Valet 2006: Kristdemokraternas klimatpolitik

KD

Följande stycken ur Kristdemokraternas valmanifest, Garantibevis till dig som väljare inför valet 2006, behandlar klimatpolitik:

Utsläpp av ämnen som skadar luft, mark, vatten och oss människor måste minska. De klimatförändringar som hotar vår och kommande generationers livsbetingelser måste kraftfullt motverkas. …

  • Energisparandet ska öka inom alla sektorer. Alla kommuner ska energieffektivisera sin verksamhet med 20 procent.
  • Vid all offentlig upphandling av fordon ska miljöfordon vara regel.
  • Sverige måste bli bättre på att använda förnybara energikällor. Genom att skapa en stark marknad på hemmaplan för ny miljövänlig teknik kan vi skapa förutsättningar för ökad export.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *