Invändning: Klimatforskarna har fel

Även om det inte är lika vanligt som tidigare stöter man ofta på argument där någon försöker motbevisa den etablerade vetenskapen kring de pågående klimatförändringarna. Några av de vanligaste invändningarna:

  • Det beror på ändringar i solstrålningen
  • Isen breder ut sig i Antarktis
  • Uppvärmningen slutade 1998
  • Det var lika varmt på medeltiden
  • Det fanns vindruvor i Vinland
  • Den mesta koldioxiden kommer från vulkaner
  • Klimatet har alltid ändrats
  • Vattenånga spelar en större roll i atmosfären än koldioxid
  • Mänsklighetens koldioxidutsläpp är minimala jämfört med naturens
  • Historiskt ökar koldioxidnivån efter temperaturen, inte tvärtom

Kärnan i denna typ av argument är att någon försöker motbevisa den etablerade klimatvetenskapen: det sker ingen klimatförändring, den är mycket mindre än vad som påstås eller det är inte mänskligheten som orsakar den. Argumenten kommer ofta från inbitna klimatförnekare som har många liknande påståenden på lager. Det kan vara mycket tröttsamt att diskutera med en sådan person. Här är tre taktiker för att bemöta förnekaren:

1. Motbevisa varje enskilt argument

Du kan försöka motbevisa varje enskilt argument från förnekaren. Det är nästan omöjligt i en muntlig argumentation om du inte har betydligt större kunskaper i ämnet, eftersom om du lyckas motbevisa ett argument drar förnekaren bara upp nästa motargument tills han hittar ett som du inte känner till alla fakta om och därför blir svarslös. Han har då ”vunnit” diskussionen.

I en skriftlig diskussion har man en mer ärlig chans eftersom det finns tid att leta upp motargumenten på nätet. Det är dock tidsödande och en inbiten förnekare ger sig inte hur många argument du än motbevisar. Om du ändå vill försöka att argumentera emot klimatförnekaren (kanske för att också övertyga dig själv att han har fel) så rekommenderas följande källor:

Denna taktik fungerar bäst på personer som är dåligt insatta i frågan och troligen har snappat upp enstaka argument från en mer inbiten förnekare.

2. Byt ram för diskussionen

En bättre taktik är att styra diskussionen från en detaljgranskning av klimatvetenskapen, något som ändå inte leder någonstans om man inte själv är en klimatforskare. Ett bra argument för att undvika en sådan detaljdiskussion:

Det är löjligt och arrogant att vi som lekmän ska granska klimatforskarna. Det finns forskare som gör precis detta, och din invändning är redan besvarad eller föremål för pågående forskning. Ingen respekterad internationell eller nationell vetenskaplig organisation motsätter sig människans klimatpåverkan (se Wikipedia: Scientific opinion on climate change). Om någon skulle motbevisa de etablerade teorierna om klimatförändringarna och dess orsaker så är inte Nobelpriset långt borta.

3. Ignorera förnekaren

Om du talar med en typisk inbiten klimatförnekare, som brukar vara en medelålders eller äldre man som har liten tilltro till auktoriteter, ofta anar konspirationer och överskattar sin egen vetenskapliga förmåga; så är det omöjligt att få honom att ändra åsikt. För att vinna diskussionen i andras ögon i ett publikt forum är ett kort argument av typ 2 bäst. Därefter lämnas förnekaren bäst i fred, då det är bättre att lägga ner tid på att argumentera med de som är mer öppna i sinnet. (Se denna intressanta rapport, beställd av Naturvårdsverket, för en beskrivning av en typisk klimatförnekares personlighet.)

Denna artikel är en del i serien Hur du diskuterar med en klimatstruts.