Bevis 1 uppdaterat

PÃ¥ grund av den respons jag fÃ¥tt av Thomas Palm genom kommentarerna pÃ¥ min blogg och i en efterföljande emaildiskussion med honom, har jag uppdaterat min artikel “Bevis 1”.

I den ursprungliga artikeln ville jag presentera beviset så enkelt som möjligt, vilket ledde till att den bakomliggande vetenskapen kom lite i skymundan. Förhoppningsvis är nu det åtgärdat. Se den uppdaterade artikeln Bevis 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *