Valet 2006: Miljöpartiets klimatpolitik

Mijöpartiet

Nedan följer den text i Miljöpartiets valmanifest 2006, Grönare Sverige! — för ökad livskvalitet, som behandlar klimatpolitik:

Stoppa klimatkatastrofen. Vi vill att Sveriges beroende av olja och andra fossila bränslen ska brytas inom 15 Ã¥r. Transportbehovet mÃ¥ste minska, gods flyttas till järnväg och hus byggas energisnÃ¥lt. Vi vill satsa pÃ¥ inhemska, miljöbättre drivmedel och förnybar energi samt ta tillvara pÃ¥ spillvärme. Den gröna skatteväxlingen ska fortsätta. [punkt 2 av 35, efter “barns bästa”]

Bättre kollektivtrafik. Tåg- och busstrafiken ska förbättras i hela landet. Ett särskilt stöd till kollektivtrafik i glesbygd ska finnas. Vi vill satsa på den spårburna trafiken i och kring storstadsområdena istället för att bygga dyra motorvägar och kringfartsleder. Vi förespråkar trängselavgifter i Stockholm, Göteborg och Malmö för att minska köerna, förbättra miljön och kollektivtrafiken. Vi vill ha låga taxor på kollektivtrafik. [punkt 9]

Fler miljöbilar.
Vi vill skärpa kraven på bilindustrin att tillverka effektiva och bränslesnåla bilar. Senast 2010 bör alla nya bilar som säljs i hela EU kunna gå på något förnybart drivmedel. Vi vill stödja att befintliga bensinbilar ställs om till att köra på miljöbränslen. [punkt 12]

Miljöteknik för förnybar energi. Smarta, effektiva energilösningar ska främjas. Vindkraften ska byggas ut kraftigt med målet 20 TWh år 2015. Vi vill ha solfångare på vart fjärde tak år 2020. Fastighetsskatten ska gynna miljöinvesteringar i boendet. Kärnkraften ska avvecklas. Brytning av uran ska inte tillåtas i Sverige. [punkt 13]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *