarande byråkratiska strukturen där samtliga medlemsländer och experter måste enas om varje detalj. Ironiskt med tanke på att USA varit den hårdaste kritikern av FN:s byråkrati.

Trots de politiska kompromisser som gjorts måste sägas att IPCC producerat allt skarpare och tydligare varningar till världens politiker och väljare för varje rapport som publicerats. IPCC:s rapporter kvarstår som den främsta källan till information om klimatförändringarna. Men den ökande politiseringen av IPCC:s arbete innebär att vi aldrig kommer att få veta precis hur skarpa varningarna varit om de 2500 forskarna fått komma överens utan politisk styrning.

Uppdatering 2007-04-17 Enligt Associated Press så är det bara “Sammanfattningen för beslutsfattare” som går igenom denna kompromissprocess mellan regeringsrepresentanter och forskare. Förutom den fulla rapporten så är också en 79-sidig “Teknisk sammanfattning” under framtagning och den kommer att innehålla forskarnas ocensurerade bedömningar och resultat.

Källor

37 thoughts on “Politiseringen av IPCC”

 1. Jag är ingen historiker, men … Om vetenskap och demokrati vore samma sak skulle världen fortfarande vara platt. Det fanns aldrig politisk majoritet bakom påståenden om att jorden skulle vara rund. Makt eliten som sedan länge investerat mycket i en världsbild som påstod att jorden var platt var beredd att döma individer till döden bara för att de påpekade motsatsen. Inte oväntat hängde massorna på och lynchade gladeligen de individer som påstod motsatsen.
  Att jorden sedan blev rund är mycket till förtjänst av individer som stod emot både hot om terror och grupptryck och som även hade förmågan att in i det sista hävda sin rätt att ha en avvikande åsikt.
  För IPCCs del tror jag att få forskare har missat budskapet, säg att jorden är platt eller så får du inte bidra.
  För min del minskar det förtroendet även för de forskare som var marginellt kritiska. De har antagligen förstått budskapet mycket tidigare och valt en nivå av kritik som både tillåter dem att vara negativa, men även att de deltar nästa omgång.

 2. Yoki, vilken var denna maktelit som skall ha trott att jorden var platt och vilken period är det du talar om egentligen? Att jorden är rund har varit känt åtminstone sen den grekiska antiken och ingen har blivit dömd till döden för att påstå motsatsen.

  IPCC har inga bidrag att dela ut så det spelar ingen roll vad dess administratörer tror. På nationell nivå varierar det naturligtvis mellan olika länder. I USA är det helt klart så att de som tror på en antropogen uppvärmning riskerar hamna i konflikt med Bush och alla hans utnämnda byråkrater. Du får inte ens nämna isbjörnar utan speciellt tillstånd!

  Om du tittar på vilka som är medförfattare till IPCCs rapporter finner du många av de mest kända kritikerna. Det är inte så att IPCC slänger ut folk som har “fel” åsikt.

 3. Jag tror att det var historiekunskaper från gymnasiet som jag grävde ned i när jag skrev det så det tog en stund innan jag hittade det.
  http://muse.tau.ac.il/museum/galileo/investigation_trial.html
  (Kanske inte den bästa länk, men här var jag bara ute efter första bästa för att komplettera mina minneskunskaper)
  Men om jag kommer ihåg rätt så finns det fler och mindre prominenta individer som utmanat den sk. maktleliten då, vilket naturligtvis var den Kristna kyrkan ledd (Vilket var en av frågorna).

  Fenomenet som sådant är inte speciellt nytt, om jag kommer ihåg rätt så lät Pythagoras dränka en person för att han påstod att alla tal inte var rationella (återigen gräver mycket djupt i historiekunskaper)

  Att man nu valt en process som tillåter att politik styr den vetenskapliga processen är troligtvis (I dessa fall är jag en konspirationsteoretiker) ett beställnignsjobb.

  Vad gäller period så tänker jag inte ens kolla årtal och jo visst du har helt rätt om att det funnits perioder då detta varit känt, men å andra sidan så fanns det inte en makt elit som hade intresse av att dölja jordens rundhet eller flathet. Det är dock totalt ointressant att kolla årtal.

  Vad gäller bidrag så tror jag att du blandade ihop det med det som jag skrev bidra. Efter flera års arbete i en stor organisation så har jag lärt mig att alla (utom jag, för jag är en idiot) har en instinkt som gör att de mycket snabbt anpassar sig efter maktelitens önskemål.

  De kommentarer som sade att resultatet var blekt men ok tror jag att de har just förstått att om de uttalar sig för kritiskt kommer de inte att vara del av IPCC nästa år (Återigen för att jag tror att de har någon form av överlevnadsinstinkt). Min PERSONLIGA åsikt blir därför att jag inte tror på utalanden som säger att resultatet var bra.

  För övrigt hade jag varit ute och inspekterat ölsortimenten på några etablisemang för den typen av verksamhet tillsammans med ett antal kollegor då jag skrev det tidigare och eftersom jag är en idiot så har jag fortfarand inte förstått det olämpliga att exponera sin röst vid sådana tillfällen.

 4. Yoki, läs på igen vad Galileo anklagades för! Det handlade inte om att jorden var platt utan om huruvida den var universums centrum. Även så var processen mot honom lite speciell. Kopernikus hade diskuterat samma sak tidigare liksom biskop Nicole Oresme och kardinal Nicolaus Cusanus och ingen av dem hade blivit förföljda.

  Det är bra att du inser att det bara är din PERSONLIGA åsikt, men om du skall debattera i ett öppet forum är det bra om du också lägger fram argument. Inte bara att du antar att IPCC måste vara korrumperat bara därför att.

 5. Jo, “ha” det finns säker en sådan regel att man inte får utrycka en personlig åsikt i en diskussion i ett publikt forum.

  För övrigt kan det mycket väl vara att den bild jag fått av världshistorien där Kyrkan var en makelit vilka bedömde att deras fortsatta makt till delar berode av deras förmåga att aktivt motarbeta de som hotade deras världsbild är en illvillig propagandaseger för 40 talist lärare med rötter i rödvinsvänstern, men den bilden sitter för djupt rotad för att du ska kunna använda några “det finns” argument för att bevisa att den är helt fel.

  Naturligtvis kommer jag att ta ditt påstående om att det aldrig inträffat som en möjlighet och kommer därför att sträva efter att uppdatera min bild av världshistorien, det kommer dock att få låg prio då jag har fullt upp med att lära mig vad som är sant och falskt vad gäller klimatförändring.

  Om den inte är fel så är det en alldeles utmärkt paralell till vad som händer idag.

  Väldigt stora mängder pengar (vi skulle kunna kalla det för en makt elit, eller inte) motarbetar aktivt framtagande av information som på något sätt hotar deras världsbild om att klimatförändringarna är naturliga och inget att oroa sig för.

  Mekanismerna i detta beteende är mitt stora intresse men för att inte störa ditt behov av “argument” försöker jag inte ens ge mig på att beskriva vad jag “tror” ligger bakom.

  För övrigt har jag letat och letat men kan inte för allt i världen finna ett stycke där det står att jag påstår att IPCC är korrumperat. Även om jag tar webbläsaren till hjälp till sökning så är enda stället där jag hittar ordet faktiskt din inlaga. Är detta ett sådant “ARGUMENT” du talade om? Jag trodde och tror fortfarande att jag sa “minskar det förtroendet”. Tillägget “för min del” torde även visa att jag inte syftar på en generell vetenskapligt bevisad företeelse utan precis på det du säger att är förbjudet i publika forum, en åsikt som är min egen.

 6. Yoki, IPCC förväntas ge en opartisk bild av klimatforskningen. Om du påstår att de bara välkomnar folk med “rätt” åsikt så är det detsamma som att du påstår att de är korrumperade även om du inte använt just det ordet. Däremot tycks det som jag missuppfattade åt vilket håll du anser att IPCC förvränger fakta. Problemet är att extremister på båda sidor är lika övertygade om att det finns en maktelit som döljer sanningen och de tenderar att använda snarlikt språkbruk.

 7. Jo du har helt rätt i att ordvadelt “makt elit” har en viss värdeladdning och jag var väl inte riktigt bekväm med valet heller. Att “makt eliter” sedan döljer information för allmänheten är väl knappast en överaskning och precis den poäng jag försökte göra.
  Det tar inte många sekunder för en nybildad styrelse att föreslå att man måste filtrera information efterom de utanför styrelsen inte kan se problemet på “rätt” sätt och därmed kunna fatta rätt beslut. Det finns även mycket forskning som instämmer i detta, även om jag nu inte tänker bidra med länkar denna gång.

  Rent sannolikehetsteoretiskt är det dock större sannolikt att en konspiration finns än att den inte finns varje givet ögonblick.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy

  Att påstå att i detta ögonblick finns inte en verksamhet mellan åtminståne två personer som passar in på någon av de beskrivningar som ordet konspiration har är mycket osannolikt.

  Glömmer vi sedan bort konspirationsdiskussionen och jag kan formulera om det jag skrev så blir det:

  1. Jag har stort förtroende för det som skrivs på klimatfakta och avser inte förkasta det som skrivs i detta skede.
  2. Jag uppfattar det som om IPCC låtit en Politisk process filtrera den vetenskapliga processen.
  3. Politik är ett uselt verktyg för vetenskapliga framsteg.
  4. Så snart man infört en politisk process kommer deltagare att intuitivt förstå regelverket i denna och göra sig behjälpliga för att ytterligare driva fram den politiska processen, genom att anpassa sig.

  Om du fortfarande ser en konspiration så kan jag tyvärr inte hjälpa dig.

  Tycker du däremot att jag har fel i någon punkt kan du ju alltid lägga upp argument.

  I övrigt tycker jag att du inte bör kritiserar det jag skriver utifrån dina tolkningar och tänker inte föra den rätt onödiga delen i denna diskussion vidare genom att ta upp vilka ord du lägger i min mun denna gång.

 8. Som kommentar till dina punkter:
  2. Det har som framgår av artikeln ovan skett en viss filtrering när man skrivit ihop sammanfattningen, dock inte så allvarlig att den på avgörande sätt förändrat slutsatserna.
  3. IPCC är inte skapat för vetenskapliga framsteg. Det är en organisation som sysslar med att ta fram ett beslutsunderlag för hur man politiskt bör hantera frågan, dvs de sammanfattar bara forskning som sker runt om i världen.
  4. De som skriver rapporten är inte anställda av IPCC eller på något annat sätt beroende av denna. Det försvårar påtryckningar vare sig explicita eller implicita. De inblandade forskarna kommer från universitet runt hela världen och torde inte ha någon gemensam agenda.

 9. 2. Min kommentar handlar om att jag tror att filtreringen troligtvis är mera allvarlig än vad som medges, men som sagt vad är det en personlig åsikt baserad på personliga erfarenheter.

  3. Förstår inte riktigt din ide om en ovetenskapligt beslutsunderlag (förlåt sarkasmen, men jag tror du förstår min kritik utan att ta illa upp).

  4. Det spelar inte så stor roll eftersom det är valet av “rapporterare” som är det avgörande inte deras oberoende. Att det finns en trillion oberoende rapporter är totalt ointressant om IPCC väljer en “oberoende” rapport som är politiskt korrekt.

 10. Inget av det jag skriver här är fakta granskat, men när jag skrev mitt första inlägg insåg jag inte de höga kraven och har haft lite svårt att sätta mig in i ämnet på kort tid. Kan tänka mig att nästa kommentar blir att jag inte får yttra mig på publika bloggar om jag inte är insatt, men jag antar att jag kan ta risken.

  Noam Chomsky är väl en person som skrivit mycket om hur många gör sig behjälpliga en maktstruktur utan påverkan genom hot eller belöning. Där finns mycket att läsa, men jag vet inte hur pass vetenskapligt det är.

  Ett “argument” kunde vara att: Rapportering, både vetenskaplig och annan, om risker med mobiltelefoni är mildare i länder med stora investeringar i dessa branscher. Om detta stämmer så är det naturligtvis bara ett exempel, men det torde vara ett bevis på att det är fullt möjligt att påverka vetenskaplig rapportering även om det finns många oberoende vetenskapsmän.

  Det andra påståendet att de personer som yttrar sig om IPCC och som har ett intresse av att göra sig hörda i framtiden väljer att tona ned kritiken till en generellt sett mera accepterad nivå tycker jag inte att det behöver någon som helst vetenskaplig argumentering. Däremot tycker jag att det behövs argumentering för det motsatta. Varför skulle en person inte anpassa sig om det ligger i hans intresse.

  Återigen så blir det en väldigt enkel risk analys.
  1. Uttala sig korrekt, Ingen konsekvens för fel beteende
  2. Uttala sig milt, Ingen konsekvens för fel beteende
  3. Uttala sig korrekt, Negativ konsekvens för fel beteende
  4. Utala sig milt, Negativ konsekvens för fel beteende

  Om personen i fråga har möjlighet att bedöma om konsekvensen uppstår eller inte så blir valet enkelt, men är sannolikehten större än noll kommer valet att hamna på att utala sig milt.

  Naturligtivs är riskanalysen avsevärt mera komplex och man måste även ta med i beaktande att det finns konsekvenser för att utala sig för milt också, men exemplet avsåg att peka på “Varför skulle det INTE vara så?”.

  Det finns dock exempel mycket närmare. En bloggare som väljer att uttala sig i åsikter eller med ord som är kontroversiella kommer att få färre och mera extrema läsare än en bloggare som väljer mildare sätt att utrycka sig. Se bara hur Palm triggades av begreppet “makt elit” så till den grad att både ordet extremist och konspiration användes.

 11. Det blev ett fel där …

  “påverka vetenskaplig rapportering även om det finns många oberoende vetenskapsmän.”

  Ska vara

  “påverka resultatet av vetenskaplig rapportering även om det finns många oberoende vetenskapsmän.”

  Skillnaden är att även om rapporterna fortfarande har samma innehåll kommer genomslaget i samhället att bli annorlunda.

 12. Hi!

  I would like make better my SQL capabilities.
  I red really many SQL resources and want to
  get more about SQL for my work as oracle database manager.

  What can you recommend?

  Thanks,
  Werutz

 13. Очень классное место, мне тут понравилось, правда…
  Столько всего класного и позновательного, я тут задержусь на долго.

 14. Hi.
  My computer worked not correctly, many errors. Please, help me to fix buggs on my computer.
  My operation system is Windows7.
  Thx,
  immupsMoins

 15. I’m really loving the theme/design of your blog. Do you ever
  run into any internet browser compatibility issues?
  A small number of my blog readers have complained
  about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any suggestions to help fix this problem?

 16. Its such as yoou learn my mind! You apear to understand a lot approximately this, like you wrote the
  e-book iin it or something. I believe that you just
  coul do with a few p.c. to drive the message home a little bit, but other thawn that,
  that is great blog. An excellent read. I’ll certainly be back.

 17. You actually make it appear really easy along with your presentation but I find this matter to be actually something that I
  feel I might by no means understand. It kind of feels too complex and
  very large for me. I’m looking ahead in your subsequent post,
  I’ll try to get the cling of it!

 18. Doğal meyvelerden üretilen ve hiçbir yerde bulamayacağınız
  aromalara sahip olan likitler için elektronik
  sigara likjt araması yaparak sitemiz aracılığı ile
  kolay vee zahmetsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz.

  Zaman kaybetmeden sitemizi ziyaret edin ve konforlu alışveriş ile tanışın.

 19. My brother suggested I may like this blog. He was totally right.
  This submit actually made my day. You can not believe simply
  how a lot time I had spent for this information! Thank you!

 20. Hi there I am so thrilled I found your blog, I really found you by mistake, while I was searching
  on Digg for something else, Anyhow I am here now and would just like
  to say kudos for a remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to go through it all at the moment but
  I have bookmarked it and also included your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the fantastic job.

  https://dogdaysfull.org/

 21. male sex toys
  Other people view themselves as gender nonconforming: They aren’t cis, but they’re also not trans,
  and they have a complicated relationship to gender.
  They might identify with one or more of the terms used above (a genderqueer woman, for example).

  nonconforming people can express, explore, and
  play with gender in a huge and exciting variety of ways, from utilizing clothes and makeup
  to change their presentation to participating in historically gendered activities.

  sex Toys for couples RELATED TOPICSTask Force for the Study of State Tax Credits and Economic IncentivesIncome TaxDavid DankMary FallinMoore TornadoAfter months of gridlock and
  failed deal making, the Oklahoma House and Senate have passed a nearly $450 million tax package designed to fund
  raises for teachers and avoid statewide school closures.Gov.
  Mary Fallin said she’ll sign the tax package,
  which fell short of teachers’ demands. Educators still
  plan to march at the Capitol April 2 to pressure lawmakers to spend more on schools and public employees and continue a debate
  that has highlighted growing gaps and frustrations over
  taxes and government.Joe Wertz / StateImpact OklahomaDean Champion, an oil field worker who does flowback work and
  well testing for Select Energy, mans a smoker at a March 2018 rally
  at the Oklahoma Capitol organized to push lawmakers
  to vote down proposed tax increases on oil and gas production..
  sex Toys for couples

  anal sex toys Taking any pressure off of ourselves with sex is always to our benefit.
  So is reminding ourselves and each other that sex together is supposed to be an enjoyable
  and ongoing learning process, about intimacy, pleasure, experimentation and choose
  your own adventure experiences. It’s not supposed to feel anything like taking the SAT
  or trying to qualify for the Olympics.. anal sex toys

  vibrators Then we heard a car pull up and saw lights on the garage
  door. We freaked and started getting dressed really fast, we thought we
  would be okay though, because their garage was filled with junk and we really
  didn’t think that they had any reason to go in their.
  Well guess what? The brothere decided that he wanted to get something from the garage!!!!!!
  We heard the door opening and we freaked, and right then I dropped my pager and I bent
  down to get it, and so when he opened the door it looked like I was in the middle of
  giving my honey a bj!!!!!! We were fully clothed but we had the lights out in the
  garage and it just looked really bad!!!! The brother just smiled at us and then shut the light
  off and walked out, I could have killed my bf right then!!!!!
  Once we went inside the brother was asking us if we
  had a good time and I just wanted to hit him, but since then we have
  just ignored the subject. vibrators

  male sex toys If cuffs do fit me, they’re usually very uncomfortable.

  These cuffs, however, are large enough that I’m not irritated
  by the Velcro or anything. They’re also snug enough that they’re
  secure.. Anyone know how long silicone takes to cool
  down. Do I need toThe jury is still out with heating the
  dildo. I tried using warm bath water prior to the fun, but by the time we
  got into it, the cock cooled down rather quickly.
  male sex toys

  anal sex toys I already knew who my 10th G Grandfather was due to the others research and my own research.
  Others who were also related to him, but unknown by myself,
  were able to confirm with accuracy that we had the same haplogroup as him.
  Your ignorance is showing in this case.. anal sex toys

  dildos This pantyhose is more than just a standard pair of red fishnets with some fringe.
  A lovely wide lace design circumnavigates the waist and also decorates down the center between the legs from front to back.
  But that’s not all: the lace is separated for 2 3 inches just in the crotch area to allow
  for easy access to the goods. dildos

  sex Toys for couples Your pubococcygeus muscle or
  PC muscle controls your flow of urine and it contracts during orgasm.
  If you squeeze it, you can drive sexual energy from the base of your spine all the way up through your heart and out the top of your head.
  Many meditation practices utilize the PC muscle so bringing this into your sexual practice often connects your sex to a spiritual
  dimension sex Toys for couples.

