Även politiker börjar ta förnuftet till fånga

Arnold Schwarzenegger
Hasta la vista, carbon dioxides!

Det finns några ledande politiker i världen som inser riskerna med den globala uppvärmningen och vågar tala i klartext.


“Vi kan inte prata om energisäkerhet medan det inte är nÃ¥gra framsteg angÃ¥ende klimatförändringen. Mänskligheten dansar pÃ¥ kanten av en vulkan.” sagt av Jacques Chirac, Frankrikes konservative president.

Tony Blair, Englands premiärminister, i intressant tal:

Vad som nu är klart är att utsläppen av växthusgaser, associerade med industrialiseringen och den starka ekonomiska tillväxten från en världsbefolkning som har sexdubblats på 200 år, orsakar global uppvärmning med en hastighet som till en början var betydande, har blivit alarmerande och helt enkelt ohållbar i längden. Jag menar att utmaningen är så långtgående i dess påverkan och oåterkallelig i dess destruktiva kraft, att den i grunden radikalt ändrar människans existens.

“Debatten är över. Vi känner till vetenskapen. Vi ser hotet i form av ändringarna i vÃ¥rt klimat. Och vi vet att tiden för handling är nu.” Arnold Schwarzenegger, Kaliforniens republikanske guvernör, i en debattartikel.

Svenska politiker verkar ganska lama i jämförelse, men någon av mina läsare kanske kan peka på något kraftfullt uttalande av en svensk politiker om växthuseffekten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *