Ulf Nilsson är bara nys

Expressen publicerade i dag en krönika av Ulf Nilsson: Växthuseffekten är bara nys. I den ger Ulf Nilsson ett antal argument till varför växthuseffekten inte är ett problem. Artikeln innehåller en rad felaktigheter och logiska feltänk, men det är ändå intressant att bemöta den, för de argument som Ulf använder är ganska lika de som många av oss använder för att motivera sig själv till att inte göra något.
Continue reading Ulf Nilsson är bara nys

De klimatvänligaste grönsakerna

Långväga transporter och växthusodling av frukt och grönsaker orsakar stora koldioxidutsläpp. Men utsläppen varierar mycket kraftigt, det kan skilja över tusen gånger i koldioxidutsläpp för olika sorters grönsaker.

I SVT:s Plus visade Annika Carlson-Kanyama från KTH på ett pedagogiskt sätt skillnaden i koldioxidutsläpp mellan olika grönsaker och frukter. Till de värsta miljöbovarna hör frukt och grönsaker som fraktats med flyg eller odlats i växthus under vinterhalvåret. Frukt och grönsaker som fraktats långt, men med båt eller lastbil var jämförelsevis mycket bättre och orsakade betydligt lägre koldioxidutsläpp. De frukter och grönsaker som orsakade minst utsläpp var de som odlats lokalt och på sommaren.
Continue reading De klimatvänligaste grönsakerna

De främsta forskarna i klimatförändring

John MitchellTrots den sista tidens uppmärksamhet kring klimatförändringarna förblir de som forskar om detta ett anonymt släkte. Klimatfakta har sammanställt en översikt över de tio främsta forskarna inom detta område, deras arbetsområden och viktigaste resultat.
Continue reading De främsta forskarna i klimatförändring

El Niño, den globala uppvärmningen och en ovanligt varm amerikansk vinter

Klimatfakta kan nu presentera en artikel översatt från Real Climate, som är en mycket intressant webbsajt där riktiga klimatforskare presenterar och diskuterar sina resultat direkt med allmänheten. Denna artikel handlar om vilket samband det finns mellan El Niño, den nuvarande varma amerikanska vintern och den globala uppvärmningen. Även om artikeln handlar om den varma vintern i USA, så är diskussionen intressant även för Europa eftersom också vi upplevt en ovanligt varm vinter och El Niño och klimatförändringarna påverkar även Europa, om än inte på exakt samma sätt. Real Climates artikel följer:
Continue reading El Niño, den globala uppvärmningen och en ovanligt varm amerikansk vinter

Sverige halkar efter i miljöteknikutvecklingen

Efterfrågan på miljövänlig teknik kommer med stor sannolikhet explodera under de kommande decennierna. Företag som General Electric och Toyota, vilka inom affärsvärlden ses som förebilder inom ledarskap och teknikutveckling, satsar hårt på att bli de som säljer framtidens miljövänligare teknik. Vilka svenska företag finns det som tänker sig vara på den vinnande sidan i den omställning som kommer?
Continue reading Sverige halkar efter i miljöteknikutvecklingen

Bli miljövän genom att leva slösaktigt

Att slösa på rätt sätt är, trots att nästan all konsumtion på ett eller annat sätt medför utsläpp av växthusgaser, ett av de mest effektiva sätten att minska sitt personliga bidrag till växthuseffekten.
Continue reading Bli miljövän genom att leva slösaktigt

Klimatskurk: ExxonMobil

ExxonMobilMer än något annat företag har ExxonMobil handlat för att att hindra världen från hantera de pågående klimatförändringarna. ExxonMobil, som är världens största företag räknat både i omsättning och marknadsvärde, har länge systematiskt motarbetat insikten om att den accelererande växthuseffekten är ett allvarligt problem samt alla konstruktiva lösningar på detta problem.
Continue reading Klimatskurk: ExxonMobil

Koldioxidlagring

Eftersom fossila bränslen har blivit en så central del av vår ekonomi och teknologi kommer det inte bara finnas en lösning för att undvika en ökande växthuseffekt. Det kommer krävas många olika politiska och tekniska lösningar, och en lovande teknisk lösning är koldioxidseparering och lagring.
Continue reading Koldioxidlagring

Allmänningens tragedi

Det finns en enkel teori som förklarar hur mycket av den mijöförstöring som sker uppstår och varför gemensamma resurser som hav och luft tenderar att överexploateras tills de förstörs.

Förklaringen kallas “allmänningens tragedi” av ekonomer och förklarar inte bara en stor del av miljöförstöringen utan även mÃ¥nga andra problem som samhället dras med som trafikstockningar och skräppost.

I mångt och mycket kan man se allmänningens tragedi som roten till det onda när det gäller klimatförändringarna och jag tror att vi skulle tjäna mycket på att få med begreppet i den politiska debatten.
Continue reading Allmänningens tragedi

Drömmar för Klimatfakta

Sista veckan var den hittills bästa för Klimatfakta med ungefär 400 besökare. Bloggtoppen listar många (de flesta?) av Sveriges bloggar, och när jag skriver detta ligger Klimatfakta på 77:e plats över Sveriges politiska bloggar.

Men Klimatfakta skulle kunna vara mycket mer. Jag hinner med ungefär en artikel i veckan vilket är för lite för att en blogg ska bli riktigt populär. Vissa tidsödande artiklar blir inte skrivna. Vissa ämnen för svåra och komplicerade och jag får avstå från att ge mig in i dem.

Min dröm för Klimatfakta är en onlinetidning snarare än blogg, med en artikel av högsta kvalitet minst varannan dag. Jag har faktiskt en vild plan på hur Klimatfakta skulle kunna nå dit och kanske ännu längre.
Continue reading Drömmar för Klimatfakta