Invändning: Klimatforskarna har fel

Även om det inte är lika vanligt som tidigare stöter man ofta på argument där någon försöker motbevisa den etablerade vetenskapen kring de pågående klimatförändringarna. Några av de vanligaste invändningarna:

 • Det beror pÃ¥ ändringar i solstrÃ¥lningen
 • Isen breder ut sig i Antarktis
 • Uppvärmningen slutade 1998
 • Det var lika varmt pÃ¥ medeltiden
 • Det fanns vindruvor i Vinland
 • Den mesta koldioxiden kommer frÃ¥n vulkaner
 • Klimatet har alltid ändrats
 • VattenÃ¥nga spelar en större roll i atmosfären än koldioxid
 • Mänsklighetens koldioxidutsläpp är minimala jämfört med naturens
 • Historiskt ökar koldioxidnivÃ¥n efter temperaturen, inte tvärtom

Kärnan i denna typ av argument är att någon försöker motbevisa den etablerade klimatvetenskapen: det sker ingen klimatförändring, den är mycket mindre än vad som påstås eller det är inte mänskligheten som orsakar den. Argumenten kommer ofta från inbitna klimatförnekare som har många liknande påståenden på lager. Det kan vara mycket tröttsamt att diskutera med en sådan person. Här är tre taktiker för att bemöta förnekaren:

1. Motbevisa varje enskilt argument

Du kan försöka motbevisa varje enskilt argument från förnekaren. Det är nästan omöjligt i en muntlig argumentation om du inte har betydligt större kunskaper i ämnet, eftersom om du lyckas motbevisa ett argument drar förnekaren bara upp nästa motargument tills han hittar ett som du inte känner till alla fakta om och därför blir svarslös. Han har då ”vunnit” diskussionen.

I en skriftlig diskussion har man en mer ärlig chans eftersom det finns tid att leta upp motargumenten på nätet. Det är dock tidsödande och en inbiten förnekare ger sig inte hur många argument du än motbevisar. Om du ändå vill försöka att argumentera emot klimatförnekaren (kanske för att också övertyga dig själv att han har fel) så rekommenderas följande källor:

Denna taktik fungerar bäst på personer som är dåligt insatta i frågan och troligen har snappat upp enstaka argument från en mer inbiten förnekare.

2. Byt ram för diskussionen

En bättre taktik är att styra diskussionen från en detaljgranskning av klimatvetenskapen, något som ändå inte leder någonstans om man inte själv är en klimatforskare. Ett bra argument för att undvika en sådan detaljdiskussion:

Det är löjligt och arrogant att vi som lekmän ska granska klimatforskarna. Det finns forskare som gör precis detta, och din invändning är redan besvarad eller föremål för pågående forskning. Ingen respekterad internationell eller nationell vetenskaplig organisation motsätter sig människans klimatpåverkan (se Wikipedia: Scientific opinion on climate change). Om någon skulle motbevisa de etablerade teorierna om klimatförändringarna och dess orsaker så är inte Nobelpriset långt borta.

3. Ignorera förnekaren

Om du talar med en typisk inbiten klimatförnekare, som brukar vara en medelålders eller äldre man som har liten tilltro till auktoriteter, ofta anar konspirationer och överskattar sin egen vetenskapliga förmåga; så är det omöjligt att få honom att ändra åsikt. För att vinna diskussionen i andras ögon i ett publikt forum är ett kort argument av typ 2 bäst. Därefter lämnas förnekaren bäst i fred, då det är bättre att lägga ner tid på att argumentera med de som är mer öppna i sinnet. (Se denna intressanta rapport, beställd av Naturvårdsverket, för en beskrivning av en typisk klimatförnekares personlighet.)

Denna artikel är en del i serien Hur du diskuterar med en klimatstruts.

54 thoughts on “Invändning: Klimatforskarna har fel”

 1. Varför skall man vinna diskussionen? Vill man inte komma frammåt? Tänk om båda parter har fel. Eller rätt.

 2. Som klimatförnekare kan jag tala om vad jag behöver för att vinnas över till den rätta, Exxon-befriade sidan:

  1. Att AGW-anhängarna kan skilja på klimatförändringar och mänsklig påverkan. Det finns inget likhetstecken mellan dem trots att man ofta pekar på fullt naturliga fenomen eller händelser som inte har med AGW att göra.

  2. Så länge korrelationen mellan CO2 och global temperatur är sämre (obefintlig) än korrelationen mellan solfläckar/temp och PDO/temp.

  3. Så länge modellerna suger (ALLA slutsatser, policies m.m bygger på dessa = skrämmande dåligt!) Vi pratar inte om några små avvikelser, osäkerheter. (Yougannis et al. 2008 m.fl artiklar)

  4. Att Roy Spencer “naturliga” modell är felaktig. (Trots RealClimates tappra försök har den stÃ¥tt emot)

  5. Att de klimatforskare som deltar i processen att ta fram policydokument mm om klimatet saknar en politisk agenda, dvs INTE är medlemmar i Greenpeace, mp, WWF osv osv särintressen. (För all del Exxon också)

  6. Att man tar avstånd från flera klimatforskares försök att justera data för att resultaten till en början inte ligger i linje med AGW-hypotesen (Mann = hockeyklubban där tempdata som motverkade trenden togs bort, Hansen = där UHI-effekten inte korrigerades helt och hållet i globala tempdata)

 3. Filipsson: Därför att vilken sida som i slutändan vinner debatten påverkar hela mänsklighetens framtid?

 4. Adolf, jag mÃ¥ste tacka dig för att du erbjudit en mycket pedagogisk illustration av det jag skrev om. Som du nog förstÃ¥r faller du under taktik 3 ovan… 😀

 5. Jacob! Det finns hopp för de AGW-troende. Tycker annars att ni har alldeles för lite humor.

  Angående strategier har ni glömt en:
  ” 4. Om er AGW-opponent är klimatforskare eller har t.ex minst en MSc i fysik/oceanografi/kemi/m.fl och vill diskutera vetenskapliga fundamenta i IPCC-rapporterna: SPRING FÖR LIVET! NI KAN INTE VINNA!”

  Läs här t.ex (peer-review): http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0809/0809.0581.pdf, ytterligare en spik i IPCC-kistan sedan 2006 (sista året som IPCC sammanställde forskningsresultat ifrån)

 6. Kategorisering av människor till AGW-troende och AGW-opponent gör att man dels ser vilken av dessa tvÃ¥ grupper som gjort kategoriseringen, och dessutom diskvalificerar sig själv i en vetenskaplig debatt. Alla forskare vet att det inte finns nÃ¥gon sanning, utan hypoteser ställs och prövas. När det kommer till komplexa system sÃ¥ vill gärna folk och media förenkla… vilket leder till generalisering, polarisering, politisering och patetiska diskussioner istället för konstruktiv testning av hypoteser. De vetenskapliga fundamenta i IPCC är alltsÃ¥ alla forskare införstÃ¥dda med att de inte bara bör testas, utan skall testas. Om sedan en modell säger att det borde vara varmare i troposfären, sÃ¥ betyder inte det att en antropogen pÃ¥verkan pÃ¥ klimatet inte sker om inte den modellerade temperaturen i troposfären har uppstÃ¥tt. Däremot sÃ¥ betyder det att modellen inte kunder förutspÃ¥ allt, vilket är naturligt dÃ¥ alla modeller är en förenkling av det kaotiska och hyperkomplexa system som atmosfären är.

  Ang artikeln som det hänvisas till sÃ¥ slÃ¥r det mig tre saker. Den största kritiken mot IPCC är att tidsserierna inte är tillräckligt lÃ¥nga och noggranna. Artikelns tidsserier är mellan 10-25 Ã¥r!?! och drar slutsatser i enheter av grader Kelvin per decennium… öh? Lite fÃ¥ observationer…??

  Man använder multipel linjär regression, en urgammal och obsolet statistisk metod som inte passar för multivariata data med latenta variabler. Speciellt när dom själva i artikeln anser att dessa variabler troligtvis inte är linjära, och att det finns tröskelvärden i datat. Detta leder till att repsonsvariablerna inte är normalfördelade, vilket man antar de är om man använder MLR. Dessutom så tar man inte med flertalet påverkande variabler i denna tunna metod (som man erkänner borde påverka) och drar långt gångna slutsatser ändå. Att inte reviewerna påtalat detta är väldigt illa och visar att de statistiska kunskaperna i forskarvärlden inte är så bra som de borde vara.

  För det tredje sÃ¥ tar man upp ENSO som en pÃ¥verkande variabler. Ok.. men man kan inte använda en antagen pÃ¥verkande variabler för att utröna vilken mätteknik som är bäst. Speciellt inte om inte undersökningen är gjord under kontrollerade former och utan inverkan av andra variabler. Detta är givetvis omöjligt i system av en atmosfärs storlek. Detta leder till att alla andra oscillationer t ex NAO, AO, inte är med och fÃ¥r förklara vilken mätt variabler som egentligen är mest pÃ¥litlig. Dessutom är dessa helt utelämnade i den stora analysen artikeln gör pÃ¥… vad var det? fyra variabler?

  Slutligen sÃ¥ är slutsatsen att CO2 inte borde vara den största förklaringen till uppvärmningen, utan att andra antropogena faktorer sÃ¥som markanvändning och industrialisering kan vara orsaken, men artikeln tillägger för att gardera sig att det kan vara “andra” saker. Visst… artikeln poängterar att IPCCs uttryck att CO2 borde vara den största orsaken som felaktig, men anser att CO2 är en del av kakan, om än inte den största. Detta anser jag själv som inte en sÃ¥gning av AGW… snarare ett medhÃ¥ll till teorin… Men man kanske läser vetenskapliga artiklar som man vill att dom skall läsas.

 7. Jacob har nog missuppfattat hela iden med AGW teorin och forskningen. Det ligger i forskningns natur att motbvisa en hypotes eller teori.
  Då är det s.k metodik 3 faller utanför all redlighet.
  Såsom den engelske forskaren Thomas Huxley, uttryckte: ”En sann vetenskapsman erkänner inga auktoriteter, ty för honom är skepticism den högsta av dygder och blind tilltro en oförlåtlig synd”

  Om Jacob skall behöva bemöda sig med att diskutera med skeptiker bör han nog ändra inställning, eftersom Jacob vare sig är politker som lägger förslag om pÃ¥lagor i form av skatt baserad pÃ¥ denna lögn, ej heller är han medlem i den innersta kretsen av “storljugararna” i IPCC. Varför diskutera med en pajas som trots fin taktik inte kan besvara fakta med fakta utan att dra in antal som tycker si eller sÃ¥, vilket universitet och titel personen i frÃ¥ga har.

  En sak är tydlig : det finns en sajt för hur man skall besvara alla “nollor som inte är troende”
  Undra om vi icke troende skulle kunna behöva en likadan, nej tyvärr det går inte, vi drabbas av skatten som obönhörligen kommer i vilket fall. Vi kan inte värja oss från pålagor med argument. Frågan är hur man skall återbeskatta tillbaka all förlorad utveckling pg.a av denna bluff.
  Instiftande av “vad var det jag sade” skatt, gÃ¥r inte det heller eftersom resultat av AGW teorin byter konsekvens i lagom takt som verkligheten inte stämmer överens.

  Tänk om 50 Ã¥r är det kallt som nu men det tillhör global uppvärmning det ocksÃ¥. Konsekvensen glider…

 8. Glömde en sak
  “1. Motbevisa varje enskilt argument

  Du kan försöka motbevisa varje enskilt argument frÃ¥n förnekaren. Det är nästan omöjligt i en muntlig argumentation om inte du har betydligt större kunskaper i ämnet”

  Även om du har kunskap är det inte så lätt iallfall. En del argument tycks ingen klimatolog rå på.
  Typ :varför är CO2 halten FÖRE temp kurvan i i alla diagram inkl IPCC’s egna manipulerade diagram?

  Jag har fortfarande inte sett ett tillförlitligt argument.

 9. Och därmed föll Per i samma fälla.

  Per fÃ¥r gärna försöka bevisa sin tes, vilket inte görs med att slÃ¥ “hÃ¥l” pÃ¥ mindre delar av en teori. PÃ¥minner mycket om kreationisters försök att slÃ¥ hÃ¥l pÃ¥ evolutionsteorin genom att pÃ¥peka hÃ¥len i fossilföljden. Man kan inte bygga en hypotes mha hÃ¥l o en annan hypotes. Ännu mindre bevisa den. Men de har inte givit upp fastän ET är 150 Ã¥r gammal.

 10. Fälla? det var du Lunken som inte kan svara på en enkel fråga. Det är inte så komplext att man måste bevisa min tes. Titta på diagrammen Temp-CO2 halt (finns i IPPC rapport) om Lunken har förmågan att läsa diagram varför är temperaturen föregående till CO2 halten. Jag behöver inte bevisa nån tes, jag vill bara ha ett svar. Enkla svar finns inte i någon religion liksom miljö religionen, hur skulle det se ut om någon visste varför Jesus lät sig korsfästas när han kunde utträtta så mycket mer nedanför korset?

  OM IPCC har rätt i sin befängda teori varför pekar alla modeller åt fel håll jämfört med verkligheten?

  Lunken, du för en fullständigt värdelös debatt teknik, att förringa det mest pÃ¥tagliga kruxet med AGW terorin genom att nedgradera resonemanget genom uttrycka “slÃ¥ hÃ¥l pÃ¥ mindre delar av en teori”.
  Jag som enskilld behöver inte bevisa nÃ¥gon tes, du vet alla argument som jag kan rapa upp men inget av dem betraktas ur vetenskaplig synvinkel frÃ¥n nÃ¥gon av dina gelikar eller Lunken själv. Det handlar inte om om nÃ¥t annat än tro ( och en himla massa pengar) samt att man kan klämma Ã¥t en och annan som har rÃ¥d med en stor bil eftersom man med 90 % sannolikhet tillhör nÃ¥gon vänsterfalang om man är “miljömupp”.

  Jag är inte glad Ã¥t att mina skatte pengar slösas bort pÃ¥ idiotiska studier om vilka typer som är “förnekare” genom anslag till naturvÃ¥rdsverket.
  Om man läser rapporten från Naturvårdsverket med lite mer öppen syn om säg ca 50 år när det visade sig vara en bluff, vad säger man då om naturvårdsverket, kan paralleller till rasbiologiska institutet på 30-40 talet kanske vara relevant? Klassificera människor enligt en normalstandard (troende = normalt , övriga skall piskas in i ledet)

 11. I DN påstods det att forskare varnade för isen kanske redan i sommar skulle vara borta i arktis, märkligt eftersom Jeremy Clarksson och Co körde bil ( Toyota Landcrusier ) hela vägen till Nordpolen sommaren 2007?

  Om alla dessa klimatologer är så säkra på sin sak bör de väl ändå hålla tyst om dylika resonemang när det fullkomligt är total fel.
  Än värre bör DN och andra medier och journalister granska sina källor och kritiskt granska dess innehåll. Nä, inte när det gäller Växthus effekten.

  brrrr

 12. Här gör Per ett otal retoriska grepp som Strawmen och personliga angrepp, förlöjliganden och konspirationteoriska utfall. Jag har redan tröttnat…

  Min debatteknik går ut på att använda vetenskapsteoretiska argument, och dessa referenser du härrör till är antingen redan motbevisade, eller inte falsifierbara. Jag kan inte heller bevisa att Gud inte finns, vilket är samma grepp du använder. I forskarvärlden pratar vi hela tiden om sannolikheter, och de argument du tar upp kontra aktuella observationer är inte tillräckliga. Ledsen, men så är fallet. Detaljer i modeller kan givetvis inte förutspå smådetaljer som antalet orkaner ett visst år, eller att isutbredningen i Arktis bara var näst minst någonsin uppmätt senaste sommaren. Det gör dom inte fel i sammanhanget. Hur mycket har dom inte redan förutspått som har infallit? Din tjafs om varför ngn kunde åka till nordpolen i en bil är irrelevant. Det motbevisar ingenting. IPCCs modeller (som uppdateras och förbättras ideligen) förutspår inte ett isfritt Arktis än på ett tag. Så vilka av dina argument är bra exempel? Ja.. inga hittills. Dessutom så gör du som person misstaget att tro dig veta bättre än en hel forskarkår, samt veta hur allting funkar med fosrkningspengar och finansiering. Jag ser direkt att du inte har koll där utan använder dig av dina konspirationteorier. Jag tror att en gnutta självinsikt om ditt kunnande inom vissa områden är nödvändig för att folk skall ta dig på allvar och orka diskutera detta med dig.

  Du har gjort klart för oss din uppdelning av människor i två fack, vilket är klassiskt bland vetenskapsskeptiker såsom AGW- och ET-förnekare. Sådan uppdelning är ointressant och tillför ingenting till varken debatten eller vetenskapen.

 13. Ibland blir jag bara trött, kan du inte bara svara på frågan, det är inget retoriskt grepp, Lunken bara en fråga.

  Själv har lunken inte använt ett enda “vetenskapsteoretiskt” argument och undviker istället frÃ¥gan med personangrepp, jag tror mig inte veta bättre än hel forskarkÃ¥r, det har jag aldrig pÃ¥stÃ¥tt, däremot pÃ¥stÃ¥r jag att jag lyssnar pÃ¥ ALLA forskare till skillnad frÃ¥n Lunken.

  Tex tar jag mer fasta pÃ¥ följande avstÃ¥ndstagande frÃ¥n IPCC’s rapport skriven av tre klimatforskare med i IPCC.
  Läs :
  http://www.mkb.se/klimatbalans/IPCC-Pachauri.pdf

  Du angriper mig personligen fyra gånger i ditt svar:
  Jag är ingen vetenskapsskeptiker däremot gillar jag den vetenskapliga tesen:
  ”En sann vetenskapsman erkänner inga auktoriteter, ty för honom är skepticism den högsta av dygder och blind tilltro en oförlåtlig synd”

  Lyssnar du som s.k vetenskapsman bara på andra auktoriteter bör du nog byta bana och jobba som börsanalytiker.
  Det var mitt sista inlägg i detta forum. Det är fritt val att besvara frågan jag ställde tidigare:
  Varför är Temperaturstegringen ca 100 år före CO2 halten?

  Jag förväntar mig inget svar eftersom du inte har något och därmed är diskussionen avslutad.

 14. Per, det avstÃ¥ndstagande som du “tar fasta” pÃ¥ är inte skrivet av 3 personer utan 4. Ingen av dem är klimatforskare. Dessutom är avstÃ¥ndstagandet bara ett brev, ingen artikel publicerad i en faktagranskande vetenskaplig tidskrift. D.v.s. detta brev har samma vetenskapliga värde som t.ex. vilken artikel som helst pÃ¥ Klimatfakta.

  Du verkar inte utsätta förnekarsidans argument för samma strikta granskning som du försöker utsätta den etablerade klimatvetenskapen…

 15. Är graferna fel och budskapet fel för att de inte är klimat forskare.
  Du är välkommen att granska artikeln själv. Vad är problemet?

  Kan någon av er domedagsprofeter svara på den ursprungliga frågan om Temp vs CO2, fortfarande inget annat än svammel till svar.

 16. Din invändning om att tempkurvan ökar före co2-kurvan är en av de vanligare. Du kanske inte märkte det men den är också listad i början av denna artikel. Svaret är enkelt att hitta på både Sceptical Science, How to Talk to a Sceptic och Real Climate länkade ovan.

 17. Jacob, var Mann’s hockey klubba granskad av alla forskare? Hur mycket skulle vi ge för den granskningen?

  ÄndÃ¥ kör hela etablisamanget “konsensus” hela vägen med falsifierad data.

 18. Jacob, varför tror du jag skriver och frågar er. Det finnns inget svar på den sidan du hänvisar till.

  Svaret är dessutom inte hur man tilltalar en icke troende, det är liksom fel väg att försöka övertyga.

 19. Citerat svar som ingen av er själva vill lämna
  “A close examination of the CH4, CO2 and temperature fluctuations recorded in the Antarctic ice core records does in fact reveal that yes, the temperature moved first in what is, when viewed coarsely, a very tight correlation. But what it is not correct, is to say the temperature rose and then hundreds of years later the CO2 rose. These warming periods lasted for 5,000 to 10,000 years (the cooling periods lasted more like 100,000 years!) so for the majority of that time (90% and more) temperature and CO2 rose together. This means that this remarkably detailed archive of climatological evidence clearly allows for CO2 acting as a cause for rising temperatures while also revealing it can be an effect of them”

  Skulle jag granska detta stycke skulle jag avfärda det som ett försök att göra om världen efter kartan. Skulle aldrig gå igenom en vetenskaplig review. Så uppenbart korkat svar.

 20. Per, du har just visat att du:

  * du räknar slarvigt: 3 istället för 4
  * du kallar lekmän för klimatforskare
  * den tyngsta auktoritet du lyckas påkalla är dessa 4 lekmän
  * du har inte läst igen om min artikel ordentligt
  * du har inte bemödat dig att kolla upp dina invändningar på de sajter som är länkade i denna artikel, ändå förväntar du dig att andra ska göra det åt dig
  * så fort du blivit motbevisad i ett argument så hoppar du vidare till nästa argument helt obekymrad om att du just hade fel i det föregående

  Jag tror nu att vi nu nått 3 ovan, d.v.s. jag och Lunken har vunnit diskussionen i andras ögon. Däremot har vi inte lyckats övertyga dig. Det är inte utan att jag undrar om du möjligtvis är en medelålders eller äldre man som har liten tilltro till auktoriteter, ofta anar konspirationer och överskattar sin egen vetenskapliga förmåga?

 21. Förövrigt är det irrelevant om det “är en av de vanligare” invändnigarna, vad har det med saken att göra ?
  Fakta är att temperaturen är orsaken till CO2 halten.
  Alla dessa otroligt krystade svar på detta faktum är bara för mycket
  god natt!

 22. Bra person angrepp svarar på fakta och all den s.k vetenskap du förespråkar ?

  Jag kan också ge ett person angrepp DU är et UFO.

 23. Jag har haft samma argument sen första inlägget men du har inte svaraat ännu
  Jag säger att svaret inte duger och det är inte heller Granska i någon vetenskaplig publiciserad artikel

 24. Det gick lite snabbt igår kväll precis innan batterierna tog slut.

  Det jag inte fick med var att jag debattarer inte för att vinna en debatt, jag diskuterar med dig för att jag blir drabbad av pålagor (Skatter m.m) byggda av falsarier. Jag vill skicka räkningen när verkligheten kommer ikapp er. Du får gärna som pådrivare ersätta mig för mina extra omkostnader för den här bluffen.

  Du avslöjar med senaste inlägget en frustration av att du inte kan övertyga mig ooch du har inte förstått något av det jag har skrivit
  Jag tar det igen
  1 Svara på frågan Temp vs CO2 halt varför är temp före?

  2 Det svar och motivering i svaret du hänvisdae til( som dun inte kunde prestera själv är :
  “But what it is not correct, is to say the temperature rose and then hundreds of years later the CO2 rose.”

 25. “it is not correct, is to say the temperature rose and then hundreds of years later the CO2 rose”
  Vilket fantastisk vetenskapligt grundat argument!

  Om Lunken och Jacob vill övertyga fler “icke troende” fÃ¥r ni nog falsifiera fler diagram och mäta själva med egna metoder tex i er egen ljumske dä är det definitivt förhöjd temperatur…

  Förövrigt Jacob. Jag har M.Sc i fysik
  och lärde mig mest om mätmetoder och hur man läser ett diagram och hur man tolkar resultat. + 20p Matematisk statistik.

  Det är nog mer än Lunken som är Humanist, Jacob om dig har jag inte läst låter det vara osagt.

  Jacob gissar om mig som person eftersom argument inte biter, jag är en yngre medelålders man med noll respekt för auktoriteter.
  Som jag skrev tidigare bör alla som håller på med någon form av forskning också ha det, det är grundbulten i forskning.

  ”En sann vetenskapsman erkänner inga auktoriteter, ty för honom är skepticism den högsta av dygder och blind tilltro en oförlåtlig synd” Thomas Huxley

  IPCC kanske är en auktoritet för somliga men de lyckas basera hela sin profetia på Hockeyklubban som är förfalskad data, Jacob du har verlkigen respekt för den auktoriteten?

  Därmed är debatten avslutad

 26. Jag hoppades att Per (anonym för övrigt) skulle hålla för bättre debatt än så här. Det är dock underhållande eftersom han blandar och ger något underbart.

  Hade Per bemödat sig att surfa lite på forum som behandlar denna fråga skulle han snabbt insett att frågan inte är binär. Klimat är mer komplicerat än så, vilket han med sin MSc borde insett. Eftersom jag inte tänker att upprepa alla argument och diskussioner i frågan som finns i den vetenskapliga debatten (därför att jag har bättre för mig och det är inte mitt jobb att utbilda Per) så hänvisar jag till bara en diskussion på RealClimate som gör att man inser hur komplex frågan är, även om man faller inom Pers definitioner som AGW-anhängare, miljömupp, eller som han själv är, lärd, kunning och påläst utan konspirationsteoretiska nyck eller bitter över hur hans surt förvärvade slantar används. http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/04/the-lag-between-temp-and-co2/

  Läs hela kommentarsfältet och därefter kan du debattera med dom där istället för här eftersom vi redan är diskvalificerade i din värld just nu. Men det kanske du har bestämt att killarna på RealClimate också är?

  Btw Per, Humaniskt och biolog… hur gÃ¥r det ihop? Kan det vara sÃ¥ att jag anser att föreningen humanisterna är sunda och att jag har en PhD i biologi, om vi ändÃ¥ nu skall slänga oss med titlar? Eller har du nÃ¥tt nÃ¥gonting med att tro att jag har en examen i humanistiska ämnen, eller försökt fÃ¥ andra att tro det?

  PS. För er som inte vet skillnaden mellan MSc och PhD så har en PhD fått en forskarutbildning, inkl vetenskapsteori. Jag har även personligen i min forskning använt mig mycket av multivariata statistiska metoder. Det får man inte i statistisk grundkurs på 20p.

  Med andra ord. Svaret pÃ¥ Pers frÃ¥ga finns pÃ¥ flera platser, bl a i IPCCs senaste rapport där man gÃ¥r igenom de tekniska och vetenskapliga grunderna till klimat och modellering därav. Den är pÃ¥ ca 1000 sidor, men kanske bäst att läsa pÃ¥ om du skall hoppa med huvudet före in i debatten. Men just det ja… du har ju bestämt dig för att allt som stÃ¥r i den är fel… dÃ¥ blir det ju klurigt förstÃ¥ss…

 27. Jag vet inte om det gick fram, men för att ifrågasätta forskning så måste man kunna grunden, argumenten för och emot de olika teorierna, samt med en ödmjuk inställning till systemet som vi ständigt behöver förenkla och generalisera för att överhuvudtaget förstå. Börjar man inte där så har man inte mycket att tillföra debatten.

  Och Per… auktoritetstroende skall inte blandas ihop med att dra slutsatser efter gällande teorier. Annars vore det ju auktoritetstroende att tro pÃ¥ genetisk evolution och kärnklyvning.

 28. * Jag har tidigare bemödat mig att surfa på ert forum det är därför jag ställer frågorna till er som tydligen har lapat i er falsarium efter falsarium. För att se om ni har tänkt efter själva, vilket tydligen inte var fallet.

  *Jag har läst nästan (~75%) alla svar ni har gett till alla skeptiker. Alla svar är referenser till vad andra säger och ni har inte en enda gång bemött fakta med fakta, vetenskapsteori eller ej. Jag skulle kalla det fegsnöre.

  Om Lunken eller jacob tex bemödar er med att läsa runt pÃ¥ andra mycket bra skeptiker siter och kanske ifrÃ¥gasätter er egen näsvisa attityd där Lunken anser sig var lite förmer än alla andra, för han har minssan “sett ljuset” halleluja.

  * Om Lunken inte har fattat skillnaden mellan AGW teorin och kärnklyvning kan jag ju nämna att Kärnklyvning har vi sett resultatet av BOOM! Samt mycket trevlig energi form som ni “troende” borde pusha för.
  Av AGW teorin har vi sett en dator genererad modell och dess förlopp som hitintills inte har stämt på någon punkt.

 29. Vårt forum? Jag är en läsare som du! Du har ju inte motbevisat ngt av det som sagts, utan bara ifrågasatt kurvor. Vi står inte för de teorier som du anser vara falsarium. Du borde nog rikta din bitterhet på de forskare och tjänstemän som publicerat de teorier och observationer du inte tror på.

  Du har inte läst alla svar som vi gett… dÃ¥ har du knappast läsa alla svar som klimatforskare gett.

  Varför skulle vi bemöta dina påstående med något annat än andras forskning? Varken jag eller Jacob håller på med klimatmodellering eller klimatologi. Så, vad är du upprörd över? Att vi inte läser allt högt för dig?

  Ser sig förmer än andra var det nog inte jag som hade problem med, men vad jag har problem med, det är att diskutera saker med människor som inte är pålästa om vad de angriper och som dessutom kategoriserar och etiketterar mig. Jag ser egentligen ingen anledningen varför jag skulle ödsla tid på det, men som tur är så rinner personangrepp av mig mycket snabbt.

  Ang klimatförändringen så infinner sig observation efter observation att stämma in i klimatmodellernas förutsägelser. Dessa modeller förbättras dessutom ständigt så att de inkluderar fler parametrar och på allt finare skala både rumsligt och tidsmässigt. Så som du påstår att de inte stämt på ngn punkt är helt fel. Antingen vet du om det och det är därmed en lögn, eller så vet du inte om det och det är dags att börja läsa på. Jag kan hjälpa dig med varken eller.

  Modeller är generaliseringar och kan aldrig förutsäga allt. Det ligger i definitionen av begreppet modell. Observationer är sanningar + mätfel. Mätningar bli bättre och bättre, både de pågående, och kalibreringar via olika proxies bakåt i tiden. Både spatiellt och tidsmässigt mer kompletta.

  Hur som helst för att knorra till det. Skulle AGW-skeptikerna ha rätt så är ingen gladare än jag. Jag tycker det är jobbigt att vi är på väg åt skogen. Men de flesta AGW-skeptikerna medger en pågående uppvärmning, dock inte att den är antropogen, eller åtminstone inte beroende av CO2 utan på andra antropogena orsaker. Du Per verkar inte tillhöra de senare.

  SÃ¥… för att dra en liknelse. Om kostnaden är x kr idag för att eventuellt hindra en kastastrof som när den sker skulle kostat en miljard x att mildra, samtidigt som man skulle rädda liv som inte gÃ¥r att värdesätta, sÃ¥ är det värt pengarna även om katastrofen inte skulle inträffa. Ju mindre chans att katastrofen skulle inträffa, desto större mÃ¥ste den vara enligt vanligt risktänkande för att fÃ¥ folk att vilja mildra den redan idag. Dock är människan kortsiktigare än sÃ¥, och skiter rent ut sagt vad som händer i framtiden, utan prioriterar sin lilla viktiga livsstil just nu. Tradegy of the common, som det kallas. Det leder obönhörligt Ã¥t ett hÃ¥ll, och vi fÃ¥r hÃ¥lla tummarna att du har rätt Per, för har du fel… dÃ¥ blir det djävulskt dyrt. Sannolikheten att du har rätt minskar dock för varje inrapporterad observation enligt dagens miljöövervakning. Trist, sade Bull!

 30. Lunken du behöver inte hålla tummarna, allt pekar på att alarmisterna snart kommer bita i gräset men komma undan utan att stå till svars för en enda krona som det har kostat.

  Även om vi skulle göra precis allt för att stoppa alla utsläpp just nu skulle det inte påverka ett uns av klimatet. Om vi inte gör något kommer inte heller något att hända med klimatet så varför lägga energi på en fiktiv katastrof när mer angelägna rädda världen projekt återstår.
  HIV aids, Cancer, svält och krig

  Dessa observationer du nämner var har du hittat dem?
  Jag såg en obesrvation över isläget i arktis vilken visar tillväxt 2008 tvärtemot modellerna.

  http://www.moderna-myter.se/uploaded_images/N_timeseries_20081013-756575.png

  Denna information är lätt att hitta från fina satelit siter.
  Ökenutbredningen har inte skett som modellerna har påvisat däremot tvärtom har öknarna minskat enligt Ulf Helden Professor på Lunds Universitet geocentrum se inslaget.
  http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1255716

  Även temperauren tar andra vägar än co2 halten,se:
  http://www.moderna-myter.se/uploaded_images/MSUCRUCO2-771411.jpg

  Så vad återstår egentligen av dina argument, mer än det gamla vanliga :
  – En hel forskarkÃ¥r säger…
  – det anses allmänt vedertaget…
  – Fullständig enighet rÃ¥der…
  – Hur man talar med en skeptiker…
  – Som du säkert läst i alla delgivna länkar…

  Om jag nu ber dig läsa inlägget på en bra blogg, moderna-myter:
  Kommentarer från författarna till IPCC:s rapport.

  http://www.moderna-myter.se/2008/10/kommentarer-frn-frfattarna-till-ipccs.html

  Kan ni lova att läsa den och ta till dig budskapet? det är skrivet av dem ni kallar auktoriteter, de vars forskning som ni bygger er argumentation på.

  Nu är det inte så domedags svart som du vill göra gällande Lunken.
  Speciellt vi i sverige som stÃ¥r för 0.2 % av världens CO2 bidrag samtidig som vi är bäst i “klassen ” inom EU pÃ¥ förnyelsbar energi och energi effektiva hus. (vilket är bra för vÃ¥r privatekonomi)
  Skall vi slå knut på oss själva för att krama ur ytterligare 0.001% av världens samlade tillskott av CO2 och CH4

  När vi har slagit knut på oss själva kan vi tillverka smörknivar och leva på landet med häst och vagn när hela asien och indien har tagit europas plats i världsekonomin. Allt på grund av Jacob och Lunken och era gelikar inom journalistkåren och politiken. Prata gärna och mycket men vet helst inte om vad, hänvisa till nån annan.

 31. Ja… en klassiker… ska du eller jag ta den Jacob? Jag orkar inte förklara sÃ¥ mycket mer om sÃ¥nt som det redan stÃ¥r om överallt.

  Men ok…
  Sedan när blev klimatet en lokal fråga? Och sedan när har jag en annan skattesats än du? och är jag fortfarande alarmist när jag går efter (icke cherrypickade) observationer?

  Att utgÃ¥ frÃ¥n förra Ã¥rets istäcke i Arktis (all-time-low) sÃ¥ är det klart att det tillväxt, eller inte minskat lika mycket frÃ¥n vinterns nivÃ¥. Trenden är inte sÃ¥dan (vilket man ser pÃ¥ de referenser du tagit upp, men inte länkat till). Sommaravsmältningen var inte lika stor som 2007, men näst störst som man uppmätt. Det är som att utgÃ¥ frÃ¥n 1998 i temperatur, all-time-high… Jag vet att MM brukar göra det och det är förkastligt att cherrypicka observationer och förneka andra observationer som inte faller en pÃ¥ läppen. Skeptiker brukar tjata om att vi har för korta tidsserier, sedan kastar dom ur sig 2007 i istäcke och 1998 i temperatur. Helt banalt som gör att dom diskvalificerar sig själva som trovärdiga. Vem som helst fattar väl att en trend bestÃ¥r av variationer i nÃ¥gon riktning. Variationer i det här fallet är Ã¥rsvariationer. Ta bort extremvärdena 2007 och 1998 och du har fortfarande en mycket stark trend. Men man bör inte ta bort outliers om dom inte är felmätta, men man bör inte hller lägga för stor vikt vid dom. Skeptiker lägger stor vikt pÃ¥ outliers som utgÃ¥ngspunkter, men inte som jämförande punkter om dom inte ligger pÃ¥ rätt sida om deras “tro”. BÃ¥de fÃ¥nigt och fel. Ju mer energi du lägger pÃ¥ dessa frÃ¥gor, desto mer inser man att du inte har tittat pÃ¥ särskilt mÃ¥nga andra ställen än moderna myter. Är det Per som är auktoritetstroende av Per kan man ju frÃ¥ga sig. Vad MM är bra pÃ¥ det är att ifrÃ¥gasätta medias roll i det hela, men det blir snabbt genomskinligt vilka källor han vill ta med för att visa sin tes. Plocka körsbär!!!

  Ang ökenutbredningen så är den en av faktorerna som är mindre säkra i modellerna, men det beror på var i världen man tittar. Vissa öknar brer ut sig, andra inte. Likaså här är tidsspannet inte särskilt långt, vilket gör att det INTE kan motförklara en global uppvärmning.

  Dina sista två stycken vet jag inte riktigt varför du skrev, då det inte riktigt tillhör den här frågan. Om jag personligen vill släppa ut mindre skit, borde inte du vara glad då, eller bor du på ngn anna planet? Eller tycker du att jag lägger på dig dåligt samvete på ngt sätt?

  Att du tror det kostar pengar att ställa om ett samhälle när det blir fler och fler ingenjörer arbetslösa? Clean tech is the shit även för ekonomi och arbetsmarknad. Men som sagt… politiken kring hur grön just du tvingas att vara är väl inte riktigt vad vi borde diskutera i den här trÃ¥den.

 32. Inget oväntat svar… helt som man kunde vänta sig.

  Du plockar aldrig körsbär???? skillnaden är att Per (MM) har själv distans till det.

  Har jag nämnt klimat som lokal företeelse? Om man tittar på klimat lokalt kallas det väder om man förutspår det kallas det prognos.
  Gör IPCC 1 års prognoser om vädret i Arktis? Nä, jag tror inte det, men varifrån kommer påståendet i DN att arktis smälter bort ?
  Är det skeptikerna som har gjort en lokal prognos?, näppeligen då återstår bara en annan falang som gjort en 1 års prognos på lokalt väder i arktis, Lunken du borde läsa lusen av den som blandar ihop lokalt väder med klimatfrågan globalt. På DN bara och tala om dör Pia att man kan inte dra slutsatser på lokal nivå.

 33. Det är upp till den som har en teori att bevisa den påstår IPCC att det öknarna sprider ut sig är det inte upp till mig att bevisa motsatsen. Påstår något och det visar sig vara tvärtom får man nog revidera sin teori.

  För övrigt tror jag Ulf Helden vet mer om öknarnas vara eller icke var än du Lunken. Visa mig den rapporten att de växer på vissa utvalda ställen som du nämner.
  Om nu Ulf har studerat detta och har tillräckligt torrt på fötterna för att sticka ut hakan i detta debatt klimat (snålbåst)i SVT och påstå att IPCC ljuger, är det ett bra argument att du har fel i sak Lunken, som vanligt.

 34. —sorry— helt fel—-första meningen en gÃ¥ng till
  Det är upp till den som har en teori att bevisa teorin. Om IPCC påstar att öknarna sprider ut sig är det inte upp till någon annan att bevisa motsatsen.

 35. Vad DN skriver fÃ¥r väl stÃ¥r för dom, men det skrev dom innan Ã¥rets mätningar var gjorda. Skulle dock 2008 vara ett “normalÃ¥r” sÃ¥ borde det varit otroligt mycket mer is, vilket det inte var. Därmed motveisas inte AGW. SÃ¥g att Per pÃ¥ MM vill slÃ¥ vad om isutbredningen. Smart att utgÃ¥ frÃ¥n ett all-time-low. Jämför med trenden i världsrekord i friidrott. Vi hoppar längre för varje Ã¥rtionde, men det är ganska riskfritt och betta mot att världsrekordet skall slÃ¥s varje Ã¥r. Hade han valt Ã¥rtionden istället för Ã¥r, och all-time-average istället för all-time-low, sÃ¥ hade det vart lite mer agitativt.

  Det är mer än en parameter som påverkar ökenspridning. De tre orsaker som Helden påpekar är just ökad CO2-halt beroende på klimatförändringen (vilket är lite konstigt med kausaliteten, men att han därmed inte påstår att den inte sker), varmare temperatur (längre växtsäsong eftersom det är vår och höst som påtalas) och urbanisering, dvs betande djur är inte längre kvar på de ställen de brukade vara. De magra markerna håller inte för ngn bra inkomst. Vad av det motbevisar AGW? Ja det bevisar att människan påverkar sin omgivning på mer än ett sätt i alla fall.

  Nu märks det ju att inte är biolog eftersom CO2 inte behöver vara positivt för växtlighet utan kan sänka stresstålighet hos vissa arter. Men det är en annan fråga.

  Ang IPCC modeller så är det bla nederbörd som är lite klurigt att modellera med säkerhet. Det är svårare att säga var de olika förändringarna kommer att ske (om man tex jämför med temperatur). Man pratar ofta om delar av hemisfärer, inte länder eller områden, just pga större osäkerhet i dessa variabler. Något man förstår är att IPCC klimatmodeller inte hittills inkluderat folkförflyttningar och betestryck. Där ser vi igen att systemet är mer komplext än vad många vill påskina.

  När jag snabbt bläddrar igenom slutsatser i IPCC sÃ¥ pratar men mest om temperaturer och nederbördsförändringar i dessa omrÃ¥den… inte sÃ¥ mycket om öknars ökande eller minskande. Man pratar ocksÃ¥ om större eller mindre sannolikheter för olika förändringar. Fast det visst du väl redan om du hade läst den.

  SÃ¥… vad jag har och bevisa? ingenting… varför skulle jag ha det? Inte mitt jobb… Allt du hittills har kommit med finns bemött pÃ¥ andra ställen än här, även om jag nu gjort det igen för en skeptikers skull. Min tid är verkligen mer värdefull än att lägga pÃ¥ detta. Du har snarare gjort mig mer pÃ¥läst pÃ¥ skeptikers svaga argument och envetna körsbärsplockande. Att du TROR att jag gör det berättigar väl inte att ngn annan gör det. Själv gillar jag inte ens körsbär sÃ¥ jag plockar dom inte. Tjänstefel pÃ¥ jobbet är inte min grej.

 36. Det var kul för denna gång och du har rätt på en púnkt, jag har också annat för mig. Jag står fast vid att datormodeller med för många okända parameterar är inget man kan bygga scenarior om mänklighetens undergång på.

  Även om Erland Källen tycks tro att han kan lösa gåtan med en ny enorm server hall för klimatforskning.
  Jag är mycket skeptisk, tesen :”skit in – skit ut ” gäller inte minst klimatforskare.
  Hittills har vi inte sett en femdygnsprognos stämma hur skall det dÃ¥ gÃ¥ med 100Ã¥rs scenarior? Som du skriver Lunken sÃ¥ finns det en dela parametrar som inte är inberäknade Folkrörelse, betsmark samt moln och regn. Skit in – skit ut som sagt.

  Fall inte annat kan man använda datorerna till aerodynamik beräkningar vilket är ett mycket mindre komplext system.

  Jag undrar om Peter Stilbs får lika mycket pengar till sin institution i Forskningsbudgeten nästa år?

 37. btw… enl IPCCs modeller sÃ¥ skulle Arktis eventuellt sannolikt vara isfritt under sommaren… i slutet av detta Ã¥rhundrade. Isutbredningen 2007 var sÃ¥ extrem att den inte passade in i IPCCs modeller. Det var för lite is. Därmed sÃ¥ passar isutbredningen 2008 bättre in i dessa modeller än extremÃ¥ret 2007. SÃ¥ om det är ngn isutbredning du borde hänga ut som förkastare av IPCCs modeller, sÃ¥ borde det vara 2007 Ã¥rs utbredning. Den var för liten.

  Inte konstigt då att lösnummersäljande media hoppar på. För om man skulle extrapolerat den kortsiktiga minskningen (vilket skeptikerkåren enträget gör från 1998) så skulle det vara ett isfritt Arktis om 30-40 år. Dock är inte detta IPCCs konstaterande.

 38. Prognoser och klimatscenarier är två vitt skilda ting. Gör ett besök på Rossby Center vid SMHI så förklarar de skillnaderna för dig.

  Moln och regn finns med i modellerna, men är svårare eftersom vatten i atmosfären har en avkylande effekt, samtidigt som det har växthusgasliknande effekter. Molnbildning beror bla på aerosoler som i sin tur har en dimming effekt, dvs nedkylande. Allt detta finns med i modelleringarna och de blir bättre och bättre. Det behöver nödvändigtvis inte vara skit in skit ut. Det är större chans att en forskarkår av klimatologer, oceanografer och meteorologer har större koll på inskiten och utskiten än lekmän.

 39. Tankeexempel:
  Om vi är på väg att mot mänsklighetens undergång (som du så försiktigt uttrycker det) eller vilken relevant negativ förändring som helst. Hur skall vi då upptäcka, förutse och mildra det?

 40. Det har varit varmare förr och ocksÃ¥ kallare sÃ¥ jorden lär nog bestÃ¥ och mänskligheten ocksÃ¥, synd vore ju om Al Gore inte fÃ¥r betalt för sin strand vÃ¥ning….
  Att slå larm på en 0,6 grader de senaste 100 åren är inte genomtänkt.
  Inse fakta vikan inte mildra något vi inte rår över.

 41. Jo, det argumentet hÃ¥ller ju… knappast. Hur mycket är 0.6 grader, vad innebär 0.8 grader? Har du nÃ¥gon som helst uppfattning? Om ngn använder begreppet “mänskligheten klarar sig alltid” som argument, fast det t ex skulle innefatta att 2 miljarder lidande människor blir ännu mer lidande. DÃ¥ är det inte bara dumsvenskt cyniskt, utan det är rent av elakt.

  Vilken Jantelagslukt det är om varje av dina inlägg Per. Du verkar mest avundsjuk på andras inkomster och bitter över att dina pengar inte räcker till.

  Mycket är inte samma som lite mindre, och klart inte så mycket som lite. Ta en kurs i risk management, och när du ändå håller på så ta en i ekonomi likaså, gärna i innovationsekonomi tillsammans med nationalekonomi.

  För att läsa ngt roligt och positivt med en omställning så kan du kika på det här inlägget:
  http://www.ecoprofile.se/4_1156_Lagkonjunktur_snabbar_pa_omstallning_till_hallbar_utveckling.htm#7691

  Om man tror att clean tech och green developement handlar om att sätta filter på skorstenar så lär man inte tjäna särskilt mycket pengar som varken land, person eller företag. Då har man sannerligen inte tagit tillfället i akt och förstått möjligheterna.

  Nya företag har nu möjligheten att komma in pÃ¥ nya marknader, ny teknik kan kommersialiseras och gammelindustrin har inte automatiskt oligopol pÃ¥ sin bransch. Jag ser ljust pÃ¥ möjligheterna. Du är rädd för att det kostar pengar… vems pengar? Gröna lösningar är i ett längre perspektiv en tvÃ¥ är oftast de billigaste (troligen ännu fortare om vi räknar alla externa kostnader pÃ¥ ett korrekt sätt). Nu har vi möjligheten att sätta massor av folk i arbete för att ta fram saker som sparar pengar, ger möjligheter och förbättra livsmiljön och kvaliteten. CO2-utsläpp är väldigt synonymt med andra utsläpp som vi vill bli av med. Inse fakta (om man fÃ¥r kopiera ditt eleganta uttryckssätt) och passa pÃ¥ att spara pengar.

 42. Om det är någon som skulle ta en kurs i risk managment är det du Lunken.
  Jag har redan gått den. Om du skulle bemöda dig med att räkna efter så kanske du skulle se att risken är försvinnande liten, och konsekvensen är inte så stor som media har låtit påskina.
  Al Gore 11 meter högre vattenstånd
  IPPC 1998 6 m
  IPPC 2001 4-5 m
  IPPC 2007 1m worst case lite fler stormar kanske, mer regn kanske…

  Vi vet vad som sker vid 0.6 graders uppvärmning, ingenting för vi upplever den precis just nu. Fortfarande har inte motorvägen hamnat under vattnet där jag bor.Den kommer inte gör det heller vid ens 1 grads uppvärmning.

  Vad du tycks inbilla dig Lunken är att jag förnekar all förändring mot det varmare i jordens klimat, det gör jag inte. Med slutlednmingsförmåga, som du tycks sakna Lunken, vet jag att jag HAR en viss aning vad som händer vid 0.8 grader.
  Det har varit varmare på vår jord förr, områden som idag är ovan havet kanske kommer att haman under vattnet men 2% av landarealerna utan snarare 0.05%.
  Det kommer att växa så det knakar, mer fukt mer koldioxid längre tillväxtperioder. Det löser våra problem med att få maten att räcka till hela jordens befolkning.

  Du kallar míg dumsvenskt cyniskt, det är elakt! Jag klarar mig bra det är inte någon form av avund som gör mig upprörd i ämnet, var du nu har fått det ifrån? Det som gör mig upprörd är att man förfalskar och ljuger för att få en teori att stämma så man kan få mer anslag så man kan göra ännu fler idiotiska tillgrepp.

  Heja Grekland skriv inte på EU klimatmål!

  I IPCC ingår nu en massa s.k forskare som inte forskar om klimat utan hur man gör för att undvika CO2? tex Christian Azar som ingår i IPCC, han är inte klimat forskare! Han utgår från att teorin är rätt utan att ifrågasätta och sedan refereras han som professor i IPPC.
  Peter Stilbs forskar om kärnfrågan men han får inte tycka i IPCC.
  Man har redan intecknat sanningen i grundpÃ¥stendet som är upphängt pÃ¥ en förfalskad temperatur kurva (Mann’s )

  Om du inte har förstått att det är det jag vänder mig mot lunken återstår det bara två alternativ.
  1 Du är dum på riktig.
  2 Du trivs med att käfta emot även om du inser att du inte har torrt på fötterna.

 43. Om det är någon som skulle ta en kurs i risk managment är det du Lunken.
  Jag har redan gått den. Om du skulle bemöda dig med att räkna efter så kanske du skulle se att risken är försvinnande liten, och konsekvensen är inte så stor som media har låtit påskina.
  Al Gore 11 meter högre vattenstånd
  IPPC 1998 6 m
  IPPC 2001 4-5 m
  IPPC 2007 1m worst case lite fler stormar kanske, mer regn kanske…

  Vi vet vad som sker vid 0.6 graders uppvärmning, ingenting för vi upplever den precis just nu. Fortfarande har inte motorvägen hamnat under vattnet där jag bor.Den kommer inte gör det heller vid ens 1 grads uppvärmning.

  Vad du tycks inbilla dig Lunken är att jag förnekar all förändring mot det varmare i jordens klimat, det gör jag inte. Med slutlednmingsförmåga, som du tycks sakna Lunken, vet jag att jag HAR en viss aning vad som händer vid 0.8 grader.
  Det har varit varmare på vår jord förr, områden som idag är ovan havet kanske kommer att haman under vattnet men 2% av landarealerna utan snarare 0.05%.
  Det kommer att växa så det knakar, mer fukt mer koldioxid längre tillväxtperioder. Det löser våra problem med att få maten att räcka till hela jordens befolkning.

  Du kallar míg dumsvenskt cyniskt, det är elakt! Jag klarar mig bra det är inte någon form av avund som gör mig upprörd i ämnet, var du nu har fått det ifrån? Det som gör mig upprörd är att man förfalskar och ljuger för att få en teori att stämma så man kan få mer anslag så man kan göra ännu fler idiotiska tillgrepp.

  Heja Grekland skriv inte på EU klimatmål!

  I IPCC ingår nu en massa s.k forskare som inte forskar om klimat utan hur man gör för att undvika CO2? tex Christian Azar som ingår i IPCC, han är inte klimat forskare! Han utgår från att teorin är rätt utan att ifrågasätta och sedan refereras han som professor i IPPC.
  Peter Stilbs forskar om kärnfrågan men han får inte tycka i IPCC.
  Man har redan intecknat sanningen i grundpÃ¥stendet som är upphängt pÃ¥ en förfalskad temperatur kurva (Mann’s )

  Om du inte har förstått att det är det jag vänder mig mot lunken återstår det bara två alternativ.
  1 Du är dum på riktig.
  2 Du trivs med att käfta emot även om du inser att du inte har torrt på fötterna.

 44. Nu är inte vattenståndet den enda som förväntas ändras vid en uppvärmning, antropogen eller inte. Och efter att ha läst en hel del växtfysiologi, växtekologi, marinekologi och miljö och naturvård så kan jag konstatera att växter inte automatiskt mår bättre vid högre CO2-halt som du vill påskina. Allt har sitt optimum, vilket via evolutionen organismer har eftersträvat att anpassa sig till. Det är inte heller särskilt troligt att vi i Sverige drabbas så hårt av en uppvärmning, förutom alla nya arter, parasiter, insekter, bakterier osv som förväntas immigrera och som redan har gjort det, pga ett annorlunda klimat. Problemet är att dessa arter är ny för de inhemska arterna och motståndkraft mot dessa är ofta liten. Vad det gäller olika näringar, såsom skogsnäringen, turismen, renskötseln, lantbruket kommer att behöva omformas och anpassas. Visst klarar vi det, vi är intelligenta kreatur, men vi kan inte förutspå alla effekter av en förändring. Det är en förändring som du i dina inlagor ovan INTE verka motsätta dig. Du medger att jorden trots allt har värmts upp. Du bara tror att den inte kommer att fortsätta eller vara så farlig.

  Sedan har vi tröskelvärden, vi vet inte vad som kan hända om vi passerar en tröskel. Vid positiv feedback (som förövrig är en delförklaring till du i början av denna tråd ifrågasatte) så kan flera saker gå fortare än vi trott. Med andra ord så de osäkerheter som du vill att vi skall ta fasta på kan vara åt båda hållen.

  Ang ditt argument om förfalska tempkurva a la Mann, så handlade det i början om ett fel i detrending i principalkomponentsanalysen som gjordes. Den rättades sedermera till och skillnaden blev försumbar mot det första utkastet. Problemet är snarare vilka proxies som användes, och vi får fler och bättre proxies hela tiden. Hur Gore presenterade det hela tror du att jag tycker var rätt. Har du ens frågat mig om det?

  Att det har varit varmare förr vet vi, men hur snabbt gick de förändringarna?

  Jag skulle vilja sammanfatta varför du tror jag är dum i huvudet.

  1. Du har bestämt dig för att du har rätt.
  2. Alla forskare som levererar resultat som inte är enligt vad du anser är rätt har fel.
  3. Du tror att frågan är binär, svart eller vitt, antingen har vi en uppvärmning, eller så har vi det inte. Du plockar observationer för att visa din tes, tar inte med alla.
  4. Du tror att det har gjorts tillräckligt med forskning för att motbevisa AGW
  5. Du tar upp argument som jag aldrig har åberopat och säger att jag anser att dom är rätt. (tex att jag tycker som Gore eller liknande) Det heter strawman och är ett retoriskt grepp. Problemet är att du märker inte detta, och dessutom verkar du tror på det själv, utan att egentligen ha kollat upp vad jag anser vara ok och inte ok. Du tror att jag är en alarmist som tror på allt som skrivs i Aftonbladet är sant. Eftersom det är fel så är det svårt att ta dig på allvar. Du fortsätter dock att tro det, och därmed kallar mig dum i huvudet.
  6. Alla argument som bemött dina argument, vare sig här eller på annan plats, refuserar du direkt, ofta utan att läsa grundkällorna och referenserna. Du hoppar raskt vidare till ett annat argument.

  Vad ska jag säga? Jo.. det är nog jag som är dum i huvudet. v.s.b.

 45. Hej Klimatfakta,

  Som bekant så närmar sig mötet i Bonn där det kommer att samlas förhandlare från hela världen för att diskutera ramverket och även diskutera vad som ska finnas på agendan för det möte som kommer att ske i Köpenhamn i höst. Sammanfattningsvis så är mötet i Bonn (troligen) viktigare än det i Köpenhamn.

  Majoriteten av dem som bloggar på CoolaNer.nu har bestämt sig för att resa ner till Bonn och på så vis bevaka vad som händer under Bonn mötet som pågår den 1a juni till och med den 12 juni. Det kommer även pågå en kampanj vid namn adopt a negotiator som går att finna på http://www.adoptanegotiator.org. Denna går ut att hålla kolla på att de förslag Sverige för fram vilar på en rättvis grund.

  Jag vill uppmuntra dig till att även du uppmärksamma Bonn, det är viktigt att så många som möjligt gör det! Så referera gärna till bloggen på coolaner.nu och skriv om Bonn. Om du använder intressant.se ange Bonn2 som tag.

  Har du några frågor angående coola ner eller adopt a negotiator, så är det bara att skicka ett mail till ClimateAdvocates.SWE@gmail.com

  Vänliga hälsningar
  Jonathan Sundqvist

 46. Intressant att notera att din taktik bygger på att förlöjliga eller ignorera skeptikerna. Det är välkända härskartekniker, som dock inte har något med vetenskapliga fakta att göra. Ditt resonemang visar bara att du är del av en rörelse som i allt större utsträckning lämnar vetenskapen bakom sig till förmån för en övertygelse med religiösa övertoner.

  Anders Lindgren

 47. Vad har er Gueuu Al Gore haft för sig när han blivit stämd av 30.000 klimatforskare/vetenskapsmän för grovt bedrägeri? Du kanske vet det eftersom du verkar vara en av dom största lögnarna bland sjävutnämda experter!!

 48. Apropå förnekare:Ni kör ju själva linjen att ni har rätt å de har fel.Förstår inte meningen med denna ändlösa pajkastning.Ni skulle troligen hellre dö än byta sida,varför kräver ni då av meningsmotståndarna att de ska gå att omvända?.

 49. Man undrar vad gör människan bakom denna blogg idag? Han har förmodligen växt upp och insett att han är ute och seglar.tyvärr finns det många yxskaft som brer ut sina omogna floskler och tycker sig sitta inne med dn absoluta sanningen. morsning säjer jag bara

 50. “Ingen respekterad internationell eller nationell vetenskaplig organisation motsätter sig människans klimatpÃ¥verkan”

  Man skulle kunna skriva:

  “Ingen respekterad internationell eller nationell vetenskaplig organisation motsätter sig teorin om att människan kommer frÃ¥n mars”

  Kan det vara så att dessa organisationer inte tar ställning? Svensmark på Danish Space Agency tar exempelvis ställning, men för den skull kanske inte Danish Space Agency?

 51. Bland de som arbetar med klimatforskning och som kanner till hur IPCC fungerar har fortroendet for organisationen och dess satt att arbeta inte forandrats, menar Kevin Noonee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *