Valet 2006: Socialdemokraternas klimatpolitik

Socialdemorkaterna

Klimatfakta granskar de olika partiernas klimatpolitik och turen har kommit till Socialdemokraterna. Nedan listas de punkter från Socialdemokraternas valmanifest 2006 som berör klimatpolitik:

Sverige – en förebild i den gröna omställningen. Klimatförändringarna är vÃ¥r största globala utmaning. Sveriges beroende av olja ska brytas till 2020. Vi vill att Sverige ökar sin produktion av moderna drivmedel inom skogs- och jordbruket. Energieffektivitet, grön elproduktion och teknikutveckling gör Sverige rikare och grönare. Därför krävs nationell samling kring tvÃ¥ omfattande utvecklingsprogram – ett för investeringar och ett för forskning. [listad som punkt 4 av 8 i sammanfattningen, efter “arbete Ã¥t alla”, “rättvisa och trygghet”, och “ett konkurrenskraftigt Sverige med moderna jobb”]

När världen söker lösningar på klimatförändringarna, när efterfrågan växer på ny teknik, när andelen äldre ökar i hela västvärlden och omsorgsbehoven ökar – då gynnas vi av att vårt land ligger steget före i ekologisk omställning och medicinsk-teknisk forskning.

Det statligt ägda Vattenfall ska klara sin dubbla uppgift, att samtidigt vara pådrivande i den gröna omställningen och erbjuda basindustrin konkurrenskraftiga energipriser.

Sveriges beroende av olja ska brytas till 2020. Stormar, översvämningar, torka och smältande isar – klimathotet skrämmer. Den pågående globala uppvärmningen kan bara förhindras om användningen av fossila bränslen minskar. Samtidigt minskar utsattheten för oljeprishöjningar. Vi vill successivt fasa ut kärnkraften med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt den kan ersättas med förnybar energi och energieffektivisering. Vindkraften ska byggas ut. Energieffektiviteten i bostäder och lokaler ska höjas. Statliga myndigheter och bolag ska gå före i omställningen. Offentlig upphandling ska fungera som hävstång för introduktion av miljö- och energiriktig teknik och transporter.

Forskning och investeringar för framtiden. För att nå det ambitiösa målet om att bryta oljeberoendet krävs omfattande investeringar, många försöksverksamheter och pilotprojekt. Vi vill sjösätta ett brett investeringsprogram som syftar till att höja energieffektiviteten i hela samhället och olika produktionen av förnybar energi. Nya möjligheter för företagande och landsbygdsutveckling kommer att skapas. Dessutom behövs ny kunskap inom en lång rad områden också utöver de rent energitekniska för att skynda på omställningen. Under den kommande mandatperioden vill vi inleda ett stort forskningsprogram inom ett flertal discipliner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *