Vilken nytta gör koldioxidkompensation genom trädplantering?

Foto: caribbSom privatperson kan man numera köpa tjänsten koldioxidkompensation. Säljaren utlovar att dina utsläpp kompenseras genom energibesparingar, förnybar energi eller genom trädplanteringar. Träd är dock en omtvistad metod, eftersom den långsiktiga effekten är högst osäker.
Continue reading Vilken nytta gör koldioxidkompensation genom trädplantering?

De klimatvänligaste grönsakerna

Långväga transporter och växthusodling av frukt och grönsaker orsakar stora koldioxidutsläpp. Men utsläppen varierar mycket kraftigt, det kan skilja över tusen gånger i koldioxidutsläpp för olika sorters grönsaker.

I SVT:s Plus visade Annika Carlson-Kanyama från KTH på ett pedagogiskt sätt skillnaden i koldioxidutsläpp mellan olika grönsaker och frukter. Till de värsta miljöbovarna hör frukt och grönsaker som fraktats med flyg eller odlats i växthus under vinterhalvåret. Frukt och grönsaker som fraktats långt, men med båt eller lastbil var jämförelsevis mycket bättre och orsakade betydligt lägre koldioxidutsläpp. De frukter och grönsaker som orsakade minst utsläpp var de som odlats lokalt och på sommaren.
Continue reading De klimatvänligaste grönsakerna

De främsta forskarna i klimatförändring

John MitchellTrots den sista tidens uppmärksamhet kring klimatförändringarna förblir de som forskar om detta ett anonymt släkte. Klimatfakta har sammanställt en översikt över de tio främsta forskarna inom detta område, deras arbetsområden och viktigaste resultat.
Continue reading De främsta forskarna i klimatförändring

Stor variation i koldioxidutsläppen från etanol

Etanolen kramas ju av miljöbilisterna, då den påstås ge en ordentlig reduktion av den fossila koldioxiden. Men det är ett påstående som ibland ifrågasätts. Och ibland med rätta, för etanolens koldioxidreduktion varierar stort beroende på produktionsmetod. Den mesta av etanolen innebär ändå en rejäl koldioxidreduktion när den används som motorbränsle.
Continue reading Stor variation i koldioxidutsläppen från etanol

El Niño, den globala uppvärmningen och en ovanligt varm amerikansk vinter

Klimatfakta kan nu presentera en artikel översatt från Real Climate, som är en mycket intressant webbsajt där riktiga klimatforskare presenterar och diskuterar sina resultat direkt med allmänheten. Denna artikel handlar om vilket samband det finns mellan El Niño, den nuvarande varma amerikanska vintern och den globala uppvärmningen. Även om artikeln handlar om den varma vintern i USA, så är diskussionen intressant även för Europa eftersom också vi upplevt en ovanligt varm vinter och El Niño och klimatförändringarna påverkar även Europa, om än inte på exakt samma sätt. Real Climates artikel följer:
Continue reading El Niño, den globala uppvärmningen och en ovanligt varm amerikansk vinter

Sverige halkar efter i miljöteknikutvecklingen

Efterfrågan på miljövänlig teknik kommer med stor sannolikhet explodera under de kommande decennierna. Företag som General Electric och Toyota, vilka inom affärsvärlden ses som förebilder inom ledarskap och teknikutveckling, satsar hårt på att bli de som säljer framtidens miljövänligare teknik. Vilka svenska företag finns det som tänker sig vara på den vinnande sidan i den omställning som kommer?
Continue reading Sverige halkar efter i miljöteknikutvecklingen

Kan man blanda etanol i tanken på en vanlig bil?

Tankar bilBiltillverkarna avråder, men etanolentusiasterna trotsar ändå. De vill köra bil utan att paja klimatet, därför tankar de etanolbränsle i vanliga bensinbilar. Men det är inte riskfritt. Biltillverkarna manar till försiktighet med etanolexperiment då etanolen har andra egenskaper än bensin, bland annat är den mer frätande på vissa material. Men det är svårt att hitta svenska bilister som verkligen råkat ut för etanolhaverier.
Continue reading Kan man blanda etanol i tanken på en vanlig bil?

Bli miljövän genom att leva slösaktigt

Att slösa på rätt sätt är, trots att nästan all konsumtion på ett eller annat sätt medför utsläpp av växthusgaser, ett av de mest effektiva sätten att minska sitt personliga bidrag till växthuseffekten.
Continue reading Bli miljövän genom att leva slösaktigt

Biffen — värsta utsläppsrätten

KoTransporterna har länge pekats ut som den stora växthusboven. Nya rön pekar på att boskapsuppfödning för köttproduktion är än värre skadefaktor för klimatet. FN:s livsmedelsorgan FAO har släppt en rapport som visar på boskapsuppfödningens miljöeffekter, inklusive dess påverkan på klimatet.

Denna artikel är skriven av Björn Åslund, ny medarbetare på Klimatfakta.
Continue reading Biffen — värsta utsläppsrätten

Klimatskurk: ExxonMobil

ExxonMobilMer än något annat företag har ExxonMobil handlat för att att hindra världen från hantera de pågående klimatförändringarna. ExxonMobil, som är världens största företag räknat både i omsättning och marknadsvärde, har länge systematiskt motarbetat insikten om att den accelererande växthuseffekten är ett allvarligt problem samt alla konstruktiva lösningar på detta problem.
Continue reading Klimatskurk: ExxonMobil