Valet 2006: Kristdemokraternas klimatpolitik

KD

Följande stycken ur Kristdemokraternas valmanifest, Garantibevis till dig som väljare inför valet 2006, behandlar klimatpolitik:

Utsläpp av ämnen som skadar luft, mark, vatten och oss människor mÃ¥ste minska. De klimatförändringar som hotar vÃ¥r och kommande generationers livsbetingelser mÃ¥ste kraftfullt motverkas. …

  • Energisparandet ska öka inom alla sektorer. Alla kommuner ska energieffektivisera sin verksamhet med 20 procent.
  • Vid all offentlig upphandling av fordon ska miljöfordon vara regel.
  • Sverige mÃ¥ste bli bättre pÃ¥ att använda förnybara energikällor. Genom att skapa en stark marknad pÃ¥ hemmaplan för ny miljövänlig teknik kan vi skapa förutsättningar för ökad export.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *