Koldioxidlagring

Eftersom fossila bränslen har blivit en så central del av vår ekonomi och teknologi kommer det inte bara finnas en lösning för att undvika en ökande växthuseffekt. Det kommer krävas många olika politiska och tekniska lösningar, och en lovande teknisk lösning är koldioxidseparering och lagring.
Continue reading Koldioxidlagring

Allmänningens tragedi

Det finns en enkel teori som förklarar hur mycket av den mijöförstöring som sker uppstår och varför gemensamma resurser som hav och luft tenderar att överexploateras tills de förstörs.

Förklaringen kallas “allmänningens tragedi” av ekonomer och förklarar inte bara en stor del av miljöförstöringen utan även mÃ¥nga andra problem som samhället dras med som trafikstockningar och skräppost.

I mångt och mycket kan man se allmänningens tragedi som roten till det onda när det gäller klimatförändringarna och jag tror att vi skulle tjäna mycket på att få med begreppet i den politiska debatten.
Continue reading Allmänningens tragedi

Drömmar för Klimatfakta

Sista veckan var den hittills bästa för Klimatfakta med ungefär 400 besökare. Bloggtoppen listar många (de flesta?) av Sveriges bloggar, och när jag skriver detta ligger Klimatfakta på 77:e plats över Sveriges politiska bloggar.

Men Klimatfakta skulle kunna vara mycket mer. Jag hinner med ungefär en artikel i veckan vilket är för lite för att en blogg ska bli riktigt populär. Vissa tidsödande artiklar blir inte skrivna. Vissa ämnen för svåra och komplicerade och jag får avstå från att ge mig in i dem.

Min dröm för Klimatfakta är en onlinetidning snarare än blogg, med en artikel av högsta kvalitet minst varannan dag. Jag har faktiskt en vild plan på hur Klimatfakta skulle kunna nå dit och kanske ännu längre.
Continue reading Drömmar för Klimatfakta

SVT:s Planeten

Om man överhuvudtaget konsumerar någon form av media så kan man nog inte ha undgått att ha blivit informerad om tillståndet för vår planet under de sista två veckorna:

Mänskligheten påverkar och skadar allvarligt vår planets biologiska och fysiska system som samtidigt samma mänsklighet är helt beroende av.

Vi kan rädda oss själva, men det kräver att vi ändrar vår livsstil, vårt ekonomiska system och våra värderingar.

Continue reading SVT:s Planeten

Nej, Golfströmmen stannade inte i tio dagar

Expressen löpsedlar berättade för drygt en vecka sedan att Golfströmmen stannade under en tiodagarsperiod i 2004. Golfströmmen har en enorm värmeenergi och värmer upp Västeuropa flera grader. Om den plötsligt stannade skulle det betyda kraftiga och snabba klimatförändringar. Dessbättre så är Expressens artikel felaktig, Golfströmmen stannade aldrig och inga större ändringar i dess styrka verkar heller ha skett.
Continue reading Nej, Golfströmmen stannade inte i tio dagar

Minska växthuseffekten genom att spara energi

SpargrisI artikeln Vad kan man göra för att minska växthuseffekten nämnde jag att de finns 4 huvudsakliga sätt för en privatperson att försöka dra sitt strå till stacken: undvik slöseri, välj ett miljövänligare alternativ, avstå konsumtion och påverka andra. I denna artikel tänker jag diskutera hur man kan minska växthuseffekten genom att undvika slöseri av el.
Continue reading Minska växthuseffekten genom att spara energi

Ekonomiska konsekvenser av växthuseffekten

Nicholas SternDen mest heltäckande rapporten någonsin om de ekonomiska konsekvenserna av klimatförändringen har publicerats idag.

Rapporten, som beställdes av den brittiska regeringen i juli förra året, har utförts av Sir Nicholas Stern, chef för Government Economic Services och f.d. chefsekonom hos Världsbanken. (Government Economic Services utför ekonomiska analyser åt den brittiska regeringen.)

Stern säger attskalan pÃ¥ riskerna liknar de som vi förknippar med världskrigen och depressionen“.
Continue reading Ekonomiska konsekvenser av växthuseffekten

Släpp DSCOVR fri!

dscovrNär man följt debatten om växthuseffekten ett tag så blir det inte så mycket som kan förvåna en. Men en fängslad forskningssatellit har just lyckats.

I det läge vi är nu kan det verka märkligt att en ny, helt färdigbyggd forskningssatellit som skulle kunna ge mycket värdefull information om klimatförändringarna ligger i en låda i ett lager utan några planer på att skjutas upp.
Continue reading Släpp DSCOVR fri!

Klimathjältar: Mark Wootton och Eve Kantor

Debatten är intensiv i Australien om de sista 6 Ã¥rens torka, eller “Big Dry” som den kallas. Regeringen tvingas till en rad initativ, bönder tar livet av sig och privatpersoner har börjat ta saken i egna händer. TvÃ¥ av dem är Mark Wootton och Eve Kantor, Klimatfaktas senaste klimathjältar.

Jag har tidigare skrivit om torkan i Australien, eller “Big Dry” som den kallas. Trots att detta sker pÃ¥ andra sidan Jorden tycker jag att vi noga ska iaktta vad som händer där eftersom vi har mycket att lära oss av detta, bÃ¥de i den mÃ¥n man lyckas och misslyckas med att hantera situationen.
Continue reading Klimathjältar: Mark Wootton och Eve Kantor

Australiens jordbruk håller på att torka bort

Australien upplever just nu den värsta torkan på minst 100 år. Det har varit torrt de sista 10 åren, och 2002 var den värsta torkan som uppmätts. Årets torka är ännu värre. Kostaderna är enorma och många ser kopplingar till växthuseffekten.
Continue reading Australiens jordbruk håller på att torka bort