Politiseringen av IPCC

FN:s klimatpanel IPCC publicerade den 6:e april den andra av tre delrapporter i sin fjärde klimatrapport. IPCC:s detaljerade och sakliga rapporter från 1990, 1995 och 2001 har varit en guldgruva för alla som försökt navigera i flodvågen av vetenskapliga resultat, partsinlagor och desinformation om klimatförändringarna. Tyvärr visar den senaste rapporten på en ökad politisk kontroll av vilka vetenskapliga resultat och bedömningar som forskarna tillåts presentera genom IPCC.

IPCC:s rapport Klimatförändring 2007, består av tre delrapporter:

 1. De fysikaliska grundvalarna
 2. Konsekvenser, anpassning och sårbarhet
 3. Åtgärder för att mildra klimatförändringarna

Processen gÃ¥r till sÃ¥ att över 2500 forskare över hela världen bidrar till rapporten. En panel pÃ¥ nÃ¥gra hundra forskare författar successiva utkast för granskning av regeringsutsända frÃ¥n över 120 länder. Om inte alla forskare och regeringsutsända är överens sÃ¥ kan inte dokumentet godkännas. Det som hände den 6:e april var att IPCC blev klar med en “Sammanfattning för beslutsfattare” pÃ¥ 21 sidor av den andra delrapporten. Detta skedde efter mycket tuffa förhandlingar där forskarna tvingades till ett flertal viktiga eftergifter av regeringsrepresentanterna.

En av forskarna sa till nyhetsbyrÃ¥n AP att “författarna förlorade.” MÃ¥nga forskare lovade att aldrig delta i IPCC-processen igen pÃ¥ grund av den politiska styrningen. Martin Parry, en av forskarna sa att “det var beklagligt att vissa budskap försvann.” Men han hävdade ändÃ¥ att rapportens övergripande genomslagkraft inte blev urvattnad. John Walsh, en klimatexpert som skrev ett kapital om polarregionerna, sa att “vetenskapen kapades av de politiska byrÃ¥kraterna.” En av huvudförfattarna protesterade under arbetet att “det här är vandalism av vetenskapen” och drog ner applÃ¥der i den hÃ¥rda debatten. Vid ett tillfälle lämnade forskarna förhandlingarna i protest. Presskonferensen som skulle presentera sammanfattningen fick skjutas upp eftersom man inte kunde enas i tid.

Neil Adger vid brittiska Tyndall Centre sa att:

Det verkar som väldigt ogenerade särintressen försöker hindra vissa budskap från att nå ut. Vi har gjort vårt bästa för att tillhandahålla den bästa vetenskapliga bedömningen, men när dess ordval sedan ändras så blir vi väldigt upprörda. Det handlar om tre års arbete.

Nedan följer exempel på information som utelämnats eller mildrats i den andra delrapportens 21-sidiga sammanfattning:

 • Ett pÃ¥stÃ¥ende om att klimatförändringarna med 90 procents säkerhet redan pÃ¥verkar naturen pÃ¥ alla kontinenter och i mÃ¥nga hav. Flera länder insisterade pÃ¥ 80 procents sannolikhet och formuleringen fick strykas.
 • Man har ocksÃ¥ tonat ned och mildrat en varning om att det är stor risk att 20–30 procent av alla växt- och djurarter kommer att dö ut.
 • Utkasten sa att ingen kontinent undgÃ¥r dramatiska effekter om medeltemperaturen pÃ¥ jorden stiger med mer än 2 grader jämfört med 1990. Temperaturgränsen fick justeras till 2–3 grader.
 • Delar av Nordamerika kan drabbas av svÃ¥ra ekonomiska skador. Fick strykas efter initiativ frÃ¥n USA.
 • Beskrivningen av riskerna för korallrev har lindrats.
 • Även en beskrivning av riskerna för tropiska orkaner har lindrats.
 • En illustration som visar hur olika regleringar av utsläppen kan begränsa skadorna har utelämnats.
 • En tabell som visar konsekvenserna av den globala uppvärmningen för varje grad av uppvärmning fick ocksÃ¥ strykas.
 • En mening som hävdade att en minskning av utsläppen krävs utöver endast anpassning till klimatförändringarna ströks även den.
 • En annan mening som pÃ¥stod att “hundratals miljoner” människor skulle vara i riskzonen för översvämningar fick ändras till “miljoner.”
 • Ett pÃ¥stÃ¥ende om att upp till 120 miljoner människor löper risk för hungersnöd fick strykas.

Saudiarabien, Kina, Ryssland, USA, Kanada och Australien pekas ut som de största bromsklossarna. Det är inte svårt att se anledningar till att just dessa länder sätter sig på tvären:

 • Saudiarabien har världens största oljereserver och 90 procent av landets export kommer frÃ¥n olja.
 • Även Rysslands export domineras av olja och naturgas och landet har de sista Ã¥ren Ã¥terfÃ¥tt en del av sin forna stormaktsglans genom att använda sina Ã¥trÃ¥värda fossila bränslen som ett pÃ¥tryckningsmedel mot sina grannländer inklusive EU.
 • USA, Kanada och Australien har regeringar som gÃ¥tt mycket lÃ¥ngt i sina försök att förringa riskerna med klimatförändringarna och deras politiska prestige stÃ¥r pÃ¥ spel (samt kampanjstöd frÃ¥n mäktiga oljeberoende eller oljeproducerande industrier.)
 • USA har världens största utsläpp av koldioxid och Kina de näst största.
 • USA, Kanada och Australien har de största koldioxidutsläppen per person av alla länder (utom nÃ¥gra mindre länder med mycket speciella ekonomier.)

Ändå så förutsägs i alla fall USA, Kina och Australien få bära en mycket stor del av de framtida konsekvenserna av klimatförändringarna bland annat i form av torka och vattenbrist som skulle slå mycket hårt mot det ekonomiskt viktiga jordbruket i dessa länder. Uppenbarligen har de regeringar som prioriterar att sitta kvar vid makten framför sitt lands långsiktiga väl.

USA har även försökt pÃ¥verka andra delar av IPCC:s rapport. Bland annat sÃ¥ ville man poängtera möjligheten med science fiction-artade lösningar som att placera ut tusentals speglar mellan solen och jorden för att minska solstrÃ¥lningen. IPCC:s utkast hävdar att att dessa lösningar är “spekulativa, med okänd kostnad och med okända sidoeffekter.” USA tyckte ocksÃ¥ att Kyotoprotokollet för handel med utsläppsrätter framstod i alldeles för god dager och ville lyfta fram fler negativa sidor.

Årets rapport publiceras under ledning av Rajendra Pachauri. Han blev tillsatt efter att den förra ordföranden Robert Watson tvingades bort år 2002 av USA, uppenbarligen efter lobbying av oljejätten Exxon Mobil, som Klimatfakta skrivit om tidigare. Watson hade uttalat sig mycket kraftigt om behovet att bekämpa den globala uppvärmningen, vilket inte gillades av USA. Pachauri har dock inte blivit så slätstruken som Bushregeringen kanske hoppats, utan han har gjort ett bra jobb givet den politiska press som uppstått.

Orsaken till IPCC:s bekymmer ligger i den byråkratiska processen där 2500 forskare först ska enas om sina resultat (vilket är svårt nog), och sedan kompromissa med samtliga regeringsrepresentanter för 120 länder. Till de 120 länderna hör både demokratier, repressiva diktaturer och oljestater. Med sådana förutsättningar är det ett mirakel att man alls fått fram en rapport.

IPCC:s byrÃ¥kratiska process utformades under Ã¥ttiotalet inför den första rapporten 1990. Även här har USA haft ett finger med i spelet. Ronald Reagans regering ville förhindra uttalanden av självutnämnda kommittéer av forskare av fruktan att de skulle vara för “alarmistiska.” Reaganregeringen föresprÃ¥kade därför den nuvarande byrÃ¥kratiska strukturen där samtliga medlemsländer och experter mÃ¥ste enas om varje detalj. Ironiskt med tanke pÃ¥ att USA varit den hÃ¥rdaste kritikern av FN:s byrÃ¥krati.

Trots de politiska kompromisser som gjorts måste sägas att IPCC producerat allt skarpare och tydligare varningar till världens politiker och väljare för varje rapport som publicerats. IPCC:s rapporter kvarstår som den främsta källan till information om klimatförändringarna. Men den ökande politiseringen av IPCC:s arbete innebär att vi aldrig kommer att få veta precis hur skarpa varningarna varit om de 2500 forskarna fått komma överens utan politisk styrning.

Uppdatering 2007-04-17 Enligt Associated Press sÃ¥ är det bara “Sammanfattningen för beslutsfattare” som gÃ¥r igenom denna kompromissprocess mellan regeringsrepresentanter och forskare. Förutom den fulla rapporten sÃ¥ är ocksÃ¥ en 79-sidig “Teknisk sammanfattning” under framtagning och den kommer att innehÃ¥lla forskarnas ocensurerade bedömningar och resultat.

Källor

22 thoughts on “Politiseringen av IPCC”

 1. Jag är ingen historiker, men … Om vetenskap och demokrati vore samma sak skulle världen fortfarande vara platt. Det fanns aldrig politisk majoritet bakom pÃ¥stÃ¥enden om att jorden skulle vara rund. Makt eliten som sedan länge investerat mycket i en världsbild som pÃ¥stod att jorden var platt var beredd att döma individer till döden bara för att de pÃ¥pekade motsatsen. Inte oväntat hängde massorna pÃ¥ och lynchade gladeligen de individer som pÃ¥stod motsatsen.
  Att jorden sedan blev rund är mycket till förtjänst av individer som stod emot både hot om terror och grupptryck och som även hade förmågan att in i det sista hävda sin rätt att ha en avvikande åsikt.
  För IPCCs del tror jag att få forskare har missat budskapet, säg att jorden är platt eller så får du inte bidra.
  För min del minskar det förtroendet även för de forskare som var marginellt kritiska. De har antagligen förstått budskapet mycket tidigare och valt en nivå av kritik som både tillåter dem att vara negativa, men även att de deltar nästa omgång.

 2. Yoki, vilken var denna maktelit som skall ha trott att jorden var platt och vilken period är det du talar om egentligen? Att jorden är rund har varit känt åtminstone sen den grekiska antiken och ingen har blivit dömd till döden för att påstå motsatsen.

  IPCC har inga bidrag att dela ut så det spelar ingen roll vad dess administratörer tror. På nationell nivå varierar det naturligtvis mellan olika länder. I USA är det helt klart så att de som tror på en antropogen uppvärmning riskerar hamna i konflikt med Bush och alla hans utnämnda byråkrater. Du får inte ens nämna isbjörnar utan speciellt tillstånd!

  Om du tittar pÃ¥ vilka som är medförfattare till IPCCs rapporter finner du mÃ¥nga av de mest kända kritikerna. Det är inte sÃ¥ att IPCC slänger ut folk som har “fel” Ã¥sikt.

 3. Jag tror att det var historiekunskaper från gymnasiet som jag grävde ned i när jag skrev det så det tog en stund innan jag hittade det.
  http://muse.tau.ac.il/museum/galileo/investigation_trial.html
  (Kanske inte den bästa länk, men här var jag bara ute efter första bästa för att komplettera mina minneskunskaper)
  Men om jag kommer ihåg rätt så finns det fler och mindre prominenta individer som utmanat den sk. maktleliten då, vilket naturligtvis var den Kristna kyrkan ledd (Vilket var en av frågorna).

  Fenomenet som sådant är inte speciellt nytt, om jag kommer ihåg rätt så lät Pythagoras dränka en person för att han påstod att alla tal inte var rationella (återigen gräver mycket djupt i historiekunskaper)

  Att man nu valt en process som tillåter att politik styr den vetenskapliga processen är troligtvis (I dessa fall är jag en konspirationsteoretiker) ett beställnignsjobb.

  Vad gäller period så tänker jag inte ens kolla årtal och jo visst du har helt rätt om att det funnits perioder då detta varit känt, men å andra sidan så fanns det inte en makt elit som hade intresse av att dölja jordens rundhet eller flathet. Det är dock totalt ointressant att kolla årtal.

  Vad gäller bidrag så tror jag att du blandade ihop det med det som jag skrev bidra. Efter flera års arbete i en stor organisation så har jag lärt mig att alla (utom jag, för jag är en idiot) har en instinkt som gör att de mycket snabbt anpassar sig efter maktelitens önskemål.

  De kommentarer som sade att resultatet var blekt men ok tror jag att de har just förstått att om de uttalar sig för kritiskt kommer de inte att vara del av IPCC nästa år (Återigen för att jag tror att de har någon form av överlevnadsinstinkt). Min PERSONLIGA åsikt blir därför att jag inte tror på utalanden som säger att resultatet var bra.

  För övrigt hade jag varit ute och inspekterat ölsortimenten på några etablisemang för den typen av verksamhet tillsammans med ett antal kollegor då jag skrev det tidigare och eftersom jag är en idiot så har jag fortfarand inte förstått det olämpliga att exponera sin röst vid sådana tillfällen.

 4. Yoki, läs på igen vad Galileo anklagades för! Det handlade inte om att jorden var platt utan om huruvida den var universums centrum. Även så var processen mot honom lite speciell. Kopernikus hade diskuterat samma sak tidigare liksom biskop Nicole Oresme och kardinal Nicolaus Cusanus och ingen av dem hade blivit förföljda.

  Det är bra att du inser att det bara är din PERSONLIGA åsikt, men om du skall debattera i ett öppet forum är det bra om du också lägger fram argument. Inte bara att du antar att IPCC måste vara korrumperat bara därför att.

 5. Jo, “ha” det finns säker en sÃ¥dan regel att man inte fÃ¥r utrycka en personlig Ã¥sikt i en diskussion i ett publikt forum.

  För övrigt kan det mycket väl vara att den bild jag fÃ¥tt av världshistorien där Kyrkan var en makelit vilka bedömde att deras fortsatta makt till delar berode av deras förmÃ¥ga att aktivt motarbeta de som hotade deras världsbild är en illvillig propagandaseger för 40 talist lärare med rötter i rödvinsvänstern, men den bilden sitter för djupt rotad för att du ska kunna använda nÃ¥gra “det finns” argument för att bevisa att den är helt fel.

  Naturligtvis kommer jag att ta ditt påstående om att det aldrig inträffat som en möjlighet och kommer därför att sträva efter att uppdatera min bild av världshistorien, det kommer dock att få låg prio då jag har fullt upp med att lära mig vad som är sant och falskt vad gäller klimatförändring.

  Om den inte är fel så är det en alldeles utmärkt paralell till vad som händer idag.

  Väldigt stora mängder pengar (vi skulle kunna kalla det för en makt elit, eller inte) motarbetar aktivt framtagande av information som på något sätt hotar deras världsbild om att klimatförändringarna är naturliga och inget att oroa sig för.

  Mekanismerna i detta beteende är mitt stora intresse men för att inte störa ditt behov av “argument” försöker jag inte ens ge mig pÃ¥ att beskriva vad jag “tror” ligger bakom.

  För övrigt har jag letat och letat men kan inte för allt i världen finna ett stycke där det stÃ¥r att jag pÃ¥stÃ¥r att IPCC är korrumperat. Även om jag tar webbläsaren till hjälp till sökning sÃ¥ är enda stället där jag hittar ordet faktiskt din inlaga. Är detta ett sÃ¥dant “ARGUMENT” du talade om? Jag trodde och tror fortfarande att jag sa “minskar det förtroendet”. Tillägget “för min del” torde även visa att jag inte syftar pÃ¥ en generell vetenskapligt bevisad företeelse utan precis pÃ¥ det du säger att är förbjudet i publika forum, en Ã¥sikt som är min egen.

 6. Yoki, IPCC förväntas ge en opartisk bild av klimatforskningen. Om du pÃ¥stÃ¥r att de bara välkomnar folk med “rätt” Ã¥sikt sÃ¥ är det detsamma som att du pÃ¥stÃ¥r att de är korrumperade även om du inte använt just det ordet. Däremot tycks det som jag missuppfattade Ã¥t vilket hÃ¥ll du anser att IPCC förvränger fakta. Problemet är att extremister pÃ¥ bÃ¥da sidor är lika övertygade om att det finns en maktelit som döljer sanningen och de tenderar att använda snarlikt sprÃ¥kbruk.

 7. Jo du har helt rätt i att ordvadelt “makt elit” har en viss värdeladdning och jag var väl inte riktigt bekväm med valet heller. Att “makt eliter” sedan döljer information för allmänheten är väl knappast en överaskning och precis den poäng jag försökte göra.
  Det tar inte mÃ¥nga sekunder för en nybildad styrelse att föreslÃ¥ att man mÃ¥ste filtrera information efterom de utanför styrelsen inte kan se problemet pÃ¥ “rätt” sätt och därmed kunna fatta rätt beslut. Det finns även mycket forskning som instämmer i detta, även om jag nu inte tänker bidra med länkar denna gÃ¥ng.

  Rent sannolikehetsteoretiskt är det dock större sannolikt att en konspiration finns än att den inte finns varje givet ögonblick.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Conspiracy

  Att påstå att i detta ögonblick finns inte en verksamhet mellan åtminståne två personer som passar in på någon av de beskrivningar som ordet konspiration har är mycket osannolikt.

  Glömmer vi sedan bort konspirationsdiskussionen och jag kan formulera om det jag skrev så blir det:

  1. Jag har stort förtroende för det som skrivs på klimatfakta och avser inte förkasta det som skrivs i detta skede.
  2. Jag uppfattar det som om IPCC låtit en Politisk process filtrera den vetenskapliga processen.
  3. Politik är ett uselt verktyg för vetenskapliga framsteg.
  4. Så snart man infört en politisk process kommer deltagare att intuitivt förstå regelverket i denna och göra sig behjälpliga för att ytterligare driva fram den politiska processen, genom att anpassa sig.

  Om du fortfarande ser en konspiration så kan jag tyvärr inte hjälpa dig.

  Tycker du däremot att jag har fel i någon punkt kan du ju alltid lägga upp argument.

  I övrigt tycker jag att du inte bör kritiserar det jag skriver utifrån dina tolkningar och tänker inte föra den rätt onödiga delen i denna diskussion vidare genom att ta upp vilka ord du lägger i min mun denna gång.

 8. Som kommentar till dina punkter:
  2. Det har som framgår av artikeln ovan skett en viss filtrering när man skrivit ihop sammanfattningen, dock inte så allvarlig att den på avgörande sätt förändrat slutsatserna.
  3. IPCC är inte skapat för vetenskapliga framsteg. Det är en organisation som sysslar med att ta fram ett beslutsunderlag för hur man politiskt bör hantera frågan, dvs de sammanfattar bara forskning som sker runt om i världen.
  4. De som skriver rapporten är inte anställda av IPCC eller på något annat sätt beroende av denna. Det försvårar påtryckningar vare sig explicita eller implicita. De inblandade forskarna kommer från universitet runt hela världen och torde inte ha någon gemensam agenda.

 9. 2. Min kommentar handlar om att jag tror att filtreringen troligtvis är mera allvarlig än vad som medges, men som sagt vad är det en personlig åsikt baserad på personliga erfarenheter.

  3. Förstår inte riktigt din ide om en ovetenskapligt beslutsunderlag (förlåt sarkasmen, men jag tror du förstår min kritik utan att ta illa upp).

  4. Det spelar inte sÃ¥ stor roll eftersom det är valet av “rapporterare” som är det avgörande inte deras oberoende. Att det finns en trillion oberoende rapporter är totalt ointressant om IPCC väljer en “oberoende” rapport som är politiskt korrekt.

 10. Ge dÃ¥ gärna stöd för din oro i vetenskapliga argument eller artiklar sÃ¥ lovar jag att lyssna…

 11. Inget av det jag skriver här är fakta granskat, men när jag skrev mitt första inlägg insåg jag inte de höga kraven och har haft lite svårt att sätta mig in i ämnet på kort tid. Kan tänka mig att nästa kommentar blir att jag inte får yttra mig på publika bloggar om jag inte är insatt, men jag antar att jag kan ta risken.

  Noam Chomsky är väl en person som skrivit mycket om hur många gör sig behjälpliga en maktstruktur utan påverkan genom hot eller belöning. Där finns mycket att läsa, men jag vet inte hur pass vetenskapligt det är.

  Ett “argument” kunde vara att: Rapportering, bÃ¥de vetenskaplig och annan, om risker med mobiltelefoni är mildare i länder med stora investeringar i dessa branscher. Om detta stämmer sÃ¥ är det naturligtvis bara ett exempel, men det torde vara ett bevis pÃ¥ att det är fullt möjligt att pÃ¥verka vetenskaplig rapportering även om det finns mÃ¥nga oberoende vetenskapsmän.

  Det andra påståendet att de personer som yttrar sig om IPCC och som har ett intresse av att göra sig hörda i framtiden väljer att tona ned kritiken till en generellt sett mera accepterad nivå tycker jag inte att det behöver någon som helst vetenskaplig argumentering. Däremot tycker jag att det behövs argumentering för det motsatta. Varför skulle en person inte anpassa sig om det ligger i hans intresse.

  Återigen så blir det en väldigt enkel risk analys.
  1. Uttala sig korrekt, Ingen konsekvens för fel beteende
  2. Uttala sig milt, Ingen konsekvens för fel beteende
  3. Uttala sig korrekt, Negativ konsekvens för fel beteende
  4. Utala sig milt, Negativ konsekvens för fel beteende

  Om personen i fråga har möjlighet att bedöma om konsekvensen uppstår eller inte så blir valet enkelt, men är sannolikehten större än noll kommer valet att hamna på att utala sig milt.

  Naturligtivs är riskanalysen avsevärt mera komplex och man mÃ¥ste även ta med i beaktande att det finns konsekvenser för att utala sig för milt ocksÃ¥, men exemplet avsÃ¥g att peka pÃ¥ “Varför skulle det INTE vara sÃ¥?”.

  Det finns dock exempel mycket närmare. En bloggare som väljer att uttala sig i Ã¥sikter eller med ord som är kontroversiella kommer att fÃ¥ färre och mera extrema läsare än en bloggare som väljer mildare sätt att utrycka sig. Se bara hur Palm triggades av begreppet “makt elit” sÃ¥ till den grad att bÃ¥de ordet extremist och konspiration användes.

 12. Det blev ett fel där …

  “pÃ¥verka vetenskaplig rapportering även om det finns mÃ¥nga oberoende vetenskapsmän.”

  Ska vara

  “pÃ¥verka resultatet av vetenskaplig rapportering även om det finns mÃ¥nga oberoende vetenskapsmän.”

  Skillnaden är att även om rapporterna fortfarande har samma innehåll kommer genomslaget i samhället att bli annorlunda.

 13. Hi!

  I would like make better my SQL capabilities.
  I red really many SQL resources and want to
  get more about SQL for my work as oracle database manager.

  What can you recommend?

  Thanks,
  Werutz

 14. Очень классное место, мне тут понравилось, правда…
  Столько всего класного и позновательного, я тут задержусь на долго.

 15. Hi.
  My computer worked not correctly, many errors. Please, help me to fix buggs on my computer.
  My operation system is Windows7.
  Thx,
  immupsMoins

Comments are closed.