Valet 2006: Folkpartiets klimatpolitik

Folkpartiet

Följande stycken ur Folkpartiets valmanifest berör klimatpolitik:

Världen blir farligare, trots att mycket utvecklas åt rätt håll. Terrorismen och klimatförändringarna är exempel på faktorer som trots demokratiseringen, tillväxten och kalla krigets slut ökar riskerna.

Svensk energipolitik, där välfungerande kärnkraftverk stängs, är helt fel både för miljön och för konkurrenskraften.

Mijösatsningen [satsning nr 6 av 10 “satsningar”].

Men problemen finns där. Sverige bidrar flera mÃ¥nader om Ã¥ret till växthuseffekten genom att importera el frÃ¥n fossileldade kraftverk. …

Marschen ur det fossila samhället måste börja nu. Vilken politik Sverige ska föra för att minska vår klimatpåverkan är en av de viktigaste frågorna vi ställs inför. En stor bov i dramat är de fossila bränslena och därför måste vi påbörja marschen ut ur det fossila samhället. Utveckling av förnybar energi är angeläget.

Fasa ut oljan. Vi ska köra bil på annat än bensin i framtiden. Strategin idag är inte att välja en väg utan öppna för olika tekniska möjligheter; etanol, biogas, hybridbilar, el, bränsleceller etc.

Vindkraft är en förnyelsebar energikälla med positiva miljöeffekter. Men kan inte byggas överallt. Känsliga landskapsmiljöer måste skyddas.

Den oberoende granskning av miljöpolitiken som Folkpartiet föreslagit och riksdagen beslutat om – hållbarhetskommissionen – ska genomföras.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *