Valet 2006: Sammanfattning av partiernas klimatpolitik

Val 2006

Denna artikel sammanfattar resultatet av genomgången av de olika partiernas valmanifest.

Tabellen nedan visar en översikt över de olika partiernas ståndpunkter i klimatpolitik, så som den framställs i deras valmanifest.

200609141638


Glädjande nog sÃ¥ klarar alla riksdagspartierna av att diskutera klimatförändringarna och dess risker i sina valmanifest som det faktum de är. Av de partierna utanför riksdagen som jag tittat pÃ¥ är de bara Junilistan som tar ställning i klimatpolitiken, och de antyder en osäkerhet kring växthuseffekten; man säger: “I avvaktan pÃ¥ entydiga resultat frÃ¥n forskningen kring växthusgaser och deras pÃ¥verkan pÃ¥ jordens klimat…” Junilistan är tydligen inte bara ett parti för EU-skeptiker utan även för klimatförnekare.

I övrigt så varierar de åtgärder man föreslår kraftigt och klimatpolitiken är kanske en av de få frågor där det fortfarande finns stora skillnader mellan partierna.

Vad det gäller biltullarna i Stockholm så har partierna enligt DN tagit ställning så att frågan kommer att avgöras i riksdagsvalet, eftersom vänsterblocket anser att frågan ska avgöras av folkomröstningen i Stockholm, men högerblocket anser att även de omröstningar som görs av en del andra kommuner i Stockholms län ska räknas in. Prognoserna pekar på att Stockholm röstar ja men de andra kommunerna nej, och därför avgör alltså troligen riksdagsvalet frågan.

Sedan hoppas jag att alla förstår att denna översikt har sina brister: jag kan ha missat saker, partierna är olika detaljerade i sina manifest, man kanske inte gör det man lovar, man vill göra saker som man inte talar om i sina manifest, man kanske tvingas till kompromisser etc. Dessutom finns det naturligtvis andra politiska frågor än klimatet.

Till alla soffliggare skulle jag speciellt vilja säga: Oavsett hur cynisk du är och lite du litar på partierna, så är det uppenbart att vilken regering vi får 2007 kommer att sätta tydliga spår i klimatpolitiken. Det finns åtskilliga seriösa forskare som anser att vi har omkring tio år på oss att undvika mycket farliga konsekvenser av växthuseffekten. Är detta något man kan undvika att ta ställning till?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *