Valet 2006: Moderaternas klimatpolitik

Moderaterna

Följande stycken ur Det här vill moderaterna, Moderaternas valmanifest, behandlar klimatpolitik:

Ansvarsfull miljöpolitik kräver säker energi. De senaste årens naturkatastrofer runt om i världen får många av oss att fundera kring klimatförändringar och hur miljön kommer att se ut i framtiden. Det är viktigt att vi tar miljöhoten på största allvar. Bland annat därför måste energipolitiken vara både långsiktig, säker, uthållig och konkurrenskraftig. Vi vill minska utsläppen av växthusgaser och säger därför nej till en förtida avveckling av kärnkraften. Det är inte minst viktigt för att möta nödvändigheten av att minska vårt beroende av kol och olja.

Det är också viktigt att bejaka den tekniska utvecklingen. Vi vill på ett bättre sätt uppmuntra och lyfta fram det arbete som görs för att minska vår energiförbrukning och som kan resultera i alternativa energikällor.

Lagskyddet för älvar och vattendrag måste finnas kvar i stor utsträckning och ytterligare utbyggnad av vattenkraften ska inte betalas av staten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *