Hur du diskuterar med en klimatstruts

Klimatfakta är tillbaka efter långt uppehåll och startar med en artikelserie som kommer att bli en guide till hur du argumenterar mot de som av olika anledningar anser att vi inte behöver ta krafttag för att begränsa utsläppen av växthusgaser.

Guiden är inspirerad av den utmärkta How to Talk to a Climate Sceptic som listar motargumenten mot alla de hundratals felaktiga tekniska invändningar som klimatförnekare brukar dra upp (det beror på solen o.s.v.). Till skillnad från How to Talk to a Climate Sceptic riktar sig den här guiden i första hand till diskussioner med de som inte ifrågasätter forskningen i sig men har andra anledningar till att vi inte bör agera snart och kraftigt.
Continue reading Hur du diskuterar med en klimatstruts

Produktionen av fossila bränslen måste minska

Foto PaulinskiMånga olika åtgärder har föreslagits för att minska utsläppen av växthusgaser, allt från koldioxidskatter, utsläppsrättshandel, klimatmärkning, etanolbilar, trädplanteringar till nya glödlampor. Men i detaljdiskussionen om dessa lösningar glöms det större perspektivet ibland bort.

Den allra största delen av det kol som finns i de fossila bränslen vi gräver och pumpar upp hamnar i atmosfären förr eller senare. Därför är det viktigt att vi inte bara fokuserar på att minska konsumtionen av fossila bränslen utan också på att minska produktionen av dem. Annars är det risk att vi hamnar fel i våra åtgärder och att det enda som sker är att en form av konsumtion ersätts av en annan.

Continue reading Produktionen av fossila bränslen måste minska

Att ställa om energisystemet kostar inget

I Danmark har Ingenjörsföreningen undersökt möjligheterna att sänka utsläppen av koldioxid med minst 50 procent till 2030. Resultatet var att man satte 60 procents koldioxidreduktion och 30 procents energieffektivisering som ett realistiskt mål.

Det går att göra mycket även i Sverige. En rad aktörer har visat på stor effektiviseringspotential inom industrin, byggnader och transporter. Omställningen är varken ett tekniskt eller ekonomiskt problem visar det danska exemplet, konstaterar gästskribenten Göran Sidén, lärare vid programmet ”Energiingenjör – förnybar energi” vid Högskolan i Halmstad.

Continue reading Att ställa om energisystemet kostar inget