 22. cheap vibrators
  The tail did fall out after the first use. I found it is easily removed or placed back into the
  plug as wanted. With the tail off there is a wonderful empty space just the right
  size for a small bullet and that takes this toy to a whole new level..
  I was very disappointed when I found myself pouring lube in the sleeve every few minutes.

  Where did it go? Beats me, but it got very dry, very fast, making it quite uncomfortable.
  This being my first experience with UR3, I do not
  know if this is typical or not, but I have never had this problem with any other
  sleeve I have used.

  anal sex toys With each stroke the little extender bobbed around inside of me.

  My husband had to keep pulling out to readjust it because it wouldn’t
  stay in place. To make matters worse, he couldn’t even feel me wrapped around him!.
  Ultimately, though, it might be Susan who scored the real reward.
  “I had the experience,” she says. “It’s being marketed as a gift to your guy, but ladies should know that it’s just as much a gift to themselves. anal sex toys

  cheap vibrators It’s stimulating enough to make my orgasms more explosive by itself. Add some vaginal penetration and it’s enough to send me through the roof. It’s also fun with clitoral vibration or when vibrating the base of the plug. Last thing we want is for you to feel pressured, forced, or not enjoying it2. Please make sure that the head of the penis is properly lubricated try some premium flavored lube it does wonders and some of the brands taste amazing. Start with a swirling lick from the base of the shaft and slowly go to the tip of the head of the penis. cheap vibrators

  cheap vibrators Leopard print cuffs are soft and adjustable, thanks to Velcro closures on the outside. They click securely onto the cover via plastic buckles on either side of the wedge cover and on each cuff. Cover is machine washable, so don be afraid to get down and dirty. cheap vibrators

  butt plugs Follow up to the question I posted about 2 months ago. After getting into a discussion with Heather about why she cannot talk about how one woman’s vagina might provide more stimulation to a penis that another, I still cannot understand why vagina ‘size’ would not affect pleasure to a similar extant as penis size. After reading what Heather had to stay and not understanding where she was coming from (“We were
  obviously not on the same wavelength.)I thought I
  would ask for some other peoples points.. butt plugs

  male sex toys Though the G spot’s location varies slightly from person to
  person, it’s generally located about two finger joints length into
  the vagina on the side facing your tummy. You might
  not be able to find it immediately, but don’t worry; it’s there.
  The G spot is actually behind, and not on,
  the anterior (front) vaginal wall, so you’ll need to apply firm pressure to stimulate it..
  male sex toys

  cock rings So I rarely use condoms once I’m in an established long term
  relationship unless my partner gets sick and can’t take their
  birth control pills (happened with my current girlfriend).
  My ex girlfriend ended up getting an IUD so she didn’t have to mess with pills or rings.
  Anyway, that aside my penis is not very sensitive so ultra thin or ultra sensitive condoms
  are a must for me to feel anything while using them.

  cock rings

  vibrators It was rumoured Jonathan was set to be entering the house to defendmum of
  two Kim Kardashian who became a household name after her
  sex tape with CBB contestantRay Jwas released.

  679215 Registered office: 1 London Bridge Street, London, SE1 9GF.
  “The Sun”, “Sun”, “Sun Online” are registered trademarks or trade
  names of News Group Newspapers Limited. vibrators

  dildos But it’s hard when he’s the cause of my pain.
  I found myself distancing myself from him for a while. I actually called a “hiatus”
  becuase it hurt so bad to be around him and understand I couldn’t be with him.
  If you go to even a mediocre piercer, hitting a vein shouldn’t be a problem (and I’m not saying you shouldn’t go for
  the best always get piereced at a well known, sterile facility).
  To see where the veins in your tounge are, the piercer should thouroghly go
  over your tounge and mark where the barbell will go. But if a vein is hit, you can’t really die, but it
  can temporarily or permenately paralyze your tounge dildos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